Халаїми

1664 р., квітня 17. - Маніфестація Міхала Халаїма перед Житомирським ґродським урядом про втрату майнових документів під час втечі його батька Валеріана Халаїма 20 червня 1648 р. до Польщі перед наступом козаків.
Ф. 11, оп. 1,спр. 15, арк. 31 зв.-32, акт 23. Мова польська
Comments