Гулевичi-Перекальськi

21 липня 1593 р. пан Остафій Перекальський скаржився, що у нього разом з
речами відібрали гроші: «…золотых чирвоных двесте, таляровъ старых
принъдцовъ сто, монеты пятъдесятъ копъ грошей литовских…»4
ЦДІАК
України). — Ф. 25. — Оп. 1.. — Спр. 44. — Арк. 41. 

Гулевич Перекальський Іван Михнович — володимирський земський підсудок. 

У маніфестації від 4 листопада 1621 року перед Луцьким ґродським урядом від імені Овдоті з Гулевичів Перекальських Янової Майковської говорилося, що в часі татарського нападу того року понищено маєтні 
Comments