РОДОВОДИ ШЛЯХТИ‎ > ‎I‎ > ‎

Ільницькі

ІЛЬНИЦЬКІ (de Ilnik, de Jelnik, de Gielnik, Ilniccy, Yelnyccy, Jelnyccy, Gielniccy) – шляхетський рід, у XV–XVIІ ст. землевласники у Самборському повіті Перемишльській землі. Шляхетський рід спільного походження з Яворськими і 
Турецькими. Географія їхніх землеволодінь та участь / неучасть у майнових 
справах Яворських і Турецьких дозволяє стверджувати, що виокремлення 
Ільницьких відбулося за синів Ванчі Волоха. Один з них (можливо, Занко) 
отримав сс. Турку та Явору й землі, що прилягали з півночі до вказаних посе-
лень, натомість інший – (вочевидь, Ходко) – с. Ільник та землі, прилеглі з пів-
дня. 

У першій половині XVI ст. Ільницькі заснували ще ряд сіл – Мельничне,
Завадка, Лосинець, Радич тощо. Всі вони розташовані південніше с. Турки.
На межі XV – XVI ст. Ільницькі представлені кількома особами. Це були
Миклаш та Ігнатко, неподільні власники підданого Матвія, який у 1491 р. 
позивався проти Влодика зі с. Стебник. Їхнім сучасником був Петро, котрий 
у 1505 р. зробив реформаційний запис для дружини Софії Семигинівської 
на 60 зл. посагу. В яких родинних зв’язках перебували згадані троє вихідців 
з с. Ільника, наразі з’ясувати неможливо. Лише стосовно Миклаша та Ігнатка
можна зробити припущення про те, що вони брати. На користь цього про-
мовляє факт спільного і неподільного володіння маєтністю. Вочевидь, усі 
вони були нащадками Ванчі Волоха в третьому або четвертому поколінні. 
Відомі у XVI – XVIII ст. Ільницькі виводилися від них. 


В реєстрі шляхти Перемишльської землі, що з’явилася на посполите рушення біля Медики в вересні 1648 р. зафіксовано імена 13 Ільницьких, хоча добре відомо, що на 1640-50-ті роки лише в Ільнику, Турці, Лосинці, Радичі, Маткові, Висоцьку, Комарниках, Гусному, Ясьонці – усі села на Самбірщині – проживало до сотні представників родини Ільницьких. 


У поборі 1589 Ільнику і Мельничному згадуються:
1) частка Микули Височанського на 4 ланах з млином;
2) частка Грицька Занков’ят, Сухинов’ят, Микит’ят, попа і Яцьков’ят на 3 ланах;
3) частка Івана Рибчат і Миська на 1 лані;
4) частка Федька Васильковича Ільницького на півтора лану;
5) частка Яцька Васильковича Ільницького на 1 лані з млином і попом.
В дійсності власниками були:
1) Сигізмунд Сципіон Тарло, який у 1586 р. заставив Микулі і Івану Височанським Янковичам свою частку за 2000 зл. (ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 46. – С. 541-546);
2) Більшість Ільницьких, а це близько 20 сімей (Андрій Федько Сухиновичі; Олекса, Яцько Занковичі, 5 братів Заньковичів Грициковичів; 4 братів Занковичів Яніновичів зІ стриєм Міськом; Онофрик і Іван Микитичі разом зі своїми дорослими дітьми; 3 братів Калиновичів, 3 братів Сенюшковичів; неназваний піп – це Федина, що разом з Калиновичами і Сенюшковичами належав до Яцьков’ят) (ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 304, c. 1186-1188; спр. 305. – С. 178-179; спр. 307. – С. 891-893, 1122-1123; спр. 308. – С. 1296-1299, 1373-1374; спр. 309. – С. 1627-1629; спр. 310. – С. 957; спр. 311. – С. 141-143; спр. 312. – С. 182-183)
3) 5 синів покійного Миська Рибки і 2 сини Павла Рибки (ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. Спр. 300. – С. 1152; спр. 304 – С. 46, 1186-1188);
4) сам Федько Василькович (ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 309. – С. 1627-1629);
5) четверо синів покійного Яцька Васильковича (ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 304. – С. 968-969, 1254-1255,).


Джерела:
Смуток І. Структура шляхетського засцянку Самбірщини у XVI ст.
Cмуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Родоводи. – Т. 3. – Львів: Простір-М, 2020.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства вишенським сеймиком 1601 р. (ЦДІАЛ, ф. 13, оп. 1, спр. 395, с. 1102–1106);
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom VIІI. – S. 40;
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331;
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XIХ;
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 244;
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 68, 171.

