Гулевичи


ГУЛЕВИЧІ – волин. шляхетський рід герба "Новина" (вживали також герб "Шеліга" з відміною). Походження Г. до останнього часу є дискусійним, однак відомо, що рід перебрався на Волинь із Галичини. За однією з гіпотез, родоначальником Г. був Богдан Воютинський (згаданий 1353), син Богдана Микулича, засн. Молдавського князівства. Васько Богданович із Воютич наприкінці 14 – поч. 15 ст. був власником низки с-щ на Галичині. Ймовірно, у серед. 15 ст. Г. переселилися на Волинь, залишивши за собою маєтки на Львівщині. На Волині рід швидко розрісся; за переписом 1528 війська Великого князівства Литовського (ВКЛ) 9 Г. (представники шести гілок) зобов'язувалися виставити 18 озброєних вершників. У 16 ст. маємо згадки про 15 відгалужень роду: Г., Воютинські, Долзькі (Должецькі), Дублянські, Затурецькі, Зброховичі, Зглобицькі, Зубиленські, Перекальські, Піддубецькі, Радошинські, Серницькі, Смолиговські, Твердинські та Цевонські, які володіли маєтками у Луцькому пов. Волинського воєводства. У 1-й пол. 17 ст. джерела фіксують лише Г., Г.-Воютинських, Г.-Дрохденських і Г.-Перекальських. Поборовий реєстр Волин. воєводства 1629 називає 28 Г., власників 45 населених пунктів, у яких налічувалося 1129 димів.

У 15–17 ст. представники тільки Воютинської гілки Г. посідали різні уряди на Волині й у ін. землях Речі Посполитої: писарів гродських і земських (9), стольників (5), підкоморіїв (5), войських (4), підсудків (4), хорунжих (3), ротмістрів (3), підстарост (3), суддів гродських і земських (3), ловчих (2), підстоліїв (2), каштеляна (1), старости (1). Серед Г.-Воютинських було чимало церк. діячів. Високих церк. посад досягли –Федір (чернече ім'я – Феодосій), єпископ Луцький і Острозький (у 1540–50-х рр.), Холмський і Белзький (у 1560-х рр.) та Володимирський і Берестейський (з 1565) і Семен (чернече ім'я – Сильвестр) Михайлович Г.-Воютинський (р. н. невід. – після 1647) – правосл. єпископ Перемишлянський (1633–37), засн. Білостоцького Хрестовоздвиженського чол. монастиря. Позбавлений 1637 єпископії, Г.-Воютинський став архімандритом Лавришівського Спаського монастиря (1637–47). Відомостей про нього після 1647 немає.

Родинною усипальницею Г. упродовж 16–17 ст. була церква св. Димитрія в Луцьку. У 1-й пол. – серед. 17 ст. Г. переходять з православ'я у протестантизм або католицизм.

Від 17 ст. Г. отримують уряди за межами Волині – у Чернігівському воєводстві, Брацлавському воєводстві, Руському воєводстві, Київському воєводстві тощо, а у 18 ст. – і поза укр. землями Речі Посполитої. Нащадки Юзефа Г.-Дрозденського, волин. підчашого і панцерного ротмістра, у 2-й пол. 18 ст. перебираються у Великопольщу, де засновують нову гілку (існувала ще на поч. 20 ст.), родовим гніздом якої став маєток Млодзєвичі. Ті з Г., які залишилися на укр. землях, змогли добитися права на спадкове дворянство Російської імперії й у 19 ст. мали свої маєтки не тільки на Волині, а й у Подільській губернії та Київській губернії.
Гулевичи это один из старейших шляхетских родов на Волыни, который, согласно Н.Яковенко, имел галицкие корни. По мнению этой исследовательницы, в пользу такого тезиса говорит особенная топонимика псевдонимов Гулевичей, например, Дублянские (Dublanscy), а также то, что самое раннее упоминание о них связано со Львовом (1407 г.). В 1432-1451 годах Гулевичей видим среди членов рады Свидригайлы (Swidrygielly), а в XYI веке они уже стали расселённым родом, который крепко пустил свои корни на Волыни.[2] В начале XYII в. структура семьи, наконец, выкристализовалась путём выделения шести основных ветвей рода. Это были Гулевичи (Hulewicze), Воютинские (Wojutynscy), Дрозденские (Drozdenscy), Должецкие (Dolzeccy), Затурецкие (Zatureccy) и Перекальские (Perekalscy, Przekalscy).В целом имущественное расслоение четырёх ветвей рода Гулевичей, согласно реестру подымного от 1629 г., представляет собой следующее: ветвь Гулевичей (3 лица) – 605 дымов (53,6% общего имущества семьи), ветвь Дрозденских (5 лиц) – 174 дыма, (15,4%), ветвь Должецких (3 лица) – 34 дыма (3%) и ветвь Перекальских (1 лицо) – 10 дымов (0,9%). Оставшаяся одна особа, принадлежащая неустановленной ветви, имела 3 дыма (0,2%).[4] Данные об имущественном состоянии представителей линии затурецкой в реестре от 1629 г. отсутствуют. Можно предположить, что в момент, когда Дмитрий (Dymitr) – Ипполит (Hipolit) Гулевич стал доминиканцем, затурецкая линия этого рода фактически угасла..........


Галшка (Гельжбета, Єлизавета) Василівна – див. Є.Гулевичівна.

Габріель Богушевич Г.-Воютинський (бл. 1595–1672) – королів. ротмістр, багаторазовий посол (депутат) на сейми. Учасник Хотинської війни 1621. 1642–68 посідав уряд черніг. хорунжого, був послом на сейми від шляхти Волин. і Черніг. воєводств, депутатом на Радомський трибунал. 1644 був делегований волин. шляхтою на синод кальвіністів, що відбувся за ініціативи кн. Я.Радзивілла у литов. Орлі. Під час вторгнення шведів у Польщу 1655 Габріель Г.-Воютинський одним із перших разом з сином Павлом-Еразмом перейшов на їх бік, а пізніше приєднався до військ семиградського кн. Ракоці Дєрдя II. Обидва Г. за зраду були проголошені банітами (див. Баніція), але 1662, з огляду на заслуги роду, баніцію було скасовано королів. універсалом.

