Калениковичi

КАЛЕНИКОВИЧІ


Джерело: Собчук В.Д. ГЕНЕАЛОГІЯ І МАЄТКИ РОДУ КАЛЕНИКОВИЧІВ // Собчук В. Д. Від коріння до крони : Дослідження з історії князівських і шляхет­ських родів Волині XV - першої половини XVII ст. - Кременець. Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний за­ повідник, 2014. - 508 с.

КАЛЕНИКОВИЧІ - шляхетський рід армянського походження, землевласники Галицької землі та Кременецького повіту Волинської землі у XV ст.-поч. XVI ст. Один із трьох пізньосередновічних шляхетських родів України, що фі­гурують в історичних джерелах під назвами, похідними від імені Каленик, започаткував вірменин Каленик, який у першій третині XV ст. володів під Львовом селом Стронятин.
Серед української шляхти відомі родини боярина Київської землі першої половини XV ст. Каленика Мишковича з оточення Свидриґайла, вірменина Каленика, який жив наприкінці XIV – у першій третині ХV ст. у Львівській землі,  та Калеників із Підгаєць, більше відомих як Лагодівські, руський рід зі Львівської землі.
  У результаті репресивних заходів Яґайла щодо землевласників, приче­тних до опору його зусиллям по розширенню після смерті Вітовта конт­ролю над Руссю, діти Каленика втратили маєтки, які мали під Львовом та під Олеськом. Один із його синів перемістився у Велике князівство Ли­товське й набув тут володіння на півдні Волині та в районі Несвіжа. Присутність її в цьому регіоні започаткував син згаданого вище вірменина Гринько Каленикович, який перебрався сюди в 30-х рр. XV ст., а далі тут сиділи його сини Івашко й Дашко, кременецькі повітники другої половини XV ст.7
На Волині через руки Калениковичів пройшло не менше 12-ти сіл і се­лищ, компактно розташованих у Кременецькому повіті в басейні Горині. Маєтки Калениковичів на Волині, їхні матримоніальні зв’язки, конта­кти з тутешніми землевласниками, засвідчені участю в угодах, дають під­стави думати, що вони органічно вписалися в місцеве середовище. За століття існування роду на Волині змінилося три покоління, які ре­презентують близько півтора десятка осіб. Передчасна смерть осіб чолові­чої статі спричинила обрив чоловічої лінії цієї спільноти й перехід нагро­маджених нею володінь через шлюбні зв’язки до інших кланів.
Спадщина Івашка в складі маєтків Войнигів, Ольшаниця, Жижниківці, Корниця й Шельвів8 спочатку потрапила до луцьких повітників Промчейковичів (які започаткували навіть у Кременецькому повіті окремий рід Промчейків-Корницьких) та В’ячковичів-Пруських, а пізніше більшість її опинилася в Сенют (Войнигів, Ольшаниця й Жижниківці). Володіння Дашка – маєтки Ляхівці, Жемелинці, Гулівці, Семенів, Кошелівці й Мехеринці9.

 
7 Собчук В.Д. Волинський шляхетський рід вірменського походження // Волинський музей: історія і сучасність: Наук. зб. Луцьк, 2004. Вип. 3: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Волинського краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки. Луцьк – Колодяжне, 18–19.05.2004 р. С. 379–382.
8 Тепер села Ставищани, Вільшаниця, Жижниківці й Корниця Білогірського та село Шельвів Ізяславського районів Хмельницької обл. 9 Тепер селище Білогір’я і села Жемелинці, Гулівці й Семенів Білогірського, село Кошелівка Красилівського й село Михиринці Теофіпольського районів Хмельницької обл.


І

Каленик N
вірменин із-під Львова, відомий із посмертної згадки в за­писі про справу 1443 р. у Львівському ґродському суді за розташоване під  Львовом село Стронятин, яку шляхтич Андрій Малеховський мав із вірме­нином Петром. Звідси довідуємося, що спочатку це поселення, яке позивач трактував як надану йому в користування королівщину, а відповідач — як спадщину своєї матері, тримав вірменин Каленик, рідний брат матері від­повідача, потім його сини Гринько й Масько, але пізніше ці два були ви­гнані з маєтку й залишили межі королівства7. Сини Каленика мали втратити отчину ще за життя Яґайла ( | 1.06.1434), бо під час перевірки 1454 р. прав на маєтки вдова Малеховського пред’явила лист про заставу села Строня­тин родичу чоловіка Миколаю Малеховському, виданий саме цим монар­хом8; отже, смерть Каленика й зумовлений нею перехід маєтку до наступ­ного покоління можна датувати найпізніше кінцем першої третини XV ст. З дітей цього вірменина відомі вказані вище сини Гринько й Масько.
7A G Z.-T. 14.-№ 894.