Олег Однороженко


Генеалогія
1.Ільницькі (нащадки Миклаша (1491)
1.1.Ільницькі Миклашевичі. Микитичі Гуляновичі
1.1.1.Ільницькі Миклашевичі. Микитичі, Шиповичі, Гуляновичі. Вась-
ковичі
1.1.2.Ільницькі Миклашевичі. Микитичі, Шиповичі, Гуляновичі (наща-
дки Ілька Шиповича, Яцьковича (1607 – † до 1622)
1.1.3.Ільницькі Миклашевичі. Микитичі, Шиповичі, Гуляновичі нез’я-
сованого походження та неідентифіковані
1.2.Ільницькі Миклашевичі. Калиновичі
1.3.Ільницькі Миклашевичі Сенюшкевичі
1.3.1.Ільницькі Миклашевичі. Сенюшкевичі (сс. Ортиничі, Сілець) 
1.4.Ільницькі Миклашевичі. Фединичі
1.4.1.Ільницькі Миклашевичі. Фединичі (нащадки Федька Фединича, 
поповича (1600 – 1644)
а) нащадки Григорія Фединича, Смолейовича (1685 – 1718)
б) нащадки Дем’яна Фединича, Смолейовича (1685 – 1697)
в) нащадки Яцька Фединича, Смолейовича (1685 – 1718)
1.4.2.Ільницькі Миклашевичі. Фединичі Павуки (нащадки священника 
Івана Фединича (1626 – 1669)
1.4.3.Ільницькі Миклашевичі. Фединичі Микитичі (нащадки Микити / 
Миколая Фединича, поповича (1626 – 1666)
1.5.Ільницькі Миклашевичі. Рибчичі Миськовичі
1.5.1.Ільницькі Миклашевичі. Рибчичі Миськовичі (нащадки Грицька 
Рибчича (1637 – † між 1660/1665)
1.5.2.Ільницькі Миклашевичі. Рибчичі Миськовичі (нащадки Миська / 
Михайла / Миколая Рибчича (1637 – † між 1674/1680)
1.5.3.Ільницькі Миклашевичі. Рибчичі Миськовичі (нащадки Петра Риб-
чича (1637 – 1660)
1.5.4.Ільницькі Миклашевичі. Рибчичі Миськовичі. Дякунчичі (нащадки
диякона Якова Рибчича (1700 – † між 1718/1722)
1.6.Ільницькі Миклашевичі. Рибчичі Павловичі
1.7.Ільницькі Миклашевичі. Рибчичі Колгановичі
1.7.1.Ільницькі Миклашевичі. Рибчичі Колгановичі (нащадки Грицька 
Рибчича, Колгановича (1642 – 1670)
1.7.2.Ільницькі Миклашевичі. Рибчичі Колгановичі нез’ясованого похо-
дження та неідентифіковані
1.8.Ільницькі Миклашевичі. Рибчичі з с. Кульчиців
1.9.Ільницькі Миклашевичі. Рибчичі нез’ясованого походження та не-
ідентифіковані 
2.Ільницькі (нащадки Ігнатка (1491 – 1516)
2.1.Ільницькі Ігнатковичі (нащадки Сенька Ігнатковича (1512 – 1515)
2.1.1.Ільницькі Ігнатковичі. Сухиновичі (Сухиничі)
2.1.2.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі
2.1.2.1.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі Ярошовичі
2.1.2.1.1.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Ярошовичі Васейковичі (на-
щадки Васька Ярошовича (1641 – † до 1658)
2.1.2.1.2.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Ярошовичі (нащадки Івана 
Ярошовича (1637)
2.1.2.1.3.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Ярошовичі (нащадки Галка
/ Гаврила Гучиловича, Ярошовича, Іваніва (1616 – 1656)
2.1.2.1.4.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Ярошовичі (нащадки Гри-
цька / Грицейка Гучиловича, Ярошовича, Іваніва (1619 – 1658)
2.1.2.1.5.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Ярошовичі (нащадки Федь-
ка / Федейка Гучиловича, Ярошовича (1619 – 1642).
2.1.2.1.6.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Ярошовичі Будзани (наща-
дки Сенька Гучиловича, Ярошовича (1616 – 1647)
2.1.2.1.7.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Ярошовичі нез’ясованого 
походження та неідентифіковані
2.1.2.2.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі Черчовичі
2.1.2.2.1.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Черчовичі (нащадки Романа
Гучиловича, Черчовича, Грицьковича (1599 – † між 1657/1658)
2.1.2.2.1.1.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Черчовичі Грицьковичі 
(нащадки Григорія Черчовича, Романовича (1638 – † між 1683/1689)
2.1.2.2.1.2.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Черчовичі Миськовичі 
(нащадки Миська / Миколая Черчовича, Романовича (*1578 – † 1683)
2.1.2.2.1.3.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Черчовичі (нащадки Ва-
ська / Базилія Черчовича (1637 – † 1678)
2.1.2.2.2.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Черчовичі з с. Маткова (на-
щадки Федька Гучиловича, Черчовича (1604 – 1641)
2.1.2.2.3.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Черчовичі (нащадки Павла 
Черчовича (1614 – † між 1661/1669)
2.1.2.2.4.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Черчовичі нез’ясованого по-
ходження та неідентифіковані
2.1.2.3.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі (нащадки Матвія Гучиловича, 
Андрійовича (1585 – † між 1588/1593)
2.1.2.4.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі (нащадки Юрка Гучиловича 
(1583 – 1610)
2.1.2.4.1.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі. Гумени
2.1.2.5.Ільницькі Ігнатковичі. Гучиловичі з cc. Городища і Сільця
2.2.Ільницькі Ігнатковичі. Васильовичі / Васильковичі (нащадки Івана / 
Івашка Ігнатковича (1509 – 1544)
2.3.Ільницькі Ігнатковичі. Райовичі Скобичі
2.4.Ільницькі Ігнатковичі (нащадки Олександра Ігнатковича (1515 – 1561)
2.5.Ільницькі Ігнатковичі. Занковичі
2.5.1.Ільницькі Ігнатковичі. Занковичі. Грициковичі
2.5.1.1.Ільницькі Ігнатковичі. Занковичі. Грициковичі. Вилитчичі, Заве-
рушаки
2.5.2.Ільницькі Ігнатковичі. Занковичі. Яніновичі
2.5.3.Ільницькі Ігнатковичі. Занковичі. Ферелетичі
2.5.4.Ільницькі Ігнатковичі. Занковичі. Проскурничі
2.5.5.Ільницькі Ігнатковичі. Занковичі. Романики
2.5.6.Ільницькі Ігнатковичі. Занковичі. Рашковичі
2.5.7.Ільницькі Ігнатковичі. Занковичі (попівська гілка з с. Висоцького 
Нижнього)
2.5.8.Ільницькі Ігнатковичі. Занковичі нез’ясованого походження та не-
ідентифіковані
3.Ільницькі (нащадки Петра (1505 – 1517)
4.Ільницькі Телеп’яновичі
4.1.Ільницькі Телеп’яновичі. Барановичі (с. Ільник)
4.2.Ільницькі Телеп’яновичі (нащадки Стецька Телеп’яна, Гуснянського
(1564 – † між 1618/1621)
4.2.1.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Кривки (нащадки Петра Телеп’яновича, 
Гуснянського, Стецьовича (1586 – † між 1640/1644)
4.2.1.1.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Кривки. Губини
4.2.1.2.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Кривки (нащадки Андрія Телеп’я-
новича (1652 – 1702)
4.2.2.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Гусного Нижнього. Бедзинці
4.2.3.Ільницькі Телеп’яновичі. Жуки (нащадки Івана Телеп’яновича, 
Стецьовича, Фунтейовича (1599 – † 1615)
4.3.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Гусного Верхнього
4.3.1.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Гусного Верхнього Лучинці / Лочинці
4.3.1.1.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Гусного Верхнього. Лучинці / Ло-
чинці. Сапіжинці.
4.3.2.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Гусного Верхнього. Филиповичі (Тюх-
вачі, Іванківи, Кепиничі)
а) Филиповичі
б) Тюховичі / Тюхвачі 
в) Тюховичі / Тюхвачі Іванківи
г) Кепиничі
4.3.3.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Гусного Верхнього. Павловичі (Прен-
деличі, Каплуни)
а) Павловичі, Пренделичі
б) Павловичі Каплуни
4.3.4.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Гусного Верхнього. Івановичі (Олек-
совичі, Ляховичі)
4.3.5.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Гусного Верхнього. Яцьковичі Торинці
4.3.5.1.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Гусного Верхнього. Яцьковичі То-
ринці. Сечинці
4.3.6.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Гусного Верхнього. Поповичі
4.4.Ільницькі Телеп’яновичі з сс. Маткова, Мохнатого, Івашківців
4.5.Ільницькі Телеп’яновичі з с. Явори
4.6.Ільницькі Телеп’яновичі нез’ясованого походення та неідентифіковані
5.Ільницькі нез’ясованого походження та неідентифіковані
5.1.Ільницькі (нащадки Василя Грюнди (1538 – 1570)
5.2.Ільницькі (нащадки священника Федька († до 1536)
5.3.Ільницькі з с. Тарнави
5.4.Ільницькі Горуни
5.5.Ільницькі Миклашовичі
5.6.Ільницькі Попиковичі
5.7.Ільницькі з с. Унятичів
5.8.Ільницькі нез’ясованого походження та неідентифіковані (XVI ст.)
5.9.Ільницькі нез’ясованого походження та неідентифіковані (XVII ст.)
5.10.Ільницькі нез’ясованого походження та неідентифіковані (XVIII ст.)