Лукаш Богушевич Г.-Воютинський (р. н. невід. – 1655) – звенигородський староста і королів. ротмістр. Брат Габріеля Г.-Воютинського. Поборця Волин. воєводства 1605. 1648 підписав елекцію короля Яна II Казимира Ваза. Брав активну участь у походах проти військ Б.Хмельницького: у Корсунській битві 1648, в обороні Збаража (див. Збаразька облога 1649), облозі Вінниці 1651 (див. Вінницькі оборони 1651, 1671), у Берестецькій битві 1651 та в багатьох ін. У берез. 1651, коли польс. військо оточило І.Богуна у Вінниці, Лукаша Г.-Воютинського обрано депутатом для переговорів із козаками (разом із брацлавським підстолієм Ржевуським).

Дж.: сайт: http://www.gulevich.net
Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов, ч. 1, т. 1. К., 1859.І генерація1. ... Гулевич
ІІ генерація2-1. Масько Гулевич
3-1. Иван Гулевич (* около 1400-?)
Отец: ... Гулевич.


ІІІ генерація
4-2. ... Маськовна Гулевич
Отец: Масько Гулевич.
Муж: Михаил Войсицки.
Діти: Гулько (8-4)
5-3. Васько Іванович Гулевич
Отец: Иван Гулевич.
Дружина: ......
Діти: Пархом (Павел) (9-5), Микита (Дмитрий) (10-5), Зброх (Александр) (11-5), Ячко (Ячина) (12-5)
6-3. Анастасья Іванівна Гулевич
Отец: Иван Гулевич.
Муж: Мисантин Смолько из Опажишпова.
7-3. Микита из Дублян Гулевич
Отец: Иван Гулевич.


ІV генерація


8/4. Гулько Войсицки
Отец: Михаил Войсицки, мать: ... (Гулевич).
9/5. Пархом (Павел) Гулевич
Отец: Васько Гулевич.
10/5. Микита (Дмитрий) Гулевич
Отец: Васько Гулевич.
Дружина: ........
Діти: Иван (13-10)
11/5. Зброх (Александр) Гулевич (?-1494)
Отец: Васько Гулевич.
Дружина: ........
Діти: Михно (14-11), Федор (Теодор?) (15-11), Гаврила (16-11), Сенко (Семен) (17-11)
12/5. Ячко (Ячина) Гулевич Дублянский
Отец: Васько Гулевич.
Жена: Ельжбета.
Діти: Александр (Олекса) (18-12)


V генерація13-10. Іван Микитич Гулевич Дрозденский (1537-?)
1537, родился. Отец: Микита (Дмитрий) Гулевич.
Жена: Опрахна из Ухрынова.
Діти: Семен (19-13),  Богдан (20-13), Яцек (21-13), Михаил (22-13)
14-11. Михно Зброхович Гулевич
королевский дворянин 1536
Отец: Зброх (Александр) Гулевич.
Жена: Анна кн. Корецка.
Діти: Дахно (23-14), Семен (24-14), Левко (25-14), Грегорий (26-14), Иван (27-14)
15-11. Федор (Теодор?) Гулевич
владыка луцкий 1540
Отец: Зброх (Александр) Гулевич.
Дружина:
Діти:  Михаил (28-15), Януш (29-15), Грегорий (30-15), Василь (31-15), донька N (32-15), Роман (33-15)
16-11. Гаврила Гулевич Воютинский
Отец: Зброх (Александр) Гулевич.
Жена: Марина Калусовска.
Діти: Федор (34-16), Раина (35-16), Федора (36-16)
17-11. Сенко (Семен) Гулевич Воютинский
Отец: Зброх (Александр) Гулевич.
Жена 1: ....
Жена 2: Мария.
Діти: Василий (37-17(1)), Лукаш (38-17(1)), Женщина (41-17(2)), Гальшка (42-17(2)), Анна (39-17(1)), Анастасья (40-17(1))
18-12. Александр (Олекса) Гулевич Дублянский
Отец: Ячко (Ячина) Гулевич Дублянский, мать: Ельжбета.VI генерація