8 Ibid.-X* 3223.
.........., сестра Каленика
Найбільш яскравим прикладом з цього погляду є справа стосовно села Стронятин, яку розпочав Анджей Малеховський [159] проти Петра Гамладиновича. Варто зазначити, що під час першого розгляду 12 листопада 1443 р. королівський староста звертався до П. Гамладиновича як до providus (міщанина) та Armenus [9, t. XIV, № 894]. Водночас П. Гамладинович проголосив Стронятин своєю власністю ex succesione materna, що вказує на його статус землевласника та шляхтича. Факт неоднозначної та суперечливої його соціальної ідентичності був передбачливо використаний А. Малеховським, який не пропустив можливості звинуватити свого суперника у нешляхетстві: rursum Malechowski sibi Petro Armeno crimen obiecit ignobilitatis, quod non esset de nobili genereprocreatus. Згідно з тим же записом, М. Гологорський, котрий діяв на боці П. Гамладиновича як його procurator і tutor, оскаржив це твердження і зобов'язався представити Гамладиновича для проходження процедури “очищення” шляхетства. Як свідчить запис від 20 березня 1444 р., П. Гамладинович успішно здійснив “очищення” і М. Гологорський представив судові листа, що засвідчив цей факт [9, t. XIV, № 1034].
Можливо, на той час Стронятин вже перебував у руках А. Малеховського, оскільки у позові з приводу вторгнення у володіння, порушеному ним проти іншого шляхтича, Яна Куликовського, і зареєстрованому 8 травня 1444 р., Стронятин згадувався як tenuta А. Малеховського [9, t. XIV, № 1077]. Наїзд Я. Куликовського на Стронятин також демонструє, як ситуація, коли права на спірний маєток періодично переходили від однієї сторони до іншої або залишалися невизначеними, використовувалася іншими представниками шляхти як вдала нагода для захоплення чужої власності. У своєму виступі, зафіксованому у тому ж протоколі, Я. Куликовський відкрито використовує суперечку А. Малеховського з П. Гамладиновичем, щоб узаконити власні насильницькі дії. Ще більш показовою у цьому плані може бути суперечка за Великий Любінь, яку провадив Христофор Італікус. Протягом усього часу, що тривав диспут, львівський митник постійно вносив до львівського гродського суду скарги на місцевих шляхтичів, звинувачуючи їх у заїздах на Великий Любінь [9, t. XIV, № 2351, 2595, 2656, 2660].
Протягом наступних двох років джерела не згадують про справу Стронятина, і лише 8 червня 1446 р. знаходимо наступний запис у судовому реєстрі [9, t. XIV, № 1711]. Він містить список осіб, які погодилися свідчити на користь П. Гамладиновича, а також текст їхньої присяги. Текст цієї rota iuramenti заслуговує на особливу увагу, оскільки не лише суперечить інформації, поданій у першому записі стосовно справи, але й містить важливі деталі з історії супречки, що дозволяють зрозуміти спосіб, у який П. Гамладинович будував свою аргументацію. Разом ці джерела складають невеликий епізод з історії землеволодіння Стронятином або, користуючись термінологією Патріка Ґірі, своєрідну “земельну генеалогію” цього маєтку, яка грунтувалася на місцевому досвіді, переданому через усні заяви свідкі [89, p. 78].
Згідно з текстом присяги, свідки повинні були підтвердити, що Стронятин належав батькові П. Гамладиновича і після його смерті перейшов у володіння (fideiusserat) його матері. Rota продовжується пунктом, що маєток ніколи не переходив у власність Корони та ніколи не конфісковувався, натомість належав до згаданого П. Гамладиновича як його matrimonium (maczerzyzna).
Більш детальна і водночас трохи відмінна картина спадкових прав Гамладиновича на Стронятин вимальовується на основі запису від 12 листопада 1443 р. [9, t. XIV, № 894] З посиланням на свідчення М. Гологорського, тут сказано, що первісно Стронятином володів якийсь Каленик Armenus, брат матері П. Гамладиновича. Записка подає також обставини за яких Стронятин перейшов до Гамладиновича. На запитання про нащадків згаданого Каленика та їхні права на Стронятин М. Гологорський відповів, що село належало синам Каленика, Гринькові і Маськові, які були вигнані з маєтку і залишили Королівство. Далі у записі говориться, що згодом Стронятин перейшов у королівське розпорядження. Це свідчення є надзвичайно цікавим з кількох причин. По-перше, його інформація співпадає з тим, що писав Я. Длугош про profugi з поміж руської шляхти. По-друге, тексти присяги і першого запису про диспут суперечать один одному в тій частині, що стосується конфіскації Стронятина та прав батька П. Гамладиновича на це село. Хоча неможливо з впевненістю встановити, чому П. Гамладинович і його свідки намагалися оминути ці факти в тексті присяги, виникає припущення, що остання є зразком свідомої маніпуляції колективною пам'яттю шляхетської спільноти, навмисне сконструйованою з метою підтвердити давність прав П. Гамладиновича на Стронятин. Нарешті, факт конфіскації Стронятина з рук Калеників дозволяє припустити, що суперечка навколо маєтку має набагато довшу історію, ніж це видно з судових протоколів. Це припущення підтверджується інформацією, яка цього разу походить з боку родини Малеховських. У 1454 р., коли суперечку було вирішено і Малеховські мирно володіли Стронятином, за наказом руського старости Анджея Одровонжа було проведено перевірку майнових грамот [9, t. XIV, № 3223]. Яхна, на той час вже вдова А. Малеховського, представила два документи, перший з яких, стосовно застави, наданої Миколаю Малеховському, походив з часу правління Владислава ІІ Ягайлла. На жаль, точне датування цього документа невідоме. Так чи інакше, джерела свідчать, що обидві родини претендували на Стронятин принаймні протягом двох поколінь, що говорить, можливо, про довготривалий характер конфлікту.
