Гурські

 Гурський Миколай
(дружина Анна Клюсовська).
Рік написання: 1601.
Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання: костел в Олиці.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 65. . Арк. 6 зв..9.
Comments