Ільницькі гербу Сас. з Ільника, в Самбірськім старостві, де ціла околиця називалась Ільницька, вони мають спільне походження з Яворськими і Турецькими від графа Ваньчи Волошина. Дивись Яворські.

Іван Ільницький, спадкоємець обох Ільників в 1508р. Ільницький, спадкоємець частини Братковиць, Нанова і Добрівлян в 1515р. Івасько і Теодор в 1515р. В 1585р. спадкоємцями на Угерцях були: Федко, Стефко, Ян, Грицько і Сенько, сини Яцка. В 1589р. спадкоємцями Ільника і Мельниці були: Грицко, Іван, Місько, Федко і Яцко Васильовичі. Двоє останніх мали спадок також на Угерцях.

Грицько Уцилович-Ільницький отримав в 1578р. королівський дозвіл на викуп війтівства в Ільнику і Рикові. Одночасно було призначене пожиттєве володіння тим же війтівством як йому, так і його сину Роману. Дочки Федка Васильовича: Анна вийшла за Михайла Яворського в 1598р., Марухна і Настасія. Марта вийшла за Павла Нанівського в 1621р. Іван і його сини, Базиль і Іван, отримали в 1660р. попівство в Бітлі, в Самбірськім старостві.

На огляді львівської землі в 1651р. ставились: Семен, Лесь, Дзерень з Витвиці; Яцко за свого батька Василя з Гошова і Іван за свого батька Стася з Бозлочок.

Стефан, Павло, Станіслав, Мацей, Прокіп, Андрій, Базиль, три Теодора і Ян Робац підписали з землею пшемиською виборчий лист короля Михайла.