19-13. Семен Іванович Гулевич Дрозденский
Мать: Опрахна из Ухрынова, отец: Иван Гулевич Дрозденский.
Діти: Гневош (43-19)
20-13. Богдан Гулевич Дрозденский
Отец: Иван Гулевич Дрозденский, мать: Опрахна из Ухрынова.
21-13. Яцек Гулевич Дрозденский
Отец: Иван Гулевич Дрозденский, мать: Опрахна из Ухрынова.
22-13. Михаил Гулевич Дрозденск
Отец: Иван Гулевич Дрозденский, мать: Опрахна из Ухрынова.л
Жена: Анна Бялостоцка.
Діти: Михаил (44-22), Степан (45-22), Микита (46-22), Анастасья (47-22),  Анна (48-22), Федор (49-22)
23-14. Дахно Гулевич Перекальский
Отец: Михно Гулевич, мать: Анна кн. Корецка.
• Родилась Анастасья (50-23)
• Родился Степан (51-23)
• Родилась Марина (52-23)
• Родилась Раина (53-23)
• Родился Иван (54-23)
• Родился Остафий (55-23)
Жена: Марианна Валановска.
24-14. Семен Гулевич Перекальский
Отец: Михно Гулевич, мать: Анна кн. Корецка.
25-14. Левко Гулевич Перекальский
Отец: Михно Гулевич, мать: Анна кн. Корецка.
18 грудня 1562 р. у Перекалах Андрій Іванович Русин Берестецький засвідчив тестамент Левка Перекальського [Поліщук В. Урядницький клан луцького старости князя Богуша Корецького. – Український археографічний щорічник, 2004 р., т. 8-9, с. 287].
Діти: Овдотья (56-25)
26-14. Грегорий Гулевич
Отец: Михно Гулевич.
27-14. Иван Гулевич Смоликовский
Пол: мужской. poborca włodzimierski 1568 r., sprzedał 1571 r. place na zamku łuckim, wraz z cerkwią Św.
Dymitra, Wasilowi Fedorowiczowi. 1572-91 r. podsędek włodzimierski
Отец: Михно Гулевич.
Родилась Марина (57-27)
Жена: Анна Бялостоцка.
28-15. Михаил Федорович Гулевич
Отец: Федор (Теодор?) Гулевич.
1583 р. володимирський войський Василь Федорович Гулевич від себе та братів позивався з волинським каштеляном Михайлом Мишкою Варковським, який після смерті їх «брата рожоного» Михайла самовільно взяв в опіку дружину останнього, свою сестру, Настасю Мишчанку з її двома дочками та маєтком Серники. В. Гулевич рішуче заперечував право опікуватися їхніми братанками «мимо их стриев, властных опекунов» [ЦДІАК, ф. 26, оп. 1, спр.  4, арк.  344  зв. – 346 зв.]. 
• Родилась Мария (58-28)
• Родилась Анна (59-28)
• Родился Иван (60-28)
• Родился Гаврила (61-28)
Жена: Анастасья Ворковска.
29-15. Януш Федорович Гулевич Дольский
• Родился. Отец: Федор (Теодор?) Гулевич.
• Родился Михаил (62-29)
• Родилась Анна (63-29)
• Родилась Анастасья (64-29)
• Родилась Елена (65-29)
• Родилась Теодора (66-29)
• Родился Николай (67-29)
Жена: Анна Божобогата-Красеньска.
30-15. Грегорий Гулевич (?-После 1602)
 Отец: Федор (Теодор?) Гулевич.
• Родилась Анна (68-30)
• Родилась Богдана (Деодота) (69-30)
• Родилась Маруша (70-30)
• Родилась Катажина (71-30)
• Родилась Зофия (72-30)
• Родилась Настя (73-30)
• Родился Иван (74-30)
• Родился Федор (75-30)
• Родился Грегорий (76-30)
• После 1602: Умер
Жена: Магдалена Дахнович (+1588)
31-15. Василь Федорович Гулевич Затурецький (1560, 1597), 
підстароста володимирський, а з 1565 – войський володимирський, молодший з 5 синів єпископа Феодосія Г.-Воютинського. 1569 – посол (депутат) від шляхти Волин. воєводства на Люблінський сейм, підписав унію (див. Люблінська унія 1569) ВКЛ з Короною Польською. На Варшавському сеймі 1597 виступив на захист правосл. церкви. Власник маєтків Затурці (нині село Локачинського р-ну), Несвіч (село Луцького р-ну) і Торчин (с-ще міськ. типу Луцького р-ну; всі Волин. обл.) у Луцькому пов. Волин. воєводства.
1583 р. володимирський войський Василь Федорович Гулевич від себе та братів позивався з волинським каштеляном Михайлом Мишкою Варковським, який після смерті їх «брата рожоного» Михайла самовільно взяв в опіку дружину останнього, свою сестру, Настасю Мишчанку з її двома дочками та маєтком Серники. В. Гулевич рішуче заперечував право опікуватися їхніми братанками «мимо их стриев, властных опекунов» [ЦДІАК, ф. 26, оп. 1, спр.  4, арк.  344  зв. – 346 зв.]. 
Василь Гулевич належав до боярського роду, який, ймовірно, переселився на 
Волинь з Галичини під час Свидригайлових війн52. Гілка Гулевичів, до якої належав 
Василь Федорович, йменувалася від родинної маєтності Затурці у Володимирському 
повіті Затурецькою53. Політична кар’єра В.Гулевича розпочалася з уряду воло- 
димирського підстарости (згадки 1567-1569 рр.)54* На початку 1569 р. він уперше 
згадується як володимирський войський55. На цьому уряді перебував до самої смерті 
(початок серпня 1601 р.)56. Крім родинного села Затурці та навколишніх сіл, на 1570 р. 
орендував у Івана Ощовського села Цевів і Серхів Луцького повіту, які мали 107 димів 
і 80 огородників57. На початку 1570-х рр. перша дружина войського Василиса Михайлівна Затурецька записала йому село Твердий у Володимирському повіті. Згодом 
цей запис підтвердила їх донька Марія, дружина Яна Бокія58. У серпні 1581 р. Василь 
купив за 150 кіп литовських грошів у своїх родичів Федора, Андрія, Левка й Василя 
Олехновичів Олізаровських декілька частин села Любитів та присілок Колодниця59. 
Здійснював спроби проводити колонізаційні заходи у своїх маетностях. У 1576 р. 
виклопотав у короля привілей на локацію і магдебурзьке право для трьох своїх 
маетностей: Мощанова і Качина у Володимирському повіті та Сутеська у Брацлавському 
воєводстві60. Судячи з того, що фактичний статус міста цими населеними пунктами 
так і не був набутий61, матеріальних засобів на реалізацію колонізаційних заходів йому 
не вистачало. Користувався авторитетом у шляхти: був каптуровим суддею в 1573— 
1574 рр.62, неодноразово обирався послом на сейми (1572 (ймовірно)63 *, 1576, 1578, 
1582,1585), атакож депутатом на коронний трибунал (1580,1601 )м. На багатьох сеймах 
В.Гулевич перебував як обсерватор, а на сеймі 1597 р. виголосив промову на захист 
православ’я65. Вирізнявся рішучістю, схильністю до конфліктів зі своїми сусідами66. Дійшло до того, що в травні 1593 р. племінник Василя Михайло Гулевич випросив у 
Криштофа Косинського сотню для розправи з дядьком67. Бунтівний характер батька 
передався і синові, який у 12-річному віці втік зі школи до загонів Северина Наливайка68. 
Наявність у В.Гулевича маетностей у Брацлавському воєводстві дозволяла йому 
виступати представником брацлавської шляхти в інституціях волинської шляхти. У 
1578 р. його обрали єдиним депутатом на Луцький трибунал від Брацлавського 
воєводства69. У 1594 р. як повірений брацлавської шляхти подав до луцького гродського 
уряду скаргу про недопущення С.Наливайком роботи брацлавських земських і 
гродських судових сесій70. Уся кар’єра володимирського войського була тісно зв’язана 
з діяльністю К.-В.Острозького. Саме в роки старостування князя у Володимирі (1550— 
1603) В.Гулевич виконував обов’язки підстарости. Є дані, що він у 1560-х рр. займав 
посаду володимирського війта, а пізніше виступав полюбовним суддею князя71. 1593 
р. воював у складі війська Острозьких з козаками К.Косинського під П’ятками і підписав 
договір з козаками72. У 1601 р. як ставленик К.-В.Острозького обирався депутатом до 
коронного трибуналу73.

