Кропивницькі I

КРОПИВНИЦЬКІ h. Сас (de Kropiwnik, Kropiwniccy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

Початки роду залишаються до кіня нез’ясованими. Відомо, що у 1447 р. Тустанівські здійснили розмежування своїх маєжтностей. Один з них - Іван - отримав Кропивник. Пізніше в актах він більше нез’являється, натомість власниками Кропивника поряд з ним були якийсь Федір і Кузьма (1447 р.) . мабуть, синами Федора були Рашко і Йосько (1476 р.) , від яких походять Кропивницькі. Залишається відкритим птання, ким доводилися Іван з Тустанович та Федір і Кузьма один одному.
Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).

Кропивники (Кропивник), що знаходилися на кордоні Стрийського повіту, – 
між самбірською Ясеницею і дрогобицькими Тустановичами – в 30 – 40-і рр. XV ст. 
належали Тустановським. У результаті розподілу від 3 січня 1447 р. село дісталося 
Іванові Тустановському. Проте вже в березні того ж року співвласниками Кропивників 
виступають єдиноутробні брати Сидір і Кузьма Кропивницькі. Іван і Кузьма помер-
ли бездітними на рубежі 40 – 50-х років. Сидір, який став родоначальником Кро-
пивницьких, мав синів Рашка та Йошка (Йосифа) і двох дочок: Настку – дружину 
Грицька Берендича з Турйого (1476 р.) і Оришку – дружину Івашка з Юрців (1478 
р.). Вдова Сидора Ганна дожила до 1491 р., проте ще в листопаді 1468 р. поступилася 
синам своєю частиною Кропивників. Померлий в 90-ті роки Рашко залишив сина 
Івана, який на грудень 1505 р. ще був живим, і дочку Ганну – дружину Івашка Гостис-
лавського (1502 р.). Йошко помер в 1504 або 1505 р. У 1508 р. 21 гріш з Кропивників 
заплатив Юрій Кропивницький. 6 років опісля він разом з Миколаєм та Фільком 
судився зі стрийським старостою Ауктом Паневським. Брати могли бути синами як 
Йосифа, так і Івана. До 1515 р. в Кропивниках було 4 осаджених лани, проте “pop 
per Ungaros desertus”35. 


1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства перемишльським гродським судом 1601 р. (ЦДІАЛ, ф. 13, оп. 1, спр. 317, с. 204–205).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 63.

2. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 202.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том V. – S. 386.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom XIІ. – S. 306.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 367.

Олег Однороженко


Łukasz Kropiwnicki wylegit w Cesarstwie i zap. do ksiąg szl. wołyńskiej 1856 [Bon.]
`=2 Hipolit Kropiwnicki wylegit w Cesarstwie i zap. do ksiąg szl. wołyńskiej 1856
 |=3 Cezary Kropiwnicki wylegit w Cesarstwie i zap. do ksiąg szl. wołyńskiej 1856
 |=3 Julian Kropiwnicki wylegit w Cesarstwie i zap. do ksiąg szl. wołyńskiej 1856
 `=3 Ludwik Kropiwnicki wylegit w Cesarstwie i zap. do ksiąg szl. wołyńskiej 1856

Szymon Kropiwnicki [Bon.]
`=2 Michał Kropiwnicki zapisany do ksiąg szlahty guberni podolskiej 1838
 |=3 Daniel Kropiwnicki zapisany do ksiąg szlahty guberni podolskiej 1838
 `=3 Jakób Kropiwnicki zapisany do ksiąg szlahty guberni podolskiej 1838

Gabriel Kropiwnicki [Bon.]
|==2 Lucjan Kropiwnicki wpis. do ksiąg szl. gub. kijowskiej 1852
|  |=3 Edmund Kropiwnicki wpis. do ksiąg szl. gub. kijowskiej 1885
|  |=3 Eustachy Kropiwnicki wpis. do ksiąg szl. gub. kijowskiej 1885
|  |=3 Marian Kropiwnicki wpis. do ksiąg szl. gub. kijowskiej 1885
|  `=3 Włodziemierz Kropiwnicki wpis. do ksiąg szl. gub. kijowskiej 1885
`=2 Wawrzyniec Kropiwnicki wpis. do ksiąg szl. gub. kijowskiej 1852

Bazyli Kropiwnicki [Bon.]
`=2 Andrzej Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1782
 |=3 Bazyli Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1834
 |=3 Jakób Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1834
 |=3 Jan Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1834 
 `=3 Jerzy Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1834

1 Antoni Kropiwnicki [Bon.]
|=2 Jan Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1782
|=2 Marcin Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1782
|=2 Dominik Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1782
`=2 Władysław Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1782

1 Józef Kropiwnicki [Bon.]
`=2 Wojciech Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1782

Andrzej Kropiwnicki "Chrapten" ż. Anna Baczyńska
|=2 Jan Kropiwnicki ż. Fenna Horodyska
| `=3 Grzegorz Kropiwnicki "Chrapten" wylegit. w 1872 [Mat.]
`=2 Grzegorz Kropiwnicki ż. Anna Jaworska
 |=3 Michał Kropiwnicki wylegit. w 1872 [Mat.]
 `=3 Szczepan Kropiwnicki wylegit. w 1872 [Mat.]