У період після 8 червня 1446 р. посилання П. Гамладиновича на докази свідків були безуспішними, часто з процедурних причин. Для прикладу: з протоколу судового засідання від 12 листопада 1446 р. випливає, що докази свідків П. Гамладиновича не були прийняті просто через те, що, як вказано у документі, iudex non fuit qui deberet iudicare [9, t. XIV, № 1823]. Надалі протягом року остаточне судове засідання і представлення свідків відкладалися від однієї сесії до наступної.
Новий етап розгляду справи розпочався не раніше 7 грудня 1447 р., коли представник родини Калеників, якийсь Івашко Каленикович, розпочав справу проти П. Гамладиновича [9, t. XIV, № 1967]. На суді 13 лютого 1448 р. Івашко проголосив себе propinquor колишніх власників Стронятина і звинуватив П. Гамладиновича в тому, що той утримує вотчину Калениковичів.
Претензії трьох, а деколи й більше осіб, на той самий маєток були звичним явищем у Галицькій Русі того часу [100, s. 610]. Це був наслідок хаотичної роздавничої політики Владислава ІІІ, який різним людям надавав у заставу ті самі королівські маєтки. Для прикладу у 1441 р. той самий Стронятин було надано у заставу також певному Олександру Вєпшику, з надзвичайно промовистим записом у привілеї: quas sibi redimere indulsimus de minibusMalochowsky [sic!] ducentas marcas monete [27, cz. VIII, № 2306]. На жаль, джерела нічого не повідомляють про наступні кроки Вєпшика. Поширеність явища взаємовиключних надань, практикованих канцелярією Владислава ІІІ, підтверджують також інші подібні випадки. У 1443 р. Петро і Миколай з Бартошова провадили процес перед львівським гродським судом одночасно проти двох шляхтичів, Яна Лучки і Миколая Бєшковського, кожен з яких отримав Бартошів від короля у заставу [9, t. XIV, № 637, 930]. Подібно, землевласницькі права родини Клюсів з Вижнян на села Зубра, Плехів і Водники, які вони тримали у заставі, оспорювалися трьома іншими особами, які заявляли, що згадані маєтності були надані саме їм у заставу [9, t. XIV, № 677, 3579]. Найбільш промовистий приклад у цьому відношенні репрезентує випадок села Золочів. Щонайменше чотири особи отримали королівські привілеї на цю маєтність протягом лише одного року, у 1442 р. [27, cz. VIII, № 2417; 9, t. XIV, № 490, 530].
Після того, як Івашко Каленикович розпочав справу проти П. Гамладиновича, у судових книгах більше не зустрічаємо записів про суперечку між останнім та А. Малеховським. Єдине свідчення, яке кидає світло на вислід цієї справи, збереглося у записах щодо судової суперечки між І. Калениковичем і П. Гамладиновичем. Це свідчення має уривчастий, але досить інтригуючий характер. На слуханнях 8 квітня 1448 р. П. Гамладинович був змушений відповідати на звинувачення Івашка і, між іншим, ствердив, що ista bona ego videlicet villam Stronyatyn a domino Andrea Malechowsky habeo et econtra sibi eadem bona resigno, restituo et demonstro [9, t. XIV, № 2035]. Ми не знаємо ані часу, коли Малеховський і Гамладинович досягли згоди, ані того, чи не втручання Калениковича змусило сторони шукати порозуміння. Важливим є той факт, що рішення у цій справі не було зафіксовано у судових книгах. Це наводить на думку, що конфлікт було остаточно вирішено поза судом, шляхом полюбовних угод, дуже поширених у середньовічній юридичній практиці [67; 72; 138, p. 27].


ІІ


Масько Каленикович, 
на початку 1430-х років згаданий як державець чи власник одного із сіл Олеської волості, отриманого, мабуть, від Вітовта1. 
Коли після смерті останнього спалахнула війна між Короною і Великим 
князівством, улітку 1431 р. загін поляків спробував захопити Одесько, але 
тутешні зем’яни відстояли город2. За перемир’ям, укладеним на початку 
вересня 1431 р., Олесько залишився в литовсько-руській державі, але Сиґізмунд Кейстутович, проголошений наступного року частиною знаті ве­
ликим князем, восени 1432 р. визнав деякі прикордонні волинські замки, і 
серед них Одесько, за Польським королівством3 Вислані Ягайлом війська 
взяли город в облогу й заставили захисників здатися4. 18 жовтня 1432 р. мі­
сцеві зем’яни отримали від короля грамоту з обіцянкою підтвердити їм ви­
слуги в Одеській волості, надані литовськими князями, а також повернути 
конфісковані під час війни маєтки в тій частині Русі, що перебувала під 
владою Корони. У переліку осіб, яких це стосувалося, фігурує і Масько Ка­
леникович5 На цьому звістки про молодшого із синів Каленика обри­
ваються. Судячи з викладеного вище, гарантіями короля він не скористався.