Івась і Базилько, поповичі з Нижнього Висоцька, покарані в 1669р. за напад і поранення Вансовича. Александр купив в 1663р. два Лани в князівстві Любоконі від Бжезиньського.

Базиль, Григорій і Лукаш, сини Теодора з Маркови, були на Трибуналі Любельському в 1671р.

Федір, Іван Філіпович і Іван Павлович, брати двоюрідні, володіли в 1676р. князівствами в Нижньому і Верхньому Гусному в Самбірськім старостві.

Теодор і Ян Ільницький підписали з руським воєводством виборчий лист Августа ІІ. Теодор, одружений з Анною Маєвською, управляв в 1707р. частиною Бишова, заставними власниками якого були Ванчовичі.

Базиль отримав в 1701р. королівський дозвіл на продаж одного лану в Вовчому Якові і Анні з Ільницьких, подружжю Яворських. Григорій і Маріанна з Комарницьких, подружжя Ільницьких, отримали вільництво Фролич в Ільниках, яке по їх смерті в 1701р. отримав камердинер королівський Планте. Самуєль жив в воєводстві Брацлавському в 1759р. Софія з Городинських, вдова по Яну Ільницькому видала розписку Понятовським в 1787р.

Базиль в 1778р. і Павло в 1779р. ведуть процес проти Мицельських в Познані за борг. Стефан, намісник міський Винницький в 1790р.

Більше сотні Ільницьких з приставками: Черчович, Фединич, Гуцулович, Гуланович, Гуснянський, Янінович, Ярошевич, Колганович, Лепех, Микитич, Рибчич, Сенюшкович, Телеп»янович і Занкович, довели дворянство в судах земських і міських: Пшемиському, Львівському і Галицькому в 1782р. і у відділі штатів у Львові, в першій половині ХІХ століття. З них:

Ільницькі Черчовичі або Церцевичі: Базіль, одружений з Францішкою Шидловською, помер в Комарниках в 1796р. і залишив Яна, Юзефа, Юліана, Базиля, Терезу і Григорія, проживаючих в Комарниках. Павло, одружений з Маріанною Комарницькою, помер в Івашківцях в 1805р. Єва – його дочка. Онуфрій, одружений з Зофією з Комарницьких, по другому шлюбі Янова Височанська, помер в Комарниках в 1806р., залишив Марціанну, Терезу, Петронеллу і Анну. Ян і Стефан – його брати . Базиль, помер в 1813р. в Ільнику, від Маріанни з Височанських мав дітей: Маріанну, Онуфрія, Якоба, Станіслава і Андрія. Ян, одружений з Пелагеєю Ільницькою-Микитич, помер в Ільнику в 1813р. Його потомство: Базиль, Яцек, Миколай, Маріанна і Грегор. Ян, померлий в Івашківцях в 1817р., мав: Григора, Семена і Андрія. Ян, померлий в 1821р. в Ільнику, від Анастасії з Яворських залишив: Терезу, дружину Яна Ільницького-Яніновича, Андрія, Онуфрія і Анну. Ян – його брат. Прокіп, син Теодора, померлий в Мохнатому в 1821р., був одружений з Теклею з Матківських і залишив Михайла і Юстину. Його брати: Грегор і Ян. Базиль від Єви з Ільницьких, померлої в Ільнику в 1821р., мав сина Яна. Александр, померлий в Лосинці в 1824р., залишив: Базиля, Яна, Грегора, Єжи, Якоба і Терезу. Петро, померлий в 1831р. в Ільнику, від дружини Маріанни не мав потомства. Спадок по ньому отримали діти його брата Станіслава: Мартин, Юзеф, Розалія Ільницька і Барбара Новоселецька.

Ільницькі Фединичі: Александр, одружений з Маріанною Яворською, померлий в 1814р. в Яворі, залишив: Маріанну Юзефатову-Яворську, Анну Каземирову-Яворську, другу Маріанну і Яна. Теодор його брат. Ян, син Александра, помер в Яворі в 1831р., залишив від Анастасії Яворської Яцентія і Яна. Базиль, жив в 1808р і мав синів Грегора і Александра, а також дочок: Анастасію Андрієву-Яворську і Катерину Грегорову-Яворську, померла в 1808р. .

Ільницькі Гуцуловичі: Теодор, померлий в Городищі в 1814р., від Анастасії Селецької, по другому шлюбі Гілевичової, мав дочку Маріанну і сина Яна. Павло, померлий в Ільнику в 1825р., залишив від Маріанни Ільницької-Ярошевич одних дочок: Маріанну Андрієву-Яворську, Регіну Онуфрову Ільницьку-Ярошевич і Євдоксію.

Ільницькі Яніновичі: Миколай, померлий в Ільнику в 1815р., мав сина Грегора, одруженого з Маріанною з Ільницьких. Його брати: Михайло, другий Михайло і Миколай. Ян, одружений з Терезою Ільницькою, померлий в Ільнику в 1816р., залишив: Яна, Терезу Андрієву-Ільницьку, Христину Янову Ільницьку-Колганович, Стефана, Андрія і Станіслава. Михайло і Стефан – його двоюрідні брати. Стефан, померлий в Ільнику в 1828р., від Анни з Яворських мав: Михайла, Євдоксію, вийшла за Онуфрія Ільницького, Яна, Розалію, Андрія, Аполонію, померла в 1831р. і Регіну, померла в 1839р. Станіслав, син Яна, помер в Ільнику в 1839р., залишивши від Агати Кречковської дочок Єву і Анастасію.