Жена 1: Олена Засковска.
Жена 2: Александра Ухрыновска.
Діти: Анна (77-31(1)), Анджей (78-31(1)), Михаил (79-31(1)), Мария (80-31(1)), Бенедикт (81-31(1)), Елена (Гальшка) (82-31(1))
52Яковенко Н. Українська шляхта... С. 138.
53 Źródła dziejowe. Т. XIX. S. 33.
54 Волинські грамоти. С. 31-33, 37.
55 Там само. С. 37.
56 РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 202, л. 105-105об.
57 Źródła dziejowe. Т. XIX. S. 33.
58 РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 196, л. 1-10.
59 Там же. Д. 216, л. 267об.-270.
60 Там же. Д. 196, л. 149об.—151 об. У Сутесьці володимирський войський бував рідко. Дійшло
навіть до того, що його служебник Іван Путошинський, користуючись перебуванням В.Гулевича на коро­
лівському дворі, підробив собі призначення урядником у цій маєтності. В.Гулевич, довідавшись про це,
домігся видання в асесорському суді 14 червня 1583 р. декрету, який передчував скарати підроблювача
“на горло” (Там же. Л. 149об.-151об.).
61 Торгівля на Україні... С. 170; Баранович О. Залюднення... С. 123, 129.
62 Архив ЮЗР. Ч. И. Т. 1. С. 29. Пізніше, у 1576 р. на сеймовому суді княгиня Ганна Деспотівна,
дружина покійного Миколая Збаразького, скаржилася на В.Гулевича щодо винесення в 1573 р. на каптурово-
му суді несправедливого рішення в справі між дітьми князя Романа Сангушка та її чоловіком. Крім того,
вона заявила, що рішення каптурового суду не може бути визнано чинним, оскільки вона, як і багато
волинських обивателів, не давали дозволу на функціонування таких судів у воєводстві, про що йшлося в
заяві волинського каштеляна Михайла Мишки-Варковського та її сина, кременецького старости Януша
Збаразького перед королем Генриком в 1574 р. Незважаючи на аргументи ГДеспотівни, сеймовий суд
визнав рішення каптурового суду законним (РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 216, л. 56-58).
63 РГАДА, ф. 389, о п .1 ,д . 191, л. 232.
м Sokołowski W. Politycy schyłku złotego wieku. S. 178.
65 Dyaryusze sejmowe r. 1597. S. 101; Леп 'явко C. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. Чернігів,
1996. С. 227.
66 Попов ГМ. Луцький трибунал 1578 р. С. 37. Довголітні суперечки В.Гулевич мав з М. Мишкою-
Варковським. Ще Сигізмунд Август виніс рішення про сплату М.Мишкою В.Гулевичу 4255 кіп литовських
грошів як матеріальне відшкодування. Сума мала бути сплачена з маєтності Цевів, яку М.Мишка орендував
протягом шести років в Івана Ощовського. Однак, за спільною домовленістю, досягнутою у 1578 р.,
М.Мишка-Варковський зобов’язався 1 тис. кіп литовських грошів віддати готівкою, в іншій сумі ув’язати
володимирського войського у свою маєтність Варковичі та навколишні присілки (РГАДА, ф. 389, on. 1, д.
216, л. 172об.-174об.) Приблизно тоді ж, близько 1568 р., між ними виник ще один конфлікт, що стосувався
спадку по померлому браті В.Гулевича - Михайлі, та його дружині Настасії Мишанці, яка потрапила до
московського полону в Полоцьку. Від шлюбу Михайла й Настасії залишилися доньки Марія й Ганна. їм як
спадок належала маєтність Серники в Луцькому повіті. Оскільки сестрам були призначені різні опікуни:
М арії- М.Мишка-Варковський, брат матері, Ганні - В.Гулевич,-то Серники мали бути поділені на дві
частини й до досягнення сестрами повноліття передані в завідування опікунам. Таку логіку визнав чинною
луцький земський суд, який у 1568 р. виніс рішення про передачу двох частин Серників в опіку В.Гулевичу.
М.Мишка це рішення не виконав, апелюючи до суду вищої інстанції. Коли, зрештою, асесорський суд розглянув цю справу (а це сталося лише в грудні 1585 р.), Ганна вже померла й суд відмовив
володимирському войському в праві домагатися передачі частини Серник у своє володіння (Там же. Д.
198,л. 165-168).
67 Неп 'явко С. Козацькі війни... С. 89.
68 Там само. С. 227.
69 Попов Г.Л. Луцький трибунал 1578 р. С. 37.
70 Селянський рух... С. 102-104.
71 Попов Г.Л. Луцький трибунал 1578 р. С. 37.
72 Леп \явко С. Козацькі війни... С. 89.
73 Sokołowski W. Politycy schyłku złotego wieku. S. 51-52.
32/15. ... (Гулевич)
Пол: женский.
Отец: Федор (Теодор?) Гулевич.
Муж: ... Привередовський
33-15. Роман Гулевич Радошинский
Отец: Федор (Теодор?) Гулевич.
12 червня 1565 р. Роман Федорович Гулевич надав дружині Полагії Матясівні Суроп’ятівні право повного розпо-
рядження маєтком Радошином до повноліття синів: «што ся дотычет именя моего Радишина, стада, сброи, то жона 
моя Полагя ажъ до литъ сынов моих держати маетъ ... А з держаня того именя моего Радошина малжонка моя Полагя, коли дети летъ доростутъ, личбы чинити не будет повинна, бо ямъ еи то далъ, яко влостност свою, до шафунку и вживання ее потол, покул сынове мои литъ доростутъ». Своїх братів Григорія і Василя Гулевичів він зобов’язує «малжонку и детки мои от кривдъ боронити» [Архив Юго-Западной России, издаваемый Коммиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. − Ч. VIII, т. III: Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси в XVI−XVII вв. − К., 1909. , 102 – 104]. 
Жена: Полагія Матясівна Суроп’ятівна Оздовська.
Діти:  Марина (83-33), Михаил (84-33), Демьян (85-33), Федор (86-33).
34-16. Федір Гаврилович Гулевич Воютинский
Отец: Гаврила Гулевич Воютинский, мать: Марина Калусовска.
Родился Богуш (87-34(1))
• Родился Михаил (88-34(1))
• Родился Яцек (89-34(1))
• Родился Иван (90-34(1))
Жена 1: Олена Промчейківна
Жена 2: Анна Хомажанка Миловска.
35-16. Раина Гаврилівна Гулевич Воютинская
 Отец: Гаврила Гулевич Воютинский, мать: Марина Калусовска.
Муж 1: ... Рокозиньски.
Муж 2: Николай Хрыницки.
36-16. Федора (Гулевич Воютинська
• Родилась. Отец: Гаврила Гулевич Воютинский, мать: Марина Калусовская
Муж: Анджей Рогозиньски.
37-17(1). Василий Семенович Гулевич Воютинский
Отец: Сенко (Семен) Гулевич Воютинский, мать: ....
• Родился Федор (91-37)
• Родился Петр (92-37)
• Родился Константин (93-37)
Жена: Теодора Окорска.
38-17(1). Лукаш Гулевич Воютинский
Отец: Сенко (Семен) Гулевич Воютинский, мать: ....
Представник цієї родини Лукаш купив у 1646 р. у вдови Юзефа Лозки маєтність Раковичі (бл. 164 дими). Він впевнено «увійшов» у воєводство, водночас отримавши з руки короля у пожиттєву власність Звенигородську волость у Богуславському старостві (бл. 100 димів)65.ЦДІАУК, ф. 11, № 9, арк. 1710, 1725; Опись актовой.., т. 17, с. 38; Litwin H., Nap ływ.., s. 195.
• Родился Петр (Петроний) (94-38)
• Родилась Овдотья (95-38)
• Родилась Анна (96-38)
39-17(1). Анна (Гулевич Воютинская)
Отец: Сенко (Семен) Гулевич Воютинский, мать: ....
Муж: Матыс Ковнацки.
40-17(1). Анастасья (Гулевич Воютинская)
Отец: Сенко (Семен) Гулевич Воютинский, мать: ....
Муж: Михаил Смыковски.
41-17(2). ... (Гулевич Воютинская)
Отец: Сенко (Семен) Гулевич Воютинский, мать: Мария.
Муж: Матвей Белостоцький.
42-17(2). Гальшка Гулевич Воютинская
• Родилась. Отец: Сенко (Семен) Гулевич Воютинский, мать: Мария.
Муж: Прокоп Гулевич. или Прокоп БелостоцкиVII генерація