Далі шлях Маська Калениковича міг пролягти у Велике князівство Ли­
товське, де йшла династична війна між Свидригайлом Ольгердовичем і 
Сиґізмундом Кейстутовичем (1432— 1438) і де були потрібні люди, які 
володіли зброєю. У таборі першого з Ґедиміновичів можна було натра­
пити на конфесійно та етнічно різношерстих вихідців із Корони, частина 
яких набула потім на новій батьківщині маєтки й заснувала нові роди.
Сином Маська Калениковича міг бути шляхтич Сенько Каленикович з 
оточення Свидриґайла другої половини 40-х — початку 50-х років XV ст., 
батьком якого на основі патроніма вважають Каленика Мишковича.
1 У першій третині XV ст. округа Олеська підпорядковувалася Вітовту.
2 Грушевський М. Історія України-Руси... - Т. 4. - С. 197.
3 AktaUPL.-S. 80.
4 Грушевський М. Історія України-Руси. - Т. 4. - С. 210.
5 Prochaska A. Przebaczenie królewskie zemianom oleskim... - S. 45.
Гринько Каленикович
Гринько Каленикович, про якого після наведеної вище ретроспекти­
вної згадки у зв’язку з утратою села Стронятин тривалий час відомі нам 
джерела мовчать, у 40-х роках XV ст. знову зринає, на цей раз — у Вели­
кому князівстві Литовському. За однією з лаконічних нотаток у ПІ книзі 
записів Литовської метрики, цей із братів, який фігурує тут як «Гринько 
Калеников Кременицкии», із допомогою воєводи Івашка Ґаштовта отримав 
від великого князя Казимира білоруське село Говизна5, розташоване на 
кільканадцять кілометрів північніше Несвіжа. Дата привілею в нотатці про 
нього, на жаль, не зазначена. Із непрямих хронологічних ознак цього на­
дання маємо тільки момент вступу монарха-експонента на престол (29 чер­
вня 1440 р.) і час смерті Ґаштовта (перша половина 1458 р.), але викладене 
нижче дозволяє опустити верхню з часових меж появи привілею до 1447 р. 
Ідентифікація Каленикового сина відносним прикметником «Кремениц­
кии» свідчить, що на момент надання села Говизна він мав укоренитися вже на півдні Волині, у Кременецькому повіті, по якому й сприймався на 
півночі Великого князівства, там, де приймалося рішення про надання йому 
нового маєтку. Наприкінці 1447 р. Гринька не було вже, мабуть, серед жи­
вих, оскільки за Стронятин судиться у Львові один із його синів1.
Судячи з володінь спадкоємців Гринька Калениковича на Волині, його 
маєтки знаходилися тут у середній частині Кременецького повіту. Досто­
вірно відомими можна вважати села Корниця й Шельвів, за які маємо да­
ні, що 1450 р. монарх присудив їх одному із синів «по тому, как отец его 
держал»2. Перше з них у межах від вересня 1442 до серпня 1443 р. великий 
князь надавав ще якомусь Онані3, відтак до Гринька воно потрапило після 
вказаної дати. З інших володінь нащадків село Семенів 1433 р. Свидри- 
ґайло надав Ленку Зарубичу4, села Ольшаниця, Ляхівці й Жемелинці на 
початку 1442 р. отримав Дениско Мукосійович5, а село Войнигів у той са­
мий час перепало якомусь «Петру, Божю рытерю»6. Як ці поселення опи­
нилися потім у Гринька Калениковича чи його синів, джерела мовчать.
З дітей старшого з Калениковичів, яких він залишив на новій батьків­
щині, знаємо синів Івашка, Дашка й Федька.
Новий етап розгляду справи розпочався не раніше 7 грудня 1447 р., коли представник родини Калеників, якийсь Івашко Каленикович, розпочав справу проти П. Гамладиновича [9, t. XIV, № 1967]. На суді 13 лютого 1448 р. Івашко проголосив себе propinquor колишніх власників Стронятина і звинуватив П. Гамладиновича в тому, що той утримує вотчину Калениковичів.
Після того, як Івашко Каленикович розпочав справу проти П. Гамладиновича, у судових книгах більше не зустрічаємо записів про суперечку між останнім та А. Малеховським. Єдине свідчення, яке кидає світло на вислід цієї справи, збереглося у записах щодо судової суперечки між І. Калениковичем і П. Гамладиновичем. Це свідчення має уривчастий, але досить інтригуючий характер. На слуханнях 8 квітня 1448 р. П. Гамладинович був змушений відповідати на звинувачення Івашка і, між іншим, ствердив, що ista bona ego videlicet villam Stronyatyn a domino Andrea Malechowsky habeo et econtra sibi eadem bona resigno, restituo et demonstro [9, t. XIV, № 2035]. Ми не знаємо ані часу, коли Малеховський і Гамладинович досягли згоди, ані того, чи не втручання Калениковича змусило сторони шукати порозуміння. Важливим є той факт, що рішення у цій справі не було зафіксовано у судових книгах. Це наводить на думку, що конфлікт було остаточно вирішено поза судом, шляхом полюбовних угод, дуже поширених у середньовічній юридичній практиці [67; 72; 138, p. 27].