Ільницькі Ярошевичі або Яросевичі: Грегор, син Яна, померлий в Лосинці в 1814р., від Александри Яворської залишив: Базиля, Миколая, померлого в Лосинці в 1825р. і Юстину. Миколай від Євдоксії Матківської мав сина Александра. Рідня Грегора: Андрій, Миколай, Михайло і Маріанна. Онуфрій, померлий в Ільнику в 1819р., від Магдалени Терлецької мав: Маріанну Гвоздецьку, Францішку Яворську, Терезу, Розалію і Єву. Александра, вдова Грегора, померла в Лосинці в 1818р. Станіслав, померлий в Ільнику в 1831р., від померлої там же в 1825р. Аполонії з Ільницьких-Ярошевичів мав дочок: Розалію Кречковську, Катерину Ільницьку і сина Антонія. Базиль, від померлої в Ільнику в 1832р. Терези з Ільницьких-Яніновичів, залишив: Яна, померлого в 1831р., Маріанну Ільницьку-Колгановичову, Юстину Яворську, Феню Нанівську, Анну Ільницьку, Єву Ільницьку-Черчовичову, якої син Ян, Аполонію Ільницьку-Ярошевичову. Михайло, померлий в Ільнику в 1837р., перша дружина Юстина Яворська, друга Іоанна Височанська, залишив від першої Катерину і Яна, а від другої – Маріанну, дружину Петра Ільницького-Яніновича і Якоба. Ян – його брат.

Ільницькі Колгановичі або Колановичі: Теодор, одружений з померлою в 1801р. в Лосинці Маріанною Яворською, мав дітей: Андрія, Зофію Андрієву-Ліньовську, Базиля і Михайла. Ян – його брат з Явори; сестри: Олена і Анна Яворська. Михайло, син Грегора, помер в Лосинці в 1829р., залишив від дружини Юстини: Якоба, Яна, Анну Луневську, Маріанну, Терезу і Єву. Андрій, син Яна, померлий в Лосинці в 1831р., від Маріанни Яворської залишив: Терезу, Юстину і Петра. Ян – його брат. Теодор помер в Лосинці в 1831р. Еліаш і Онуфрій його сини, Станіслав – його брат. Станіслав з Ільника, помер там же в 1833р. Від Євдокії Яворської дочки: Маріанна, Катерина і Анна. Ян, син Теодора, помер в Лосинці в 1834р. Був одружений перший раз з Маріанною Матківською, мав від неї: Анну Якову Гайдучак і Стефана, другий раз з Маріанною Яворською, від якої: Базиль і Катерина.

Ільницькі Рибчичі: Ян, померлий в Лосинці в 1802р., від Магдалени Цибульської залишив: Леона, Віктора, Анну, вийшла за Діонісія Кульчицького, Марціану, Юстину і Маріанну. Ян, померлий в Ільнику в 1805р., від Анни Височанської, по другому шлюбі Степанової Височанської, мав дочку Маріанну. Юзеф, померлий в Ільнику в 1816р., залишив: Анну Теодорову Ільницьку-Ярошевичову, Єжи, Яна, Панталеона, Александра, Теклю і Антонія. Його брати: Томаш і Ян. Александр, помер в Ільнику в 1821р. Його потомство від дружини Маріанни: Михайло, Якоб, Ян, Онуфрій, Антоній, Андрій і Катерина. Грегор і Ян - його брати. Томаш, померлий в Ільнику в 1827р., від Маріанни Гошовської залишив: Антонія, Грегора, Зофію, Михайла, Андрія, Леона, Катерину і Таціанну. Миколай, помер в Ільнику в 1839р. Був одружений з Марціаною Комарницькою, по першому чоловіку Матківська, по другому Ільницька-Ярошевичова, і мав від неї дітей: Яна, Маріанну Кречковську, Андрія, Теклю, Зофію і Юстину. Станіслав – його брат. Грегор, померлий в Ільнику в 1847р., залишив Катерину Луневську, Анну Ільницьку-Ярошевичову, Стефана, Онуфрія, Габріела і Яна.

Ільницькі Сенюшковичі: Ян, померлий в Сельці в 1782р., від першої дружини Анастасії Городиської, залишив: Маріанну Стефанову Городинську, Єву Андрієву Дубравську, Яна і Петра; а від другої, Маріанни Вояківської, по першому шлюбі Грабовська, по третьому – Венцлавська, мав: Амброзія, Маріанну і Павла. Ян одружився в 1799р. з Юліанною Сас Комарницькою, спадкоємицею на Угерцях, сестра якої, Зофія, була дружиною Онуфрія Черчовича-Ільницького. Ян, син Теодора, одружений з Маріанною Ільницькою-Гуцулович, померлий в Турці в 1845р., залишив Михайла, Маріанну Ільницьку-Гуцулович, Розалію і Терезу Яворських і Константина. Його брати: Павло, Базиль і Еліаш.

