Хочевські

Хочевські

ХОЧЕВСЬКІ (Choczewscy) – земянський рід, у XVI ст. землевласники у Львівській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– герб Івашка і Петра Хочевських у засвідченні шляхетства Левка Терлецького 1556 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 268, с. 1025).
– герб Івашка і Петра Хочевських у засвідченні шляхетства Федька Терлецького 1556 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 268, с. 1026–1027).

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/hochevski/

Comments