Jan Krpiwnicki
`=2 Teodor Kropiwnicki
 `=3 Grzegorz Kropiwnicki
  `=4 Andrzej Kropiwnicki, 1782 wiceregent lwowski, pochodził z Kropiwnika

1 Ścibor Kobyliński Kropiwnicki h. Ślepowron (Korwin), 1430 dziedzic Kropielnicy (alias Kropielnicy), Potem jego potomkowie zmienili herb na Sas [Bon.]
`=2 Marcin Kropiwnicki
 |=3 Bartłomiej Kropiwnicki 1549
 |=3 Jan Kropiwnicki 1549
 | |=4 Andrzej Kropiwnicki
 | |=4 Jakób Kropiwnicki
 | |=4 Jan Kropiwnicki
 | `=4 Maciej Kropiwnicki
 `=3 Tomasz Kropiwnicki 1549
  |=4 Andrzej Kropiwnicki 1584
  |=4 Jan Kropiwnicki 1584
  |=4 Maciej Kropiwnicki 1584
  `=4 Wojciech Kropiwnicki 1584
		Michał Kropiwnicki h. Sas, pochodzi od Aleksandra + Maria Niesiecka [Bon.]
`=2 Wiktor Kropiwnicki, dziedzic wsi Dworaki, 1838 legit. szlach. pow. łomżyński


1 Kajetan Kropiwnicki h. Sas [Bon.]
`=2 Alfons Ferdynand Kropiwnicki, budowniczy Warszawy, 1847 - honorowe szlachectwo, 	poch. od Aleksandra

1 Dionizy Kropiwnicki h. Sas - zam. Łucja Kapica, pochodzi od Aleksandra [Bon.]
`=2 Franciszek Stanisław Kropiwnicki wylegitymowany w Królestwie w 1848

1 Bazyli Kropiwnicki h. Sas "Czołożyc" [Bon.]
`=2 Aleksy Kropiwnicki "Czołożyc", wylegit. w Królestwie w 1791
 `=3 Michał Kropiwnicki "Czołożyc", wylegit. w Królestwie w 1840
  `=4 Józef Kropiwnicki "Czołożyc", wylegit. w Królestwie w 1840

1 Katarzyna Kropiwnicka + Teodor Bereźnicki, h. Sas, ojciec: Andrzej (s. Jerzego i Fenny Strutyńskiej), matka: Zofia Strutyńska,
|=2 Antoni Bereźnicki
|=2 Jerzy Bereźnicki
|=2 Michał Bereźnicki
`=2 Mikołaj Bereźnicki, legit. szlach. 1782 [Mat.]
	
1 Marianna Kropiwnicka + Teodor Horodyski s. Waśka i Katarzyn Zawadzkiej
`=2 Mikołaj Horodyski + Marianna Manasterska
 |=3 Bazyli Horodyski
 `=3 Jan Horodyski h. Korczak "Kamatiak", legit. szlach. 1782 [Mat.]


	
1. Marcin Kropiwnicki, służący we dworze w Isajach + Anna, ur. ok. 1763, zm. 12.4.1793 Isaje
1.1. Maria Kropiwnicka, ur. 1791, zm. 1793 Isaje


 
1 Ewa Kropiwnicka + Jan Ilnicki, ojciec: Teodor
`=2 Paweł + Anna Hołyńska
 `=3 Michał Ilnicki h. Sas "Czerczewicz" 1782 (Mat) + Marianna Berezowska
  |=4 Jan Ilnicki
  `=4 Szczepan Ilnicki h. Sas "Czerczewicz" 1782 [Mat.]