Ільницькі Телеп»яновичі: Ян, перша дружина Анна Матківська, друга Маріанна з Клітинських, померлий в Івашківцях в 1811р., залишив від першої дружини: Яцка, Александра, який мав Теодора, Іоахіма і Пелагею Матківську; від другої – Андрія. Ян, помер в Маткові в 1847р., від Теодозії Матківської залишив Анну Матківську, Теодора, Маріанну і Онуфрія. Ян, син Данієля, одружений з Маріанною з Ільницьких, помер в Гусному в 1832р. Сини його: Алексій і Михайло, брати – Грегор і Максиміліан.

Ільницькі Занковичі або Занкевичі: Михайло, померлий в Ільнику в 1808р., залишив від Маріанни Гвоздецької дочку Олесю. Стефан, помер в Комарниках в 1814р. Від Терези Матківської мав сина Александра. Його родина: Теодор і Катерина Яворська. Петро, помер в Висоцьку в 1817р., залишивши від Анастасії Чернецької: Маріанну Янову Височанську, Анну, Регіну, Юстину, Стефана, Андрія і Грегора. Його родина: Базиль, Ян, Анна Матківська і Хелена Ільницька-Телеп'яновичова. Базиль, померлий в Ільнику в 1818р., від Зофії Яворської мав сина Єжи. Теодор – його брат. Павло, померлий в Лосинці в 1825р., мав синів: Михайла і Базиля, а також дочок: Катерину і Анну. Теодор, померлий в 1819р. в Ільнику, від дружини Анни мав дочок: Феню, Анну і Єву. Теодор, син Яна, померлий в 1831р. в Лосинці, мав від Яворської дочку Єву. Михайло і Константин – його брати. Єжи, померлий в Лосинці в 1832р., залишив: Андрія і Онуфрія, а також дітей померлого сина Петра, який був одружений з Маріанною Йоницькою: Михайла, Миколая і Розалію. Потомство Теодора, померлого в 1836р. в Ільнику: Петро, Грегор, Антоній і Михайло. Ян, померлий в Лосинці в 1837р., від Єви Яворської мав: Єжи, Анастасію Луневську, Терезу Ільницьку-Ярошевичову, другу Терезу, Маріанну Яворську, Яна, який мав дочку Александру, другого Яна і Анну. Александр, померлий в Ільнику в 1837р., від Маріанни Монастирської мав сина Єжи. Теодор – його брат. Потомство Яна, померлого в 1838р. в Лосинці: Михайло, Константин, Грегор і Ян. Ян, син Димітра, померлий в Ільнику в 1840р., від Терези Ільницької мав: Катерину, Леона, Розалію, Анну і Феню. Еліаш - його брат. Станіслав, померлий в Ільнику в 1847р., від Маріанни Ільницької-Рибчич залишив: Яна, Анну Ільницьку-Рибчич і Єву. Томаш – його брат.

Ільницькі без приставки: Петро, син Миколая і Анастасії Луцької, внук Андрія і Маріанни Паст, записаний в дворяни в Галичині в 1822р. Там же записаний в 1782р. Ян, син Антонія і Маріанни Клементівської, внук Петра і Терези Мошинської. Миколай, комірник кордонний Пшемиський, померлий в 1771р., від Аполонії Шумлянської, по другому шлюбі Обренбської, померлої в 1774р., залишив: Станіслава, народженого в Лосинці в 1769р., Анну Вахауфф і Юзефу Кв'ятківську.

Габріель, померлий в 1805р. у Львові, від Юзефи Ванцовичівни залишив: Антонія, Яна і Альберта. Стефан, син Базиля, одружений з Анастасією Яворською, померлий в Тур»ї в 1813р., залишив: Маріанну Кульчицьку, Анну Дубравську, Андрія, Терезу, Маріанну і Петра. Леон і Теодор – його брати. Александр, померлий в Івашківцях в 1817р., від Анни Ільницької, по другому шлюбі Високінської, залишив дочку Маріанну. Базиль, померлий в 1817р. в Івашківцях, від Маріанни Білінської залишив дочок: Анну і Анастасію. Ян, померлий в Угерцях в 1818р., від Юліанни Комарницької мав: Яна, померлого в тому ж році, і Маріанну. Станіслав, помер в 1825р. в Ортиничах, залишивши: Теодора, Юстину Грегорову-Кульчицьку, Грегора і Маріанну. Його брати: Ігнатій, Єжи і Грегор. Стефан, померлий в Чайковцях в 1828р., залишив сина Яна. Його родина: Ян, парох в Ясенці, Андрій - парох у Турці, Базиль – парох в Ісаях, Станіслав і Марія Гвоздецька. Ян, одружений з Анастасією Баранецькою, помер в 1829р. в Кульчицях. Його дочки: Юліана і Маріанна, брат Грегор. Його дружина Анастасія, дочка Станіслава, померла там же в 1831р. Базиль, одружений з Терезою Древецькою, померлий в Підшумлянцях в 1831р., залишив: Теклю, Маріанну, Еліаша, Юліану, Еміліана, Агнешку, Анну і Теодора. Священик Стефан, парох, греко-католицький в Ластівках, померлий там же в 1831р., від Терези Хмелінської залишив: Яна, Вікторію Антонову-Яворську, Станіслава, Маріанну Юзефову Громенко і Анастасію. Станіслав його брат. Михайло, син Петра і Теодозії Фелінської, помер в Унятичах в 1838р., залишивши від Анастасії Рудницької: Якоба, Юзефа, Катерину Янову Городинську, Зофію і Анну. Стефан, його брат, залишив сина Єжи. Ян, син Антонія, одружений з Маріанною Ходинецькою, померлий в 1839р.в Дрищові, залишив: Іоанну, Катерину, Петронеллу і Павла. Стефан, померлий в Івашківцях в 1814р., від Юліанни Ільницької мав дочку Анну, вийшла за Юзефа Созанського.

