РОДОВОДИ ШЛЯХТИ‎ > ‎I‎ > ‎

Ігнатовські

Rodzina:Ichnatowski (także: Ihnatowski)Herb:AchingerGniazdo:z Ihnatowiec w powiecie latyczowskim
Stefan Michajlenkowicz Ihnatowski, pozwany 1632 roku przez Szaszkiewicza, o gwałtowne pobranie myta na grobli Ihnatowickiej, na Wołyniu (Teka W. Rulikowskiego). Adam i Józef, dziedzice lhnatowiec 1661 r. Adam Ichnatowski został wojskim latyczowskim 1671 r. Kazimierz Ihnatowski podpisał z ziemi przemyską, elekcyę króla Michała, a Ichnatowscy, Jan z województwem sandomierskiem i Piotr, z województwem bełskiem, pisali się na obiór Augusta II-go. ¶ Jan Hilary, dziedzic Trzepnicy, Piwak i Osin, zaślubił 1708 r. Katarzynę Olszowską, łowczankę inowrocławską (Gr. Nowokorcz. z 1709 r.). Cześnik ciechanowski 1728 r., zmarł 1744 r., pozostawiając dzieci: Salomeę, zmarłą panną, Maryannę, za Józefem Szalewskim, Kunegundę, za Sebastyanem Zdzitowskim, Franciszka, w wojsku austryjackiem, poległego przed 1778 r.; Antoniego, żonatego z Maryanną Lenczewską, po którym syn Łukasz, i Ludwika, procesującego się od 1778 roku z Lubomirskimi, o spadek po ks. Rużyńskim (Gr. Chęc.; Tryb. Piotrk. i Herb. Król.). ¶ Ludwik podpisał z województwem sieradzkiem, elekcyę Stanisława Augusta. Tenże Ludwik Achinger Ichnatowski v. Ihnatowski, chorąży latyczowski, nabył 1781 r. pewną sumę od Bohona, a wraz z żoną, Magdaleną Malczewską, nabył 1782 r. dobra Mniszków, Jawor i część Grabowej, w opoczyńskiem. Syn jego Jan, chorąży kawaleryi narodowej, zawarł 1787 r. układ z Chotomskim, dotyczący dóbr Mniszkowa i Grabowa (DW. 97 f. 93; 100 f. 880; 303 f. 552 i 1295). ¶ Walenty Konstanty Konrad, drugi syn Ludwika, ur. 1767 r. (metr. w Rozprzy )i trzeci - Kazimierz Fryderyk, ur. 1775 r. (metr. w Dąbrowie), legitymowali się ze szlachectwa w Galicyi Zachodniej 1804 r. (Quat. IX f. 101). Walenty ożeniony z Paulą Olechowską, wojszczanką wiślicką, 1811 r. ¶ Tomasz Ihnatowski, wojski latyczowski 1785 r. Ignacy Ihnatowski, vicesgerent sądowy latyczowski 1767 r., skarbnik podolski 1773 r., wojski mniejszy czerwonogrodzki 1778 r.; w końcu z łowczego, cześnik czerwonogrodzki 1783 r. W 1778 r. otrzymał konsens królewski, na wykupienie Irczyków Dużych i Małych, Kostak i Czubiniec z rąk Rożnieckiego (Kancl. 52 II f. 26). ¶ Damazy Adam Ihnatowski, syn wymienionego wyżej Łukasza, udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie, w pierwszej połowie XIX-go wieku.
Comments