1 ?? Kropiwnicki ur. 1865 + Maria
|=2 Andrzej Kropiwnicki ur. ok. 1895
| `=3 Walentyna Kropiwnicka ur. 10.5.1923 Suworówka koło Nikołajewa (Ukraina) + ?? Zieliński
|  `=4 Sławomir Zieliński (kontakt)
`=2 Nikita Kropiwnicki zginął w 1920 pod Warszawą


Nikita Kropiwnicki z żoną i matką Marią 1. Józef Kropiwnicki +(1796) Nepomucyna Harczewska 1.1. Leonard Teodor Kropiwnicki ur. 1796 + Marianna Olkiewicz zm. 1890 c. Norberta i Franciszki Bożymięckiej 1.1.1. Cecylia Kropiwnicka ur. 1822. zm. 1901 + Antoni Żuchowski zm. 1906 1.1.1.1 Antoni Żuchowski + Władysława Maria Grabowska c. Hipolita i Anny 1.2. Józef Edward Kropiwnicki ur. 1797 1. Apolinary Kropiwnicki +(1839) Marianna Poturalska 1.1. Ludwik Kropiwnicki- ur. 1845 - zm. bpt. 1866 1. Jan Kropiwnicki, ur. ok. 1935 + Lidia Bernadiuk c. Tadeusza i Zofii Gumiennej (2-v. Maciej Szczęsny Juniszewski) 1.1. Jacek Kropiwnicki + Iwona Zietek 1.1.1. Rafał Kropiwnicki 1.1.2. Jakub Kropiwnicki 1.1.3. Laura Kropiwnicka 1.2. Marek Kropiwnicki + Małgorzata Piotrowiak 1.2.1. Anna Kropiwnicka 1.2.2. Joanna Kropiwnicka

Osoby niepowiązane w genealogię

Aleksander Kropiwnicki - 1616 pisarz ziemski, podsędek, komisarz, poseł [Nies.] Alfons Kropiwnicki h. Sas - wylegitymowany w Królestwie 1862, poch od. Aleksandra [Bon.] Alfons Kropiwnicki ur. 29.01.1803 w Warszawie z, 25 VI 1881, architekt, przedstawiciel późnego klasycyzmu. studiował na oddziale Sztuk pięknych. 1825-32 pracował z Corazzim przy budowie Teatru Wielkiego. Zbudował liczne kamienice w Warszawie i tzw. Łazienki Majewskiego. Bazyli "Raczko-Herbanowicz" Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1799 [Bon.] Bazyli Kropiwnicki h. Sas - 1700 podpisał konfederację olkienicką [Bon., Nies.] Georg, Marcin, Władysław, Dominik, Jan Kropiwniccy h. Sas 29.X.1782 - [Nies.] Grzegorz Kropiwnicki [Bon.] Ignacy Kropiwnicki - uczestnik powstania styczniowego Jakób Kropiwnicki h. Sas - woj. sieradzkie [Bon.] Jan Kropiwnickic h. Sas - rotmistrz w wojwództwie sieradzkim [Bon.] Jan Kropiwnicki h. Sas "Czołożyc" - utrata szlachectwa w 1862 Józef Kropiwnicki - uczestnik powstania styczniowego Józef Kropiwnickic h. Sas - 1764 podpisał elekcję w woj. brzesko-litewskim [Bon.] Jurkonem Cropywnyczky - 2.08.1715 - Vadium waladus et 200 marc inter Jurkonem Cropywnyczky, ex una et Mistonem ac Waskonem fratres partueles eisdem Jurkonis, patribus ex altera, literae ad capitaneum Stryviensem Kazimierz Kropiwnicki h. Sas - podczaszy starobudowski, 1700 podpisał konfederację olkienicką [Bon.] Kazimierz Kropiwnicki h. Sas - wylegitymowany w Królestwie 1862, poch od. Aleksandra [Bon.] Krystyna Kropiwnicka h. Sas - 1620 (ok.) - zam. Mikołaj Karski [Nies.] Ksawery Kropiwnicki - świadek transakcji w 1741. (Kronika rodzin Podola...) Marceli Kropiwnicki - brał udział w powstaniu przeciw Austrii w 1846 Marianna Kropiwnicka zam. Teodor Horodyski. Ich syn Mikołaj zam. Marianna Monastetrska miał 2 dzieci Jana i Bazylego Michał Kropiwnicki [Bon.] Michał Kropiwnicki h. Sas - 1623 miecznik [Nies.] Stanisław Kostka Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1783 [Bon.] Szczepan "Chrapka" Kropiwnicki [Bon.] Szczepan Kropiwnicki wyleg. w Galicji 1782 [Bon.] Tadeusz Kropiwnicki h. Sas - 1764 podpisał elekcję w woj. brzesko-litewskim [Bon.] Teodozja Kropiwnicka + Piotr Topolnicki, ojciec: Jan, matka: Anna Dobrzańska Teodor Kropiwnicki +(1737) Franciszka Tomaszewska Tomasz "Raszkow" Kropiwnicki [Bon.] Wacław Kropiwnicki h. Sas - wylegitymowany w Królestwie 1862, poch od. Aleksandra [Bon.]
Comments