Ходейовські

Chodejowsc y vel Chodyowsc y n a Chodiowcach 
(Żr. Dz. XIX str. 193, 251). Wasyl i Andrzej Pieczami, bracia niedzielni, dziedzice wsi Chodowcze 1545 r. Wasyl Pieczarny, dziedzic części wsi Chodyowcze alias ChyIymvnowa Łuka 1547 r. 
(Ks. 3600 nr. 100). Wasyl Pieczarny alias Chodyowski, dziedzic połowy wsi Pieczarne, 1549. Brat jego Andrzej Pieczarny alias Chodyowski żonaty z Lupką Zeiiborską. Juchno i Michał Cho.diowscy, bracia, 1577 r. Juchno żonaty z Dorotą, córką Am.brożego Pruskiego (Ks. 3603 f. 497). (Herb Wasyla Chodiow.skiego w Heroldzie 1906, str. 281). Obacz: Pieczarny . Czerieniowsc y dzierżą dożywotnio wieś królewską Czer.leniowce: Ihnat, Ułaszyn (Wlassyn), Łukian, Stepan i Maluta 1559 r. 
(Ks. 3602 _ 

Comments