Гуменецькі


Rodzina: Humieniecki
Wstęp: w województwie wołyńskiem i kijowskiem. Pisali się czasem Siestrzeńcewiczami Humienieckimi

Pisali się: z Humieńca,


23 червня 1645 р. 
власники села Дмитровичі Федір, Катерина, Анна та Олена Гуменецькі
подали скаргу до суду на Миколая Зацвіліховського, комісара військ
й. кор. мл., щодо своїх біглих підданих до Трехтемирова118. 
118 НБУВ. ІР. — Ф. І. — № 4104, 306, 309. 

Daniło z Humieńca świadczy 1455 roku w Wierzbiążu (AGZ. XII). ¶ Jacek Humieniecki otrzymał potwierdzenie przywileju Zygmunta na Iskorost. Akt ten oblatowany w Łucku 1578 r. Owdotia Naumówna Humieniecka 1584 r. w łuckim powiecie, a Jakób Siestrzeniec tamże przed 1622 r. ¶ Aleksander pozwał Łaszcza 1636 r., o ustąpienie z Rużyna, którego był zastawnym posesorem (Woł. VI B f. 235). Teodor Siestrzeńcewicz, sędzia grodzki kijowski 1640 r., podpisał z województwem kijowskiem, elekcyę Jana Kazimierza. Był on następnie podstolim kijowskim 1654 r. Żonaty 1-o v. z Barbarą Czerkasówną. 2-o v. z Petronelą z Woroniczów, która po jego śmierci wyszła za Jana Brzezowskiego (Bracł. XI f. 4; Kij. V f. 834 i Woł. VIII A f. 675). Franciszek w województwie kijowskiem 1664 r. (Kij. VI F f. 66). Michał z żoną Anną z Romanowa, odstąpili połowy Radziechowa za 6,500 fl. Sompławskim 1672 r. (Gr. Bełskie 262). Michał podpisał z województwem wołyńskiem, elekcyę Jana III-go. ¶ Ludwika, żona Aleksandra Siestrzewitowskiego, zmarła przed 1718 r., w którym syn jej pozwał wuja o niesprawiedliwy podział dóbr Lachowa, Szczeniatyna i Wolicy Zaskowskiej. ¶ Stefan Siestrzeńcewicz Humieniecki, z Zofii z Stempkowskich, pozostawił trzech synów: Jana, Aleksandra i Antoniego, którzy 1711 r. procesują się o spadek po Stempkowskich (Bracł. XV f. 1239 i 1349; Czerniech. f. 691). Jan, starosta rzeczycki 1715 r., a Aleksander, stolnik parnawski 1715 r. Antoni w procesie z Pepłowskim z 1721 r. tytułowany podstolim czerskim. ¶ Stanisław, podczaszy smoleński 1731 r., żonaty z Krystyną z Wilgów, procesowany był 1722 r. przez Wilgów, o porwanie swej żony z Łowkowa (Kij. X f. 1287). Paweł, chorąży smoleński 1750 r.
Rodowód
8.7.1
Daniło z Humieńca świadczy 1455 roku w Wierzbiążu (AGZ. XII).

8.7.2
¶ Jacek Humieniecki otrzymał potwierdzenie przywileju Zygmunta na Iskorost.

8.7.3
Akt ten oblatowany w Łucku 1578 r. Owdotia Naumówna Humieniecka 1584 r. w łuckim powiecie,

8.7.4
a Jakób Siestrzeniec tamże przed 1622 r.

8.7.5
¶ Aleksander pozwał Łaszcza 1636 r., o ustąpienie z Rużyna, którego był zastawnym posesorem (Woł. VI B f. 235).

8.7.6
Teodor Siestrzeńcewicz, sędzia grodzki kijowski 1640 r., podpisał z województwem kijowskiem, elekcyę Jana Kazimierza. Był on następnie podstolim kijowskim 1654 r. Żonaty 1-o v. z

8.7.7 & 6
Barbarą Czerkasówną.

8.7.8 & 6
2-o v. z Petronelą z Woroniczów, która po jego śmierci

8.7.9 & 8
wyszła za Jana Brzezowskiego (Bracł. XI f. 4; Kij. V f. 834 i Woł. VIII A f. 675).

8.7.10
Franciszek w województwie kijowskiem 1664 r. (Kij. VI F f. 66).

8.7.11
Michał

8.7.12 & 11
z żoną Anną z Romanowa,

8.7.13 = 11
odstąpili połowy Radziechowa za 6,500 fl. Sompławskim 1672 r. (Gr. Bełskie 262).

8.7.14
Michał podpisał z województwem wołyńskiem, elekcyę Jana III-go.

8.7.15
¶ Ludwika,

8.7.16 & 15
żona Aleksandra Siestrzewitowskiego,

8.7.17 = 15
zmarła przed 1718 r., w którym syn jej pozwał wuja o niesprawiedliwy podział dóbr Lachowa, Szczeniatyna i Wolicy Zaskowskiej.

8.7.18
¶ Stefan Siestrzeńcewicz Humieniecki,

8.7.19 & 18
z Zofii z Stempkowskich,

8.7.20
pozostawił trzech synów: Jana,

8.7.21
Aleksandra

8.7.22
i Antoniego, którzy 1711 r. procesują się o spadek po Stempkowskich (Bracł. XV f. 1239 i 1349; Czerniech. f. 691).

8.7.23
Jan, starosta rzeczycki 1715 r.,

8.7.24
a Aleksander, stolnik parnawski 1715 r.

8.7.25
Antoni w procesie z Pepłowskim z 1721 r. tytułowany podstolim czerskim.

8.7.26
¶ Stanisław, podczaszy smoleński 1731 r.,

8.7.27 & 26
żonaty z Krystyną z Wilgów, procesowany był 1722 r. przez Wilgów, o porwanie swej żony z Łowkowa (Kij. X f. 1287).

8.7.28
Paweł, chorąży smoleński 1750 r.


Comments