Гулькевичі-Глібовські

ГУЛЬКЕВИЧІ-ГЛІБОВСЬКІ (Гулкевичі-Глебовські, Hulkewiczowie Hlebowscy) – шляхетський рід герба Лук, у XVІ–XVІІ ст. землевласники Київського повіту Київського воєводства.

Родове гніздо – село, згодом містечко Новосілки Київського повіту Київського воєводства (нині село Макарівського району Київської області).

Нащадки київського протопопа Якова Гулькевича († після 1569). З його дітей відомі Гафія († після 1601), дружина Василя Житкевича, та київський ґродський писар (1571-577) і городничий (1595) Богуш Гулькевич-Глібовський († після 1598), який у шлюбі з Федорою Федорівною Тишанкою-Биковською (зг. 1583) мав кількох дочок і трьох синів: Федора († після 1595), Філона († 1646) та Івана († після 1632). Старший з братів помер без нащадків, найменший був ченцем Києво-Печерського, згодом Слуцького Троїцького монастирів. Середній Філон – у 1633-1646 рр. чернігівський чашник. Його спадкоємицею була єдина дочка Кристина-Анастасія, що двічі виходила заміж: спочатку за київського зем’янина Стефана Бутовича, а після його смерті – за майбутнього київського воєводу Адама Киселя. Від обох чоловіків дітей не мала, померла в 1658 році.

Джерела:
Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Ф. 2, оп. 1, спр. 15, арк. 54-57; ф. 11, оп. 1, спр. 54, арк. 492-492 зв.; ф. 25, оп. 1, спр. 286, арк. 868-870 зв.; спр. 293, арк. 598-600; Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – Ф. 14, спр. 2412 (дякую Олександру Коновальчуку за вказівку цього джерела); Российский государственный архив древних актов. – Ф. 389, оп. 1, д. 50, л. 56-56 об.; Вестник Западной России. – Вильно, 1867. – Т. 10. – С. 14-16.

Література:
Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – Warszawa, 1908. – T. 5. – S. 228; Urzędnicy województw kijowskiego i czerniechowskiego XV-XVIII wieku. Spisy / Opr. E. Janas i W. Kłaczewski. – Kórnik, 2002. – S. 28, 152.

Comments