З нотаток пана Михайла Завадського, виписаних з метрик, нижче подаємо різні записи про цю людину, які можуть стати їй у пригоді.

Ян, від дружини Катерини Кремінської, мав сина Мацея, народженого в Чорткові в 1790р. Юзеф, син Якоба і Розалії Зояківської, народжений в 1813р., одружився в Чорткові в 1841р. з Антоніною Зобровською (Жебровською), померлою в 1872р. і мав від неї дочок: Теклю, народжену в 1842р. в Угринові, одружилась в 1864р. з Грегором Св»ятківським, Вікторію, народжену в 1844р. в Угринові і Францішку, народжену в Вигнанці в 1851р.

Брат Юзефа, Ян, померлий в Білій в 1837р., мав від Маріанни Годзинської, померлої в 1860р.: 1) Юстину-Елеонору, народжену в 1829р. в Вигнанці, одружилась в 1851р. з Михайлом Ільницьким; 2) Антоніну, перший шлюб в 1838р. з Базилем Клодницьким, другий – з Казимиром Лущинським, третій в 1871р. з Францішком Залевським; 3) Павліну, народжену в 1833р. в Вигнанці, одружилась в 1859р. з Юліаном Винярським; 4) Непомуцену, одружилась в 1842р. з Ксаверієм Новицьким; 5) Зигмунта-Фелікса, народженого в Яжловцю коло 1822р., одружився в Вигнанці з Терезою Новицькою; 6) Терезу, дружину Станіслава Ясинського; 7) Андрія-Кирила, народженого в 1835р., помер в 1839р.; 8) Емілію, одружилась в Саловці в 1855р. з Блажеєм Любинецьким.

Ігнатій-Францішек, народжений в 1811р. в Вигнанці, син Юзефа і Барбари з Міхневичів, Адам, народжений в 1843р. в Вигнанці, син Станіслава і Розалії Верхрацької. Михайло, син Павла і Юзефи з Брагарів, народжений в 1821р. в Відинові, а дочка Францішка, народжена в 1824р. в Чорткові.

Магдалена, народжена в Чорнокінцях, дочка Яна і Магдалени, одружилась в 1811р. з Домініком Рогозинським. Мартіна або Криштофа і Анастасії або Катерини Смульської, дочка Зофія народилась в Конюшовій, померла в 1866р. в Білій, була одружена в 1816р. з Феліксом Витвицьким (метр. в Чорткові).

Александр від Маріанни Гумінської мав дочку Анну, одружилась з Мацеєм Курпіль-Залуцьким, померлому в 1835р. в Шулбанівці і сина Якоба. Останній одружився в 1813р. в Салівці з Ельжбетою Чайківською, дочкою Михайла, і мав від неї: 1) Миколая, народженого в 1814р. в Салівці, помер в 1893р. в Чорткові, одружився в 1841р. з Луцією Фричинською; 2) Розалію, одружилася в Салівці в 1839р. з Мацеєм Гансоровським; 3) Антонія, народженого в 1822р., який одружився в 1846р. в Салівці з Францішкою Федоровичівною і мав від неї дочку Марію, видану в 1873р. за Яна Журавецького; 4) Терезу, народжену в 1824р.; 5) Юзефу, народжену в 1828р., видана в 1849р. за Мацея Здзійовського; 6) Михайла, народженого в 1830р., який одружився в 1856р. в Чорткові Старому з Кароліною Щенсновичівною і мав: а) сина Юзефа, народженого в 1860р. в Чорткові; б) Францішку, народжену в 1862р., одружилась в 1882р. з Леоном Св’ятківським; в) Марію, народжену в 1867р., одружилась в Чорткові в 1893р. з Володимиром Дроздовським; г) Анелю, народжену в 1872р., одружилась в 1897р. в Чорткові з Еліашом Орехівським; 7) Марію, народжену в 1833р.; 8) Ельжбету, одружилась в Салівці в 1859р. з Себастьяном Новицьким; 9) Петронеллу, дружину Юзефа Іжицького з Антонова (метр. в Ягельниці і Чорткові).

Теодор, народжений коло 1770р., померлий в 1830р., одружився в Салівці в 1802р. з Розалією Закревською, померлою в 1844р., і мав від неї: 1) Михайла, народженого в 1805р., померлого в 1855р., був одружений перший раз в Салівці в 1833р. з Маріанною Кармазиновською, померлою в 1850р., а другий раз в Вигнанці в 1851р. з Юстиною Ільницькою і мав від першої дружини: а) Кароліну, видана перший раз за Миколая Целінського в 1862р., другий раз в 1879р. за Михайла Міхалевського; б) Розалію, видану в Салівці перший раз за Антонія Бурського, а в 1867р. другий раз за Яна Федоровича; 2) Агнешку, народжену в 1810р., видана в 1833р. за Юзефа Гансоровського; 3) Маріанну, народжену в 1817р., видана в 1842р. за Ігнатія Целінського; 4) Ельжбету, народжену в 1815р., видана в 1837р. за Войцеха Янушевського; 5) Мацея, народженого в 1812р.; 6) Аполонію, народжену в 1813р.; 7) Яна, народженого в 1807р. в Улашківцях.