Поколение 7 ___

 

 

43-19. Гневош Гулевич

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Семен Гулевич Дрозденский.

• Умер

• Женился

• Родился Семен (97-43)

• Родилась Александра (98-43)

• Родилась Овдотья (99-43)

• Родился Андрей (Атаназий) (100-43)

• Родился Александр (101-43)

• Родилась Анна (102-43)

Жена: Анна Витаньска (Витонижска?).

• Умерла

 

44-22. Михаил Гулевич

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Михаил Гулевич Дрозденский, мать: Анна Бялостоцка.

• Умер

• Женился

• Родился Грегорий (103-44)

• Родилась Раина (104-44)

Жена: Анна кн. Полубицка.

• Умерла

 

45-22. Степан Гулевич

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Михаил Гулевич Дрозденский, мать: Анна Бялостоцка.

• Умер

• Женился. Жена 1.

• Женился. Жена 2.

• Родилась Федора (105-45(1))

Жена 1: Анна Калусовска.

• Умерла

 

9

 

Жена 2: Марина кн. Рожаньска.

• Умерла

 

46-22. Микита Гулевич (?-1619)

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Михаил Гулевич Дрозденский, мать: Анна Бялостоцка.

• 1619: Умер

 

47-22. Анастасья (Гулевич) (Около 1592-?)

Пол: женский.

• Умерла

• Вышла замуж

• Около 1592: Родилась. Отец: Михаил Гулевич Дрозденский, мать: Анна Бялостоцка.

Муж: Семен Новосельски.

• Умер

 

48-22. Анна (Гулевич) (Около 1600-?)

Пол: женский.

• Умерла

• Вышла замуж

• Около 1600: Родилась. Отец: Михаил Гулевич Дрозденский, мать: Анна Бялостоцка.

Муж: Павел Козьминьски.

• Умер

 

49-22. Федор Гулевич (Около 1600-?)

Пол: мужской.

• Умер

• Женился

• Родился Андриан (Андрей) (106-49)

• Родился Кондрат (107-49)

• Родилась Катажина (108-49)

• Около 1600: Родился. Отец: Михаил Гулевич Дрозденский, мать: Анна Бялостоцка.

Жена: Галшка Олена Павлович.

• Умерла

 

50-23. Анастасья (Гулевич Перекальская)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Дахно Гулевич Перекальский, мать: Марианна Валановска.

• Умерла

• Вышла замуж

Муж: Иван Былицки.

• Умер

 

51-23. Степан Гулевич Перекальский

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Дахно Гулевич Перекальский, мать: Марианна Валановска.

• Умер

 

52-23. Марина (Гулевич Перекальская)

Пол: женский.

 

10

 

• Родилась. Отец: Дахно Гулевич Перекальский, мать: Марианна Валановска.

• Умерла

• Вышла замуж

Муж: Ян Кнегицки.

• Умер

 

53-23. Раина (Гулевич Перекальская)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Дахно Гулевич Перекальский, мать: Марианна Валановска.

• Умерла

• Вышла замуж. Муж 1.

• Вышла замуж. Муж 2.

Муж 1: Ян Мусятич Охлапловски.

• Умер

Муж 2: Федор Лашницки.

• Умер

 

54-23. Иван Гулевич Перекальский

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Дахно Гулевич Перекальский, мать: Марианна Валановска.

• Умер

• Женился

• Родилась Федора (109-54)

• Родилась Марина (110-54)

Жена: Раина Збраннянка.

• Умерла

 

55-23. Остафий Гулевич Перекальский

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Дахно Гулевич Перекальский, мать: Марианна Валановска.

• Умер

• Женился

• Родилась Овдотья (111-55)

• Родилась Анастасья (112-55)

Жена: Маруся Вигожанка.

• Умерла

 

56-25. Овдотья (Гулевич Перекальская)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Левко Гулевич Перекальский.

• Умерла

• Вышла замуж. Муж 1.

• Вышла замуж. Муж 2.

Муж 1: Федор Ласка.

• Умер

Муж 2: Якуб Медушевски.

• Умер

 

57-27. Марина (Гулевич)

Пол: женский.

 

11

 

• Родилась. Отец: Иван Гулевич Смоликовский, мать: Анна Бялостоцка.

• Умерла

• Вышла замуж. Муж 1.

• 1593: Вышла замуж. Муж 2.

Муж 1: Себастиан Богушевски.

• Умер

Муж 2: Станислав Воронецки.

• Умер

 

58-28. Мария (Гулевич)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Михаил Гулевич, мать: Анастасья Ворковска.

• Умерла

 

59-28. Анна (Гулевич)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Михаил Гулевич, мать: Анастасья Ворковска.

• Умерла

 

60-28. Иван Гулевич

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Михаил Гулевич, мать: Анастасья Ворковска.