5 LM. - Kn. Nr. 3. - Р. 28.
1 AGZ. - Т. 14 - Nr 1967,2003,2028,2035.
2 LM. - Kn. Nr. 3. - Р. 41 (20. 08. 13-го індикту, якому тут відповідає 1450-й рік, оскільки вказаний у нотатці воєвода Петраш до наступного індикту не дожив).
3. Ibid. - Р. 62 («У Кременьци. Онаньи Корницу»), Одна нотатка групи, з якої похо­дить цей запис, датована 6-м індиктом, якому тут відповідає 1442/43 рік.
4 Розов В. Українські грамоти.. . - Т. 1. -С . 126-127. Тут: Семеновка.
5 LM. - Kn. Nr. 25. - Р. 186. Тут: Олешнща, Чжемелиньци.
6 Ibid. - Kn. Nr. 3. - P. 63-64. Нотатка Аналогічна записці про лист Дениску Мукосійовичу, слідом за якою поміщена, що дає підстави датувати її тим самим часом.

ІІІ

Сенько Маськович Каленикович 
потрапляє в поле нашого зору восени 1446 р. як 
член ради князя Свидриґайла, у присутності якої останній видає один із 
листів на маєтки1. У цьому акті він фігурує з титулами підскарбія та підка- 
нцлера, у декількох наступних наданнях значиться тільки підканцлером2, 
а в аналогічному документі, датованому за місяць до смерті монарха, зно­
ву виступає як підскарбій і підканцлер3 Після смерті Свидриґайла на 
майже два десятиліття його сподвижник зникає з поля зору. Утриматися 
на Волині після того, як Володимирський і Луцький повіти відійшли до 
Великого князівства Литовського, скоріше за все, він не зміг. Серед зем­
левласників регіону, які, починаючи з кінця 1449 р., у зв’язку з немину­
чим завершенням існування десятилітньої держави Свидриґайла виклопо- 
тували собі на маєтки підтвердження великого князя Казимира, його не­
має. Це дає підстави на здогад, що пан підскарбій міг належати до тої час­
тини тутешньої верхівки, яка орієнтувалася не на Велике князівство, а на 
Корону. Останній раз він згаданий як свідок угоди холмського каштеляна 
Ванька Чжусича 1470 р. зі своїм племінником Олехном Чжусою4. Воло­
діння Сенька Калениковича невідомі; немає даних і про дружину та дітей.
1 Тесленко І. Походження князів Головнів-Острожецьких...-С. 147(20. 11. 1446).
2 Ревизия пущ... - С. 327 (3. 09. 1451, Перемиль); AS. - Т. 1. - S. 44-45 (24. 09. 1451, Луцьк); АрхивЮ ЗР.-Ч. 8 ,т.4 .-С . 16-17(22. 12.1451, Луцьк).
3 Розов В. Українські грамоти... - Т. 1. - С. 160-161 (9. 01. 1452, Луцьк).
4 Українські грамоти XV ст. - С. 67 (5. 08. 1470, Львів; обґрунтування дати див. у дослідженні про Ровенську волость).
Івашко Гринькович 
у грудні 1447 — квітні 1448 рр. правувався у Львові, правда, безрезультатно, зі згаданим вище вірменином Петром, що фігурує тут із патронімом Гамладинович, за відоме вже село Стронятин, трактуючи його як отчину7; 1450 р. судився перед великим князем литовсь­ким з удовою Василя Острозького, яка вимагала, щоб віддав їй до маєтку Білогородка розташовані в Кременецькому повіті села Корниця й Шельвів, 
і домігся того, що його «оставили при его именьи по тому, как отец его дер­
жал»8; 1466 р. (на цей раз як зем’янин Кременецького повіту) намагався ви­
купити у Львові два пергаменти, дотичні до монастиря св. Яна, які понад 30 
років назад його батько Грицько заставив якійсь Нікошовій9 В усіх трьох 
наведених тут випадках фігурує Івашко Каленикович. У нас немає жодної 
підстави сумніватися, що позивач із цим ім’ям під час справи 1447— 
1448 рр. тотожний однойменному позивачу 1466 р., а той — відповідачу 1450 р. Ідеться тут, звичайно, про одну й ту саму особу, батьком якої був 
відомий нам виходець із Корони Гринько Каленикович, а дідом — львівсь­
кий вірменин Каленик. 1486 р. Івашко Гринькович судився ще перед вели­
ким князем зі своїм сусідом Єськом Сенютичем за село Тихомль1, а далі 
вже не чути про нього. Про добру репутацію Івашка Гриньковича серед зе­
млевласників Волині свідчить його участь в укладанні різних угод2.
Спадщину Івашка Гриньковича в Кременецькому повіті, як побачимо 
далі, становили села Войнигів, Ольшаниця, Жижниківці, Корниця й Ше- 
львів та селище Борздівщина. Претендував він і на село Тихомль, за яке 
правувався навіть, як зазначено вище, перед монархом, але зазнав невдачі. 