Юзеф, син Яна і Доміцелли з Гумінських, народжений коло 1812р., одружився в 1840р. в Салівці з Іоанною Волинською і мав від неї дітей: Андрія, одруженого в Шманківцях в 1872р. з Катериною Мушинською, Анну, народжену в 1847р., Розалію, народжену в 1851р. і інших. Ян, син Юзефа і Доміцелли Корчинської, народжений в 1835р., одружився в 1861р. в Салівці з Катериною Підгородецькою.

Петро, син Яна і Вікторії з Кавінських, народжений коло 1796р., померлий в 1867р. в Мухавці, одружився другий раз в 1844р. в Мухавці з Марією Сломківською і мав від неї Розалію, народжену в 1845р. і Марцелія, народженого в 1853р. Марія, дочка Стефана, народжена в 1770р., померла в 1808р. в Нагорянці, була дружиною Шимона Багінського, а Розалія – Іоахіма Керницького.

Багато Ільницьких підтвердили дворянство в подольській губернії: Ян з сином Ігнатієм, син Габріеля, внук Яна; Антоній, Ян і Лукаш, сини Мацея, Бенедикт і Людвік, сини Якоба, внуки Базиля; Стефан, Павло, Бенедикт, Ян, Александр і Теодор, сини Яна, Михайло, Юзеф і Тимотеуш, сини Антонія, Александр, Павло і Теодор, сини Теодора, Юліан і Адам, сини Грегора, внуки Теодора; всі разом правнуки Яна, сина Олександра, внука Яна, в 1848р.

Ян і Теодозій, сини Юзефа, внуки Антонія в 1858р. Ян і Ян Непомуцен, сини Адама, внуки Грегора; Євграф і Антоній, сини Олександра, Андрій, Ян і Константин, сини Павла, а всі внуки Теодора; Михайло, син Тимотеуша, внук Антонія; Володимир, син Стефана, Миколай, Габріель і Юзеф, сини Олександра, Володимир і Юзеф, сини Теодора, всі внуки Яна, правнуки Теодора, в 1867р., а Юзеф і Грегор, сини Бенедикта, внуки Яна, в 1870р.

Ян, син Юзефа, внук Грегора, правнук Яна, праправнук Александра; Ромуальд Вінцентій, син Валеріана, Ромуальд-Роман, син Лукаша, обоє внуки Юзефа, правнуки Грегора, сина Яна, внука Александра, в 1845р.

Марек, Ян з синами: Андрієм і Ереміаном, Павло з синами: Михайлом і Базилем, Шимон з сином Миколаєм, всі сини Александра, внуки Яна; Миколай з синами: Яном, Даніелем, Антонієм і Базилем, син Яна, внук Андрія; всі разом правнуки Яна, сина Александра, в 1845р.

Михайло-Ігнатій, син Грегора, внук Ігнатія і Ян, син Адальберта, внук Михайла, обоє правнуки Самуеля, сина Яна, внука Александра, в 1849р. Ромуальд, Базиль, Леон і Казимир, сини Францішка, Ігнатій, сини Юзефа, всі внуки Валеріана Теодора, правнуки Ігнатія, сина Самуеля, в 1851р. Ян, Теодор і Францішек-Ксаверій, сини Лукаша, внуки Юзефа в 1852р. Ян і Олександр, сини Андрія, внуки Яна, в 1854р. Ян з синами: Францішком і Михайлом і Домінік, сини Базиля, внуки Станіслава, правнуки Яна; Томаш, син Андрія, внук Яна, правнук Андрія; Юзеф і Ян, син Шимона, внуки Александра, правнуки Яна, 1863р.

Миколай і Юзеф, сини Михайла, внуки Павла; Базиль, син Яна, внук Миколая; Петро, Андріан і Грегор, сини Андрія, внуки Яна, в 1865р.

Еразм, син Францішка, внук Валеріана-Теодора, в 1866р. Лукаш і Павло, сини Ереміана, внуки Яна, в 1880р. Петро з синами: Проспером, Владиславом, Казимиром, Яном, Петром і Романом, Юзеф з синами: Юстином, Станіславом, Юліаном і Вінцентієм Яном, обидва сини Яна, внуки Юзефа, в 1885р. і Валентій, син Базиля, внук Францішка, в 1886р.

Емерик-Леон-Олександр, Ян, Шимон і Сильвестр, сини Миколая-Юліана, внуки Александра, правнуки Грегора, в 1850р. і Ян з сином Михайлом, Юзеф, Станіслав, Грегор з сином Павлом, Миколай з синами: Еміліаном і Феліксом, сини Миколая; Томаш з синами: Юзефом, Яном, Аполлінарієм і Стефаном, Кароль з сином Якобом, Ян з синами: Аполінарієм-Войцехом і Феліксом-Віктором, сини Яна, всі внуки Базиля, правнуки Петра, в 1850р.

____________________________________________

Bonecki A.: Herbarz polski. Cz. I. Wiadomosci historyczno-genealogiczne o rodach schlacheckich. T. I-XVI. Warszawa 1899-1913.


Comments