Гурки-Омелянські

ГУРКО-ОМЕЛЯНСЬКІ
документ 1487 року, де читаємо про обмін панів землями і «Єто пан мой мєнял с паном Махном Омєлянскім».
Федір


Гурко Федорович 
25 квітня 1509 року, боярин Костюшко став власником села Сехновичі, яке на кілька століть стало родовим гніздом його нащадків. Зі своїми найближчими родичами сехновицький пан жив у згоді, бо жодних судових справ з ними не вів. На щастя, зберігся також документ з 1546 року, в якому Ждана, рідна сестра Костянтина Федоровича, судді і городничого каменецького, згадала двох своїх братів. Костюшко і Гурко, за словами сестри, “отчичі і рожені браття” і тому мають повне право на батьківську спадщину. В спадок родина отримала село Городець в Степанському повіті: “Той маєток Городець є їх власна батьківщина і моя”. Правдивість слів дружини, на той час покійного, намісника луцького старости Степана Воропаєвича підтвердили, присутні при написанні цього документа, пани Ясько Чечнинського і Івана Покотило. Судячи з часу на який припадає його активність, а також його статусу, він був молодшим братом. Біографія обох братів вельми схожа. В 1524 році Гурко Федорович отримав королівську грамоту на куплений маєток Омеляна від якого його нащадки звались Омелянськими. В пописі війська 1528 року серед волинських земян згадується Гурко Омелянський. Зі свого маєтку він виставляв два коні. Цікаво, що лист Ждани був написаний в Омеляній, куди вона очевидно переїхала жити. Омеляная стала для цієї гілки таким же родовим гніздом, як Сехновичі для Костюшок. І також як Костюшки нащадки обрали за родове прізвище ім’я свого предка. Омелянські додавали лише зрідка, хоча б для того, щоб відрізняти однофамільців з Вітебщини. На відміну від однофамільців рід Гурка Федоровича мав той же герб, що й Костюшки – Рох.
У нащадка боярина Гурка було достатнього грошей, щоб позичати їх сузерену, князю Іллі Острозькому. Князь позичив у “боярина нашого а пана” Гурка Федоровича 300 кіп литовських грошей, а за це заставив йому маєток Завижне, Скопеїві, Бихові, Постойні, Чудлі. Вдруге Острозький позичив 200 кіп грошей і записав їх на маєтках в Бармаках і Чудлі. В решті, очевидно за невиплачену позику, Гурко Федорович Омелянський отримав у власність від князя Бармаки і Чудле. Як і його брат Костюшко, Гурко був комісаром при розмежуванні маєтків, обслуговував королівські укріплення. В 1538 році Ілля Острозький направив боярина Гурка Омелянського суддею для розмежування земель села Поворськ і Пісочна. В 1545 році омелянський пан доглядав за трьома городнями луцького замку.Федір Гурко Омелянський
Тісно зв’язані з луцьким замком були нащадки Гурка. Один з них, Федір Гурко-Омелянський, подав в 1579 році до луцьких гродських книг документи свого батька. Він же згаданий в ревізії луцького замку. Король підкреслив, що сини Гурка, які отримали в спадок Омельную, мають служити саме йому. Ясько і Федір в 1569 році підписали акт про приєднання Волинського воєводства до Королівства Польського. З запису 1570 року відомо, що Іван і Федір Гурко платили кожен по 4 гроши з 22 димів і 6 огородів свого села. Ті ж Ясько і Федір дізнавшись, що Постійне, Бармаки і Чудле перейшли до Альбрехта Ласького. Після чого перегнали скотину до Омельної. В тому ж році Іван Гурко написав заповіт і невдовзі помер.
Чому Гурки перебрались до Омельної в нинішньому Рівненському районі, а Костюшки до Сехновичів – Жабинківському районі, тобто відмовились від своєї спадщини в степанському Городці?
Дружина Федора Гурка-Омелянського Марія Сенютянка в аналогічній 
ситуації заявила, що не поступиться маєтком, бо чоловік до нього не має 
жодного стосунку, і на підтвердження своєї рішучості захищати власність 
разом із паном Пивком й іншими своїми приятелями зустріла возного у все-
озброєнні: “А при неи было людеи баръзо много з розмаитымъ оружъемъ, з 
ручъницами, з рогатынами и з ыншими бронями, с полъгаки, которые по-
готовю стояли при панеи Гурковои”67.Ф. 25. – Спр. 460. – Арк. 215–217.
Ясько
Іван


У 1558 році пан Миколай Ганібель-Влох двічі (у серпні та листопаді) особисто приходив до Луцького замкового уряду, аби поскаржитися на свого сусіда Стецька Омелянського (Кривицького)21.
21 Archiwum Państwowe w Krakowie. Oddział na Wawelu. — Archiwum Sanguszków. — Rękopis 13,
s. 27; ЦДІАК України. — Ф. 25, оп. 1, спр. 1, арк. 60.

Один з найцікавіших, на наш погляд, 
музичних інструментів на Волині цього часу – 
італійська скрипка, яка згадується у документі, 
складеному 12 серпня 1593 року. У скарзі Яна 
Гурка Омеляницького на Миколу Яловицького 
зазначено, що останній, 3 серпня вчинив 
напад на його дім у селі Омеляни, де з комори 
пограбував майно, зокрема дорогу італійську 
скрипку, що коштувала чотири червоних 
золотих: «скрипицу влоскую, которая мене 
коштовала чотыри чиръвоныхъ золотыхъ, и 
инъшихъ речей немало…» (ЦДІАК, ф. 25, оп. 1, 
спр. 44, арк. 198-198 зв.). Поки що це єдина 
відома нам конкретизована згадка про 
скрипку італійського походження на Волині не 
лише у документах XVI, але й XVII століття.

 Гурко-Омелянський Андрій
(дружина Ядвіга Павловська?).
Рік написання. 1617.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: Омелянська
церква.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАК України: Ф. 25.. Oil 1..
Спр. 108. . Арк. 94 зв..96.

позывал εсми позвы зεмскими луцкими εго млсти пана Ивана Кошку, судю зεмъского повeту Браславкого, ω посаг сεстры моεε, нεбожчицы пнεи Ганны Гурковны Ωмεлянского, которая была за εго млстью пном Кошкою и бεз потомъства зъ сεго свεта зошла”2ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 14. 
Comments