• Умер

 

61-28. Гаврила Гулевич Серницкий

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Михаил Гулевич, мать: Анастасья Ворковска.

• Умер

• Женился

• Родился Павел (113-61)

• Родилась Олена (114-61)

• Родилась Катерина (115-61)

Жена: Анастасья Кутровска.

• Умерла

 

62-29. Михаил Гулевич Дольский

Пол: мужской. Ротмистр 1605

• Родился. Отец: Януш Гулевич Дольский, мать: Анна Божобогата-Красеньска.

• Умер

• Женился

• Родился Марек (116-62)

Жена: Анна Корытыньска.

• Умерла

 

63-29. Анна (Гулевич)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Януш Гулевич Дольский, мать: Анна Божобогата-Красеньска.

• Умерла

 

64-29. Анастасья (Гулевич)

 

12

 

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Януш Гулевич Дольский, мать: Анна Божобогата-Красеньска.

• Умерла

• Вышла замуж

Муж: Матеуш Воронецки.

• Умер

 

65-29. Елена (Гулевич Дольская)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Януш Гулевич Дольский, мать: Анна Божобогата-Красеньска.

• Умерла

• Вышла замуж

Муж: Павел Баковецки.

• Умер

 

66-29. Теодора (Гулевич Дольская)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Януш Гулевич Дольский, мать: Анна Божобогата-Красеньска.

• Умерла

• Вышла замуж. Муж 1.

• Вышла замуж. Муж 2.

Муж 1: Ян Напольски.

• Умер

Муж 2: Павел Браньски.

• Умер

 

67-29. Николай Гулевич Дольский

Миколай Гулевич-Долзький

(пом. 1606 р.) також опинився на Київщині після одруження. Він

був чоловіком Євдокії Кмітянки, власниці чималих землеволодінь

над Тетеревом (Іванків, Обуховичі) в Овруцькому повіті. Миколай

перебрав не лише ці маєтності (1587 р.), а й батьківський спадок

першого чоловіка Кмітянки Іванa Проскури-Сущанського – Корнин

і Білки. Через це він вплутався у затяту суперечку зі спадкоємцями

Іванового брата Григорія Проскури. Конфлікт закінчився компро-

місом бл. 1602 р. Корнин і Білки з околицями перейшли до

Проскур. Іванків та Обуховичі cum attinentis (з присілками) зберіг

уже овдовілий на той час Гулевич як опікун своєї дочки Ганни

(пом. 1638/40 рр.). Вона, своєю чергою, принесла ці володіння в

посагу Лавринові Лозці. Певного блиску короткій київській кар’єрі

Гулевичів-Долзьких надав уряд Миколая – він був київським город-

ничим (від 1595 р., пом. 1606 р.)58. 58 Zob. AP Kraków, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, nr 972, 

k. 305–308; Опись актовой.., T. 8, с. 51, 66; Ukraina, 11/26, 72, 90, 282; 

Litwin H., Napływ.., s. 207.

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Януш Гулевич Дольский, мать: Анна Божобогата-Красеньска.

• Умер

• Родилась Анна (117-67)

 

68-30. Анна (Гулевич)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Грегорий Гулевич, мать: Магдалена Дахнович.

• Умерла

 

69-30. Богдана (Деодота) (Гулевич)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Грегорий Гулевич, мать: Магдалена Дахнович.

• Умерла

• Вышла замуж

Муж: Павел Вышыньски.

• Умер

 

70-30. Маруша (Гулевич)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Грегорий Гулевич, мать: Магдалена Дахнович.

• Умерла

• Вышла замуж

 

13

 

Муж: Иван Хрептович Богурыньски.

• Умер

 

71-30. Катажина (Гулевич)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Грегорий Гулевич, мать: Магдалена Дахнович.

• Умерла

• Вышла замуж

Муж: Александр Козиньски.

• Умер

 

72-30. Зофия (Гулевич)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Грегорий Гулевич, мать: Магдалена Дахнович.

• Умерла

• Вышла замуж. Муж 1.

• Вышла замуж. Муж 2.

Муж 1: Кондрат Смыковски.

• Умер

Муж 2: Грегорий Забокжыцки.

• Умер

 

73-30. Настя (Гулевич)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Грегорий Гулевич, мать: Магдалена Дахнович.

• Умерла

 

74-30. Иван Гулевич Поддубицкий (?-После 1600)

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Грегорий Гулевич, мать: Магдалена Дахнович.

• Женился

• Родилась Маруша (118-74)

• После 1600: Умер

Жена: Раина Стжижевска.

• Умерла

 

75-30. Федор Гулевич Поддубицкий

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Грегорий Гулевич, мать: Магдалена Дахнович.

• Умер

• Родилась Маруша (119-75(1))

• 1593: Женился. Жена 1.

• 1614: Женился. Жена 2.

Жена 1: Федора Курозвонска.

• Умерла

Жена 2: Маруша Линевска.

• Умерла

 

76-30. Грегорий Гулевич Поддубицкий (?-1609)

Пол: мужской.

 

14

 

• Родился. Отец: Грегорий Гулевич, мать: Магдалена Дахнович.

• Женился

• Родилась Марина (120-76)

• Родился Иван (121-76)

• Родился Петр (122-76)

• Родился Роман (123-76)

• 1609: Умер

Жена: Александра Дольска.

• Умерла

 

77-31(1). Анна (Гулевич)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Василь Гулевич, мать: Олена Засковска.

• Умерла

• Вышла замуж. Муж 1.

• Вышла замуж. Муж 2.

Муж 1: Федор кн. Четвертыньски.

• Умер

Муж 2: Ежи Пузина.

• Умер

 

78-31(1). Анджей Гулевич

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Василь Гулевич, мать: Олена Засковска.

• Умер

• Женился. Жена 1.

• Женился. Жена 2.

• Родился Александр (124-78(1))

• Родился Михаил (125-78(1))

• Родилась Анастасья (126-78(1))

• Родилась Галшка (127-78(1))

• Родилась Полония (128-78(1))

• Родилась Женщина (129-78(1))

• 1605: Родился Дмитрий (Ипполит) (130-78(1))

Жена 1: Раина Семашко.

• Умерла

Жена 2: Галшка Доброниска.

• Умерла

 

79-31(1). Михаил Гулевич

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Василь Гулевич, мать: Олена Засковска.

• Умер

• Женился

• Родилась Галшка (131-79)

• Родилась Анна (132-79)

Жена: Маруша Павлович.