Частину своєї землі старший син Гринька продав батькові згаданого вище 
Сенютича і згодом на ній осіло село Козин3 Резиденцією його було, ма­
буть, село Корниця, оскільки саме тут 1480 р. він записує зятю Шельвів4.
З дітей Івашка Гриньковича відомі Андрій, Олехно, Марія і ще одна 
дочка, імені якої ми не знаємо.
7 AGZ. - Т. 14. - Nr 1967,2003,2028,2035.
8 LM. - Kn. Nr. 3. - P. 41 (20.08.1450). Див. вище міркування про дату.
9. Boniecki A. Herbarz Polski... - Т. 9. - S. 148.
1 ЛННБ України, ВР, ф. 103, оп. 1, спр. 6448, арк. 6 (14.05.1486).
2 Свідок листа Гринька Єловича (AS. - Т. 1. - S. 57; 25. 01. 1465, Острог) і двох ли­стів Яна Чаплина Івану Острозькому (ibid. - S. 61; 20. 06. 1466, Острог), листа Збаразь­ких про поділ спадщини одного з родичів (ibid. - S. 76; 2.06.1478, Манев), двох листів Цеценівських Олександру Санґушковичу (ibid. - S. 63, 64; 12. 01. 1482,9. 02. 1484, Кре­менець; уточнення дат див.: ibid. - S. 161), листа Михайла й Костянтина Острозьких дочці Яна Чаплича (ibid. - S. 84; 7.05.1486, Вільно).
3 ЛННБ України, ВР, ф. 103, оп. 1, спр. 6448, арк. 6.
4 Купчинський О. Забуті та невідомі староукраїнські грамоти... - С. 358.
Дашко Гринькович Каленикович
(один з онуків, претендуючи згодом на спадщину 
Марії Івашківни, називав її своєю стриєчною тіткою9, засвідчуючи тим са­
мим, що дід був рідним братом Івашка Гриньковича) потрапляє в поле на­
шого зору 1474 р. як свідок листа вдови Федька Денисовича князям Михай­
лу й Костянтину Острозьким10, а востаннє згадується в тій самій ролі в лис­
ті Гриба Івешеневича 1488 р.и Литовська метрика містить лаконічні записи
1487— 1488 рр., за одним з яких монарх дав Дашкові 6, а за іншим — 12 кіп 
грошів і два вози солі з луцького мита1. У більшості актів, складених з уча­
стю Дашка Калениковича, він значиться паном, а в листі брата Івашка 
1480 р. — острозьким зем’янином2. Володіння його, склад яких ре­
конструюється на основі даних про нерухомість нащадків, становили села й 
селища Ляхівці, Жемелинці, Гулівці, Семенів, Кошелівці й Мехеринці3 в 
Кременецькому повіті, а резиденцією, судячи з того, як він відступав зятям 
свої маєтки, мало бути село Гулівці.
Дружину Дашка, за згадкою пізнішого часу про лист, виданий нею ра­
зом із чоловіком, звали Настасія Ваньківна4. Судячи з патроніма, вона мог­
ла бути дочкою, холмського каштеляна Ванька Кирдійовича, сина Чжуси з 
Квасилова, який до 1470 р. мав на Волині маєтки5. З дітей відомі син Іваш- 
ко та дочки Ганна й Богдана.
9 ЛННБ України, ВР, ф. 103, оп. 1, спр. 6386, арк. 4 зв.
10 AS. - Т. 1. - S. 68 (12.04.1474, Острог).
II Ibid. - S. 88 (16.06. 1488, Острог). Збаразькі запрошували Дашка Калениковича скріпити своєю печаткою угоду про поділ володінь одного з родичів {ibid. - S. 76; 2.06. 1478, Манев), а Цеценівські — два листи Олександру Санґушковичу {ibid. - S. 63,64; 
12. 01.1482, 9.02.1484, Кременець; уточнення дат див.: ibid. - S. 161).
1 ЛМ. - Кп. №. 4. - Р. 49, 71.
2 Купчинський О. Забуті та невідомі староукраїнські грамоти... - С. 359.
3 В одному з джерел 1530-х років замість топоніма Мехеринці топонім Триково (РГАДА, ф. 389, оп. 1, кн. 20, л. 217-220).
4 ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, кн. 7, арк. 125 (згадка 1579 р. про лист Дашка Ка­лениковича і його дружини зятю Єську Сенютичу).
5 АБ. - Т. 1. -Б . 64 - 65. Пор. згадку про Кирдія Ваньковича (ІЖ - Кп. №. 4. - Р. 78).
Федько Гринькович 
згаданий у лаконічній нотатці в Литовській мет­
риці про надання йому в Петрикові після Великодня 1488 р. з луцького 
мита 10-ти кіп грошів, де фігурує як брат Дашка Калениковича1.
1 LM.-Kn.Nr. 4.-Р. 72.

IV

Андрій Івашкович,
1480 р. записує в селі Корниця разом із батьком і братом сестрі й зятю вказаний вище маєток5.
