Каленські

КАЛЕНСЬКІ гербу ? (Kaleński)- овручский шляхетский род, принадлежавший к так называемой заушской (за рекой Уж ) околичной шляхте . Внесён в 6-ю часть Родословной книги Волынской губернии .
Самое раннее упоминание Каленских относится к 1570 году: землевладелец-шляхтич из Белошиц (ныне село в Коростенском районе Житомирской области ) Богдан Иосифович Каленский упоминается в грамоте короля Сигизмунда II Августа дворянам Белошицким на права и вольности (грамота датирована 4 февраля 1570 года). Оtrzymała 1635 r. potwierdzenie różnych praw i prywilei (M. 354 f. 11)

Богдан Еськович Каленський
4.02.1570 р. з’явилися до короля “…земляне наши Киевской земли заушские из Ходаков благородные Василий Меленевич Тупачоловский, Антон Игнатьев и Есько Петрович с Дидкович, Богдан Еськович (Уськович) Каленский, Василий Маткевич Ходаковский, Иван Юрьевич Багриновский, Василий Книшович и Григорий Книшович с Белошиц, и просили, что они с давних грамот правами и свободами пользовались с давних времен…”.


Jan pozwał 1575 r. Wilgę, o najazd Jankowicz (Op. Łuc. 2049 f. 17). 
Marcin Iwanowicz Kaleński, ziemianin kijowski 1602 r. (Op. Żyt. 9). 
Radiwon procesowany przez Radziwiłła 1635 r. (Woł. VI A f. 633). 
Isaja zapisał 1670 r. synom: Andrzejowi i Antoniemu i wnukom: Grzegorzowi i Janowi, część Isajewszczyzny i Bechowę (Op. Kij. 25). 
Semen Timofiejewicz procesuje Pawła 1686 r. (Op. Kij. 3).
Kondrat i Siła Jeskowicze, w województwie kijowskiem, 1689 roku (Op. Kij 4). 
Mikołaj, namiestnik grodzki kijowski 1766 r., regent grodzki kijowski i pisarz grodzki żytomierski 1767 r. Michał, komornik ziemski owrucki 1779 r. 
Jakób, regent ziemski kijowski 1784 r. 
Grzegorz, archiwista kijowski 1735 roku. 
Franciszek, komornik graniczny chełmski 1788 r.
У судовому акті 1629 року, що стосувався Каленських, протоколіст перелічує їх так: Мартин Данилович, Антон Романович, Федір Осипович, Нечипор Михайлович, Антон Борисович, Ісаєвичі Каленські та Яцько Денисович, Кирил Богданович, Василь Трохимович, Єськовичі Каленські.
Розглянемо справу, яка розглядалася в копному суді 
2 листопада 1629 р. У ній згадуються прізвища шляхтичів-заушан та
зауські села, разом із лаврським маєтком Чоповичі. Цей копний суд
зібрався за скаргою селян. «Вирок копного суду» був внесений у доку-
менти АПЗР тільки тому, що злодіями виявилися шляхтичі11. У книгах
овруцьких за 1632 р. про цей суд сказано, що копа збиралася три рази. 
Вона розглядала справу про крадіжку меду з бортів селян пана Лип-
линського та дворян Ходаківських і Каленських. Злодії були невідомі. 
Для з’ясування всіх обставин викликали свідків. «Мы, Кирик Демидов
Ходаковский, […] Трохим, Кирик Богдановичи, Еско и Василей Тро-
химовичи Есковичи Каленские, шляхта, земляне его королевской милости
воеводства киевского; а мы, з розных сел и местечок подданые их
милостей панов своих: з местечка и з громады Хотиновское: Милош войт
Хотиновский […], з села Чопович, з громады Чоповское: Раико Мака-
рович, а Борис, бояре монастыра Святое Пречистое Печерского киев-
ского». І далі: «Подданые его милости пана Липлянского на имя Опанас
Омельянович, а Мишко Кононович перед копою, возными и стороною
оповедали и жалобу предложили в Залегчизне, Темном бору и Круш-
никах, где пчолы пана Липлянского поданных выдраны». Опанас недо-
рахувався шість роїв, а Мишко — «три рои пчол». У процесі дізнання
з’ясувалося, що крали вночі кілька дворян Каленських. У документі чітко
простежується розподіл людей за суспільним станом: пани, дворяни — 
зауські шляхтичі, бояри монастиря, піддані панів. 
11 АЮЗР. — К., 1867. — Ч. 4. — Т. 1. — С. 77. 
Comments