• Умерла

 

80-31(1). Мария (Гулевич)

 

15

 

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Василь Гулевич, мать: Олена Засковска.

• Умерла

• Вышла замуж. Муж 1.

• 1569: Вышла замуж. Муж 2.

Муж 1: Януш Буремски.

• Умер

Муж 2: Ян Бокий.

• Умер

 

81-31(1). Бенедикт Гулевич

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Василь Гулевич, мать: Олена Засковска.

• Умер

• Женился

• Родился Николай (133-81)

Жена: Зофия Струсювна из Коморова.

• Умерла

 

82-31(1). Елена (Гальшка) (Гулевич)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Василь Гулевич, мать: Олена Засковска.

• Умерла

• Вышла замуж. Муж 1.

• Вышла замуж. Муж 2.

Муж 1: Кшиштоф Поцей.

• Умер

Муж 2: Стефан Лозчина.

• Умер

 

83-33. Марина (Гулевич)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Роман Гулевич Радошинский, мать: Пеларгея Оздовска.

• Умерла

• Вышла замуж. Муж 1.

• Вышла замуж. Муж 2.

Муж 1: Федор Злоба Чернчицки.

• Умер

Муж 2: Ян Рогала из Варенжина.

• Умер

 

84-33. Михаил Гулевич Радошинский

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Роман Гулевич Радошинский, мать: Пеларгея Оздовска.

• Умер

• Женился

Жена: Галшка Кошлаковска.

• Умерла

 

85-33. Демьян Гулевич Радошинский (?-1599)

 

16

 

Пол: мужской.  poseł 1575, poborca 1592, арианин

• Родился. Отец: Роман Гулевич Радошинский, мать: Пеларгея Оздовска.

• Женился

• Родился Александр (134-85)

• Родился Филон (135-85)

• Родился Роман (136-85)

• Родилась Констанция (137-85)

• Родилась Анастасья (138-85)

• Родилась Теофилия (139-85)

• Родился Ежи (140-85)

• 1599: Умер

Жена: Анастасья Курозвонска.

• Умерла

 

86-33. Федор Гулевич Радошинский

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Роман Гулевич Радошинский, мать: Пеларгея Оздовска.

• Умер

• Женился

• Родилась Богдана (141-86)

Жена: Марина Древиньска.

• Умерла

 

87-34(1). Богуш Гулевич Воютинский

Пол: мужской. dziedzic na Wojukach 1598

• Родился. Отец: Федор Гулевич Воютинский, мать: Олена Промычкувна.

• Женился

• Родился Габриель (142-87)

• Родился Ярош (Ероним) (143-87)

• Родился Томаш (144-87)

• Родилась Галшка (145-87)

• Родилась Катажина (146-87)

• Родилась Федора (147-87)

Жена: Мартина Мойкувна.

• Умерла

 

88-34(1). Михаил Гулевич Воютинский

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Федор Гулевич Воютинский, мать: Олена Промычкувна.

• Умер

• Женился

• Родился Павел (148-88)

• Родился Вацлав (149-88)

• Родилась Женщина (150-88)

• Родилась Теодора (151-88)

• Родилась Женщина (152-88)

• Родилась Эва (153-88)

• Родился Семен (Сильвестр) (154-88)

• Родился Александр (155-88)

Жена: Овдотья Холоневска.

 

17

 

• Умерла

 

89-34(1). Яцек Гулевич Воютинский

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Федор Гулевич Воютинский, мать: Олена Промычкувна.

• Умер

• Женился

• Родилась Маруша (156-89)

Жена: Елена Семашкувна Рыканьска.

• Умерла

 

90-34(1). Иван Гулевич Воютинский

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Федор Гулевич Воютинский, мать: Олена Промычкувна.

• Умер

• Женился

Жена: Марина Заленьска.

• Умерла

 

91-37. Федор Гулевич Воютинский

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Василий Гулевич Воютинский, мать: Теодора Окорска.

• Умер

• Женился

• Родилась Маруша (157-91)

• Родилась Раина (158-91)

Жена: Катажина Павлович.

• Умерла

 

92-37. Петр Гулевич Воютинский

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Василий Гулевич Воютинский, мать: Теодора Окорска.

• Умер

• Женился. Жена 1.

• Женился. Жена 2.

• Родился Ежи (159-92(1))

• Родился Вацлав (160-92(1))

• Родился Александр (161-92(1))

• Родилась Зофия  (162-92(2))

Жена 1: Магдалена Стефанувна Гоголевска.

• Умерла

Жена 2: Зофия Смитковска.

• Умерла

 

93-37. Константин Гулевич Воютинский

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Василий Гулевич Воютинский, мать: Теодора Окорска.

• Умер

 

94-38. Петр (Петроний) Гулевич Воютинский

 

18

 

Пол: мужской.

• Родился. Отец: Лукаш Гулевич Воютинский.

• Умер

 

95-38. Овдотья (Гулевич Воютинская)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Лукаш Гулевич Воютинский.

• Умерла

• Вышла замуж

Муж: Анджей Холоневски.

• Умер

 

96-38. Анна (Гулевич Воютинская)

Пол: женский.

• Родилась. Отец: Лукаш Гулевич Воютинский.

• Умерла

• Вышла замуж

Муж: Василь Павлович.

• Умер

 


