Гвоздецькі (Галиц.з.)

ГВОЗДЕЦЬКІ (de Gwozdziecz) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Прокопа Тептюковича пана з Тисьмениці, Стріличів, Гвоздця та Ганьковичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 656; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 147; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 19).
– печатка Івана Прокоповича Тептюковича Гвоздецького пана з Гвоздця, Стріличів, Храплина і Ганьковичів 1475 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 219; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VI. – S. 184; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 27, il. 47).

печатка Івана Прокоповича Гвоздецького пана з Гвоздця 1475 р.

Олег Однороженко

Comments