Хмелецькі

ХМЕЛЕЦЬКІ гербJastrzębiec (Chmielecki, z Chmielika i Stobieńca, z Chmielka, z Golan, z Kozarzowa) - Перемишльського повіту та Перевореського повітів Перемишльської землі.


Джерело:
Пашин С. C. Перемышльская шляхта второй половины XIV — начала XVI века. Историко- генеалогическое исследование. Тюмень 2001.


Своим фамильным прозванием Хмелецкие обязаны пожалованному Варненчиком (“perpetuam de data Hungarie”) селу Хмелек в формально относившейся к Переворесскому повету Кжешувской волости. Первое упоминание Яна Хмелецкого в перемышльских земских книгах датируется 4 ноября 1460 г. и связано с жалобой его кметов на соседа ( держателя лежайского села Лукова Станислава. Одна из трех ноябрьских записок называла Хмелецкого Яном из Стобеничей. В сентябре 1462 г. он записал на Стобеничах 80 гривен вена жене Екатерине Ожеховской. Еще в 1447 г. село принадлежало Дмитру Боратынскому-Болановскому. Справедливости ради следует уточнить, что вплоть до начала XVI в. Хмелецкие распоряжались лишь половиной села. Совладельцами Стобеничей были Голамбеки. Во время проведения люстрации 1469 г. Ян являлся солтысом лежайского села Дембно, однако источники не позволяют проследить дальнейшую судьбу солтыства. Он только в декабре 1477 г. полностью расплатился с сестрой Ядвигой ( вдовой поповичского солтыса Альберта, а умер после ноября 1485 г.
У Яна было двое сыновей (Добеслав и Януш) и дочь Барбара ( супруга Конрада Челятицкого (1503 г.). Занявший не позднее февраля 1495 г. уряд перемышльского конюшего Добеслав в январе 1500 г. записал 100 гривен вена на половине (своей части?) Стобеничей жене Дружане Палликской, в 1502 г. пытался выкупить у Замостских село Мальнов (залог тестя своего брата), в марте 1506 г. обменял два дворища в Стобеничах (с доплатой 400 гривен) на принадлежавшее внучке Якова Сенновского, Барбаре Каменецкой,  соседнее село Гневновичи, несколько лет спустя вернул себе половину Стобеничей. Здравствовал еще весной 1522 г., будучи дедичем Гневновичей и (части?) Стобеничей. Наследовавший Хмелек младший брат Добеслава, Януш, в январе 1496 г. присутствовал на заседании перемышльского гродского суда. В переворесской записке от 6 июля 1501 г. он упоминается в связи с женитьбой на дочери Яна Кшечовского Елене.

Jan z Chmielika i Stobieńca pozywa 1460 r. w Przemyślu Stanisława z Łukowej (AGZ. XIII). Dobiesław Chmielecki, koniuszy przemyski 1501 r., właściciel Stobieńca, Hniewnowic, Starzowa, Malnowa i Podgrodziska w ziemi przemyskiej, 1515 r. (Paw.). W 1518 r. był poborcą ziem ruskich (M. 31 f. 87). Synem jego prawdopodobnie był Jan, którego syn Stanisław otrzymał w 1576 r. wójtostwo we wsi Dembne, w starostwie leżajskiem (M. 114 f. 83). Jan, syn Stanisława, odstąpił bratu Stanisławowi części swe na Chmielniku 1593 r. (Zap. Lub. 7 f. 564). Stanisław, stolnik kamieniecki, umarł 1601 r. Wojciech i Marcin, synowie Stanisława, zastawili cztery włóki na Chmielniku Wysockiemu 1629 roku (Zap. Lub. 32 f. 215). ¶ Jan Chmielecki, syn Jana z Kozarzowa, zapisał 500 flor. żonie, Dorocie Janowskiej, córce Andrzeja, w 1604 roku (Zap. Lub. 15 f. 51). Jan Chmielecki z Golan, 1615 r. miecznik podolski. ¶ Krzysztof i Prokop, synowie Jana, kwitują Kozarzewskiego 1631 r. (Zap. Lub. 33 f. 1338). Czy nie ten sam Krzysztof był chorążym łukowskim 1641 r., żonatym z Jadwigą Krasowską 1649 r. (M. 191 f. 130). Jerzy, podstoli lwowski 1618 r. Karol, syn jego, procesuje się z Krzeczowską 1631 roku (Zap. Lub. 33 f. 1184). Mikołaj, rotmistrz wybraniecki, otrzymał pozwolenie królewskie do zbierania piechoty w województwie ruskiem 1645 r. Był on podstolim kijowskim 1653 r. (AGZ. X. 4175). Wojciech Konstanty; 1669 r. starosta biskupi brzozowski w Przemyślu. ¶ Józef z Chmielka h. Jastrzębiec, wylegitymował się ze szlachectwa w Galicyi 1782 r. w sądzie ziemskim przemyskim, [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] a Józef, właściciel Lutowisk, wraz z bratem Maciejem i bratankami: Wincentym i Marcelim, w tymże roku w sądzie ziemskim lwowskim (Gol.).


СТЕФАН ХМЕЛЕЦЬКИЙ — шляхтич герба Бонча з Перемишль-
ської землі Руського воєводства. Народився в сім’ї острозького війта Яна
Хмелецького. На початку 1610-х років брав участь у московських похо-
дах; представляв інтереси сконфедерованих жовнірів у переговорах із ко-
ронним гетьманом С. Жулкєвським (1612) і на вальному сеймі 1613 р.
Після нетривалого перебування в Семигороді, де точилася боротьба за
владу між Габором Бетленом і Другетом Гомонаєм (1616), повернувся до
Речі Посполитої і опинився на дворі князів Адама-Костянтина і Януша-
Павла Острозьких. За заповітом останнього мав отримати винагороду в
розмірі 10 тисяч злотих. Після смерті покровителя перейшов на службу
до Томаша Замойського (одруженого з княжною Катериною Острозькою).
Як королівський ротмістр, а згодом полковник досяг значних успіхів у бо-
ротьбі з татарами. Гучна слава переможця ординців і підтримка патрона
забезпечили С. Хмелецькому швидке кар’єрне просування. Незадовго до
смерті (1630) отримав привілей на київське воєводство, був овруцьким і
таборовським старостою. Помер у місті Новий Меджибіж, похований у
місті Барі. У шлюбі з Теофілією Хоцимірською мав двох синів, Лукаша й
Адама.  (D o b r o w o l s k a W. Chmielecki Stefan // Polski Słownik
Biograficzny.— Kraków, 1937.— T. III.— S. 318—320; K u s J. „Wielkie, ale
krótko trwałe oyczyzny nadzieie...“— S. 20, 119).


Comments