Гулевич Данило.
Рік написання: 1642.
Віровизнання: православний.
Місце поховання: братська
церква в Луцьку.
Пожертви: на Луцький
братський монастир . 300 злотих.
ЦДІАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 233. . Арк. 310 зв..315.
516
182. Гулевич Данило (дружина .
Катерина Боговитинівна).
Рік написання: не пізн. 1647.
Віровизнання: не встановлено.
Місце поховання, не встановлено.
Пожертви: на монастир оо. боні-
фратріїв . 100 злотих.
Згадується: ЦДІАК України: Ф.
25..Oil 1..Спр. 255. .Арк. 128.
1283В.
183. Гулевич Томаш.
Рік написання: не пізніше 1643.
Віровизнання Ймовірно католик .
конвертит. Навернувся з
євангельських християн.
Місце поховання: не зазначено.
Пожертви: на берестейський шпиталь . 80 злотих.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 236. . Арк. 493.495.
184. Гулевич Павло.
Рік написання: 1620.
Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання: костел оо. до-
мінікан в Луцьку.
Пожертви: на Луцький
домініканський костел . 300 злотих.
ЦЩАКУкраїни:Ф. 25.. On. 1..
Спр. 133. . Арк. 242.245.
185. Гулевич Філон.
Рік написання: 1639.
Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання, костел оо. єзуїтів
у Луцьку.
Пожертви: на Луцький костел
єзуїтів . 5 тис. злотих, на Гулеви-
чівський костел . 1 тис. злотих.
ЦЩАКУкраїни:Ф. 25.. On. 1..
Спр. 221. .Арк. 144 зв..148.
186. Гулевич-Воютинський Іван.
Рік написання: 1627.
Віровизнання, православний
Місце поховання. Покровська
церква у Воютині.
Пожертви: На Воютинську
церкву . 10 злотих.
ЦЦІАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 160. . Арк. 96 зв..98 зв.
187. Гулевич-Воютинський Федір
(дружина Катерина Павловичівна).
Рік написання. 1622.
Віровизнання, православний.
Місце поховання. Покровська
церква у Воютині.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАКУкраїни:Ф. 25.. On. 1..
Спр. 131. .Арк. 1145.1148.
188. Гулевич-Воютинський Яцко.
Рік написання. 1626.
Віровизнання, православний.
Місце поховання, церква у Воютині.
Пожертви: на Воютинську церк-ву
жертвує 20 злотих для придбання книг.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 149. .Арк.144.146.
189. Гулевич-Дрозденський Кіндрат.
Рік написання. 1636.
Віровизнання, східний обряд.
Місце поховання, церква в Клюску.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАК України: Ф. 26.. On. 1..
Спр. 38. . Арк. 716.718.
190. Гулевич-Дрозденський Семен.
Рік написання. 1647.
Віровизнання, православний.
Місце поховання, церква у Гуд-
чому Броді.
Пожертви: на церкву у Гудчому
Броді . 200 злотих, священику цього
храму за сорокоуст . дві яловиці та
10 злотих на вино і ладан.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 258. . Арк. 227.230.
191. Гулевич-Перекальський Дахно
(дружина Овдот.я Білостоцька).
Рік написання. 1599.
Віровизнання, православний.
Місце поховання. Преображенсь-
ка церква у Красному.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 56. . Арк .46 зв..48 зв.
192. Гулевичівна Настасія
(чоловік князь Василій Масальський).
Рік написання. 1622.
Віровизнання, православна.
Місце поховання, церква Св.
Дмитра у Луцьку.
Пожертви: на Дмитрівську
церкву . 25 злотих, на Волницьку
церкву . 10 злотих, на два шпиталі в
Луцьку по 5 злотих.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 129. . Арк. 92,93 зв.
193. Гулевичівна Анна ?(чоловік
Матей Мровінський)?
Рік написання. 1616.
Віровизнання, римо-католичка.
Місце поховання, костел Св. Діви
Марії у Луцьку.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 103. . Арк. 517.519.
194. Гулевичівна Анна ?(чоловік
Криштоф Козицький?).
Рік написання. 1633.
Віровизнання, православна.
Місце поховання. Зимненський
монастир.
Пожертви: на Зимненський
монастир . 70 злотих.
ЦЩАК України: Ф. 27.. On. 1..
Спр. 34. . Арк. 601,602 зв.
195. Гулевичівна Богдана (чо-ловік Михайло Калусовський).
Рік написання: 1630.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: неназвана церква.
Пожертви: на церкву, де буде
поховано її тіло, . 50 злотих.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 28..Оп.1..
Спр. 65. . Арк. 488,489.
196. Гулевичівна Гальшка (чоловік
Стефан Лозка).
Рік написання: 1641.
Віровизнання: православна.
Місце поховання: братська
церква в Луцьку.
Пожертви: на братську церкву в
Луцьку . 200 злотих, на Луцький
братський монастир . 200 злотих,
на луцький братський шпиталь .
50 злотих, на монастир в Чернчи-
цях . 30 злотих, священику черн-
чицькому . 10 злотих, священику
пречистенському. 10 злотих.
Памятники, изданные Киевскою
комиссиею для разбора древних
актов..Т. І.П..К,1898..С. 71.75.
197. Гулевичівна Маруша
(чоловік князь Юрій Воронецький).
Рік написання: 1621.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: Щурин.
Пожертви: Доручає чоловікові на
місці свого поховання звести церкву. На
цей майбутній храм жертвує домашнє
срібло. Священикові за сорокоуст . 10
злотих, а також нагородити священиків
і дяків, що будуть на похоронах.
ЦЩАКУкраїни:Ф. 25.. Оп.1..
Спр. 129. . Арк. 35.37.
198. Гулевичівна Олена
(дружина Мацея Чарлинського).
Рік написання: 1618.
Віровизнання, римо-католичка.
518
Місце поховання, костел оо. домі-
нікан у Луцьку.
Пожертви: на Луцький
домініканський костел . 800 злотих. Крім
того, 50 злотих було виділено на
луцький католицький шпиталь.
ЦЩАКУкраїни:Ф. 25.. On. 1..
Спр. 109. . Арк. 213,214 зв. ЦЩАК
України: Ф. 26. . On. 1. . Спр.
27..Арк. 225.227 зв.
199. Гулевичівна Марина.
Рік написання, не пізн. 1638.
Віровизнання: римо-католичка.
Місце поховання: Луцький костел
Св. Михаїла в монастирі бригідок.
Пожертви: на монастир Св. Бри-
гіди в Луцьку . 1 тис. злотих та
деякі власні речі.
ЦЩАКУкраїни:Ф. 26.. Oil 1..
Спр. 41. . Арк. 1470,1471.
200. Гулевичівна Полонія
(дружина Яна Гораїна).
Рік написання: 1623.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: не зазначено.
Місце поховання на розсуд чоловіка.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 129. .Арк. 339,340 зв.
201. Гулевичівна Раїна (дружина
Станіслава Вориського). Рік написання: 1617.
Віровизнання: православна.
Місце поховання: ГІречистенська
церква у Паволочі.
Пожертви: Священику Пречис-
тенської паволоцької церкви . 50
злотих, на руський паволоцький
шпиталь . 15 злотих, на любартів-
ський шпиталь . 15 злотих.
ЦЩАКУкраїни:Ф. 27.. On. 1..
Спр. 25. .Арк. 103 зв..105.
Гулевичівна-Перекальська
Овдотія ? (чоловік Марко Хрінниць-
кий?).
Рік написання: 1623.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: не зазначено.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 139. . Арк. 66 зв..68.
Comments