5 Купчинський О. Забуті та невідомі староукраїнські грамоти... - С. 358.
Олехно Івашкович 
теж фігурує тільки в листі 1480 р. на Шельвів 1.
1 Купчинський О. Забуті та невідомі староукраїнські грамоти... - С. 358.
Марія Івашківна, 
відома тільки із судової справи пізнішого часу за 
спадщину її сина, з якої довідуємося, що вийшла заміж за луцького повіт- 
ника Занка Вячковича-Пруського. Через передчасну смерть братів і відсу­
тність у них нащадків нарівні із сестрою вона отримала половину спад­
щини батьків у складі сіл Войнигів, Ольшаниця й Жижниківці, яка зали­
шилася потім синові Мартину7 Захоплений татарами в полон, останній 
опинився в Білгороді, звернувся звідти до Костянтина Острозького, якому 
раніше служив, із проханням викупити його з неволі, а вийшовши з Орди, 
1514 р. записав своєму благодійнику в 30-ти копах грошів, затрачених на 
викуп, успадковане після матері село Жижниківці, де було троє підданих8. 
Село Ольшаниця 1514 р. пан Пруський продав Єську Сенютичу1, і 1518 р. 
покупець виклопотав собі в монарха підтвердження цього надбання2, а 
село Войнигів на багато років потрапило в заставу до кременецького пові- 
тника Боговитина Петровича Шумбарського3 Оскільки на Мартинові на­
щадки Марії обірвалися, права на решту залишеної нею спадщини Кале­
никовичів — села Войнигів і Жижниківці — перейшли на дітей сестри.
7 ЛННБ України, ВР, ф. 103, оп. 1, спр. 6386, арк. 4 зв.-5 зв.
8 Там само; AS. - Т. 3. - S. 114-115.
I ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, кн. 41, арк. 88-88 зв.
2A S .-T . 3 .-S . 174.
3 ЛННБ України, ВР, ф. 91, спр. 410.1.4, арк. 38.
N Івашківна 
згадана в листі батька й братів 1480 p., за яким її видають 
за зем’янина Луцького повіту Грицька Промчейковича й виділяють у при­
дане село Шельвів4 1514 р. цієї Каленичанки не було вже, очевидно, серед 
живих, оскільки чоловік і діти розпоряджаються селищем Борздівщина, по­
хідним із її отчини, без неї5. Крім села Шельвів, дочка Івашка Гриньковича 
отримала також село Корниця й зазначене вище селище Борздівщина. Ґрун­
ти останнього з маєтків 1514 р. Грицько Промчейкович і його діти Михно, 
Федько, Пацко й Федька заставили за 20 кіп литовських грошів Костянтину 
Острозькому6, з володіннями якого вони межували; у селі Корниця, яке за­
лишилося за нащадками Івашка Калениковича по дочці, імені якої ми не 
знаємо, і поступово пообростало присілками, сформувався окремий рід 
кременецьких повітників Промчейків-Корницьких; село Шельвів 1534 р. 
діти Каленичанки відступили віденському біскупу Янушу, що збирав собі 
на півдні Волині маєтки7 Села Войнигів і Жижниківці, права на які після 
смерті згаданого вище Мартина Пруського перейшли на Промчейків- 
Корницьких, із часом придбав у них родич по матері Грицько Сенютич8.
4 Купчинський О. Забуті та невідомі староукраїнські грамоти... - С. 358-359.
5 A S .-T . 3 .-S . 112-113.
6 Ibid.
7 СобчукВ. Кременецька волость... - С. 383.
8 Див. дослідження про боротьба Сенют за спадщину Калениковичів.
Івашко Дашкович 
достовірно згаданий усього лиш у листі сестри 
Богдани про відмову під час виходу заміж від родових маєтків, відомому 
зі скупої нотатки в реєстрі паперів Сенют-Ляховецьких 1590 р.6 Можливо, 
синові Дашка тотожний зем’янин Івашко Коленикович (!), якому, за нота­
ткою 1480-х років у Литовській метриці, було надано у пана Михайла За- 
горівського, що відав якоюсь частиною доходів великого князя з Волині,
16 кіп «воловщизныхъ» грошів7
6 ЛННБ України, ВР, ф. 103, оп. 1, спр. 6292, арк. 99.
7 ЛМ. - Кн. №. 4. - Р. 78.
Ганна Дашківна 
вийшла заміж за кременецького повітника Єська Се- 
нютича8, який з 1502 до 1518 р. фігурує в історичних джерелах як володи- 
мирський городничий9. 1514 р. ця з Каленичанок купляла ще разом із чоло­
віком село Ольшаниця10, а далі про неї не чути. Під час шлюбу Ганна Даш­
ківна отримала 70 кіп широких грошів чеської лічби на маєтку Ляхівці11. 
