Гречини

. Гречина Костянтин.
Рік написання: 1649.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: церква Св.
Трійці у Степані.
Пожертви: на Святотроїцьку
церкву у Степані . 50 злотих, на
сорокоуст . ЗО злотих, попові церкви
Св. Миколая у Домбровиці . 10
злотих.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 262. . Арк. 316.318 зв
Comments