РОДОВОДИ ШЛЯХТИ‎ > ‎I‎ > ‎

Івашковські

Олексій Івашковський (намісник): під 15 липня 1626 р. згадується “отец Алексий 
Ивашковский, наместник монастыра дубенского”59, правда, неясно якого саме мона-
стиря.
. У запису, датованому квітнем 
1625 р., згадується жидичинський монах Олексій Івашковський, а вже 15 липня 1626 р. 
він був намісником одного з дубенських монастирів. Відомо, що Жидичинська обитель 
у 1625 р. була унійною, отже, Олексій або змінив конфесію, або перейшов до унійної 
чернечої спільноти. Зміна конфесії заперечується тим, що він у 1628 р. повернувся до 
унійного Жидичинського монастиря. Таким чином, Олексій Івашковський залишався 
уніатом.
59 ЦДІАК. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 151. – Арк. 137
Comments