Пізніше батько передав її чоловікові в 40-ка копах широких грошів маєток 
Жемелинці, який раніше бува у заставі в Михайла й Костянтина Острозь­
ких12. У чоловіка сестри Богдани за 20 кіп широких грошів, 10 червоних золотих і 3,5 копи грошів литовської лічби Сенютич узяв у заставу маєток 
Семенів1. А коли після смерті тестя чоловік Богдани вступив у належну 
дружині половину спадщини, десь наприкінці 1501-го чи на початку насту­
пного року пан городничий виклопотав у монарха лист кременецькому на­
міснику Андрію Сангушковичу з наказом до розправи в суді не допускати 
швагра до цих володінь2. Далі, скориставшись, імовірно, тим, що Богдана 
Дашківна потрапила разом із чоловіком до татар, 1518 р. Єсько Сенютич 
отримав у Кракові підтвердження на всю спадщину тестя (маєток Гулівці, 
який мав, за його словами, по жінці, та маєтки Ляхівці, Жемелинці, Семе­
ново й Кошелівці, які тесть позаставляв, а він повикупляв) на вічність3. На 
час появи цього листа Ганни Дашківни уже не було серед живих, інакше він 
мав би адресуватися їй також.
8 ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, кн. 7, арк. 125 (згадка про лист зятю).
9 ЛННБ України, ВР, ф. 91, спр. 61.1.4. - С. 349; Ав. - Т. 3. - Б. 173-174.
10 ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, кн. 41, арк. 88-88 зв.
11 Там само, кн. 7, арк. 125. (згадка про лист).
12 Там само (згадка про лист).
1 Там само (згадка про лист).
2 ЛННБ України, ВР, ф. 91, спр. 61.1.4, с. 265 (реґест листа). Датовано у Вільні 
13-м днем 6-го індикту (місяць пропущено), якому тут відповідає 1501/02 р.
3 ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, кн. 6, арк. 71 зв.-72 (запис привілею в книгу). Да­
товано 28. 06. 7-го індикту, якому тут відповідає 1518 р.
Богдана Дашківна, 
яка вийшла заміж за шляхтича з Поділля Олексан­дра Ярмолинського, кільканадцять років перебувала разом із чоловіком, як 
оповідав потім на суді перед монархом син Василь, в Орді в неволі4. Пове­
рнувшись на батьківщину, наприкінці 1530-х років вона вступила в спір із 
дітьми сестри Ганни за спадщину батьків, який вела через старшого сина 
Василя. Судова тяганина завершилася тим, що 14 квітня 1540 р. кре­
менецький староста Станіслав Фальчевсысий виїхав за вироком монарха на 
місце, поділив спірні маєтки й видав сторонам дільчий лист, за яким Василь 
Ярмолинський узяв на свою матір Семенів, Гулівці й половину Кошелівець, 
а синові Ганни Дашківни Грицьку Сенютичу і його сестрам перепали Ляхі­
вці, Жемелинці й друга половина Кошелівець5 Восени того самого року 
поділ підтвердив монарх6. Остання прижиттєва згадка про Богдану Дашків- 
ну, невдовзі після якої вона померла, датована 15 листопада 1540 р.7
Духівниця пані Ярмолинської, на якій роду Калениковичів судилося 
обірватися, датована 26 липня 1537 р. в маєтку Ярмолинці на Поділлі, де 
вона доживала, очевидно, після виходу з Орди віку й де заповіла поховати 
її в церкві архангела Михаїла. Текст акту останньої волі Богдани Дашківни 
відомий із підтвердження, виданого монархом на клопотання її сина Севе­
рина 27 березня 1563 р. і вписаного в Литовську метрику8. Судячи з того, 
що заповіт містить розбіжності з перебігом боротьби родини за спадщину Дашка Калениковича, його текст мав бути підправлений ініціатором під­
твердження (з метою розширити свої права на маєтки на Волині). Під час 
фальшування тестаменту Северин Олександрович не мав, очевидно, під ру­
ками документів, зв’язаних із поділом цих володінь, безпосередньої участі 
в якому не брав, і не знав його деталей, унаслідок чого допустив кілька гру­
бих неточностей. Зокрема, за підтвердженням духівниці (спорядженої за 
три роки до поділу між Сенютами і Ярмолинськими!), Богдана Дашківна 
передає Северину, минаючи двох його братів і кількох сестер, у сумі 2000 
кіп грошів усю свою половину отчини на Волині, начебто відсуджену вже 
нею, причому в самої сестри Ганни (яка померла значно раніше) та її синів 
Грицька й Романа (останній зійшов зі світу до вирішення спору за спадщи­
ну діда по матері) з умовою ділитися нею з братами й сестрами чи їхніми 
нащадками тільки після сплати ними зазначених грошей. Дата й місце 
складання духівниці та заповіт матері поховати її в Михайлівській церкві в 
Ярмолинцях узяті, скоріше за все, зі справжнього тестаменту (якщо тільки 
Богдана Дашківна спорядила його), оскільки фальшування цих складових 
не мало сенсу.

4 РГАДА, ф. 389, оп. 1, кн. 23, л. 67-68 об.
5 ЛННБ України, ВР, ф. 103, оп. 1, спр. 6347, арк. 7-8 (оригінал листа).
6 ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, кн. 7, арк. 98 зв. (23. 11.1540; згадка про лист).
7 Там само, арк. 123 (згадка про справу 1540 р.).
8 РГАДА, ф. 389, оп. 1, кн. 38, л. 406-^08.Comments