Грабовницькі

ГРАБОВНИЦЬКІ - шляхетський рід Сяноцької землі.

Джерела:
Ярослав Лисейко (Львів). Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст.

Перша половина XVІ ст. характеризувалася для роду чисельними заставами маєтку, здачами його в посесії та оренду. Так, у 1525 р. Петро і Пшедслав Грабовницькі заставили Грабовницю якомусь Кочановському. Цього ж року Петро дав у оренду селян у Грабовниці Станіславу
Деденському.24 Тільки протягом 1542  1549 рр. Андрій Пелька Грабовницький заставляв Грабовницю, Пельню, що були давніми складовими майнового комплексу Грабовницьких, а також окремих селян, які в цих селах проживали, близько шести разів.25 Сам Андрій Пелька Грабовницький фігурує в 40-х роках XVІ ст. як чи не єдиний представник роду по чоловічій лінії.
22 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 9.  С. 325.
23 Там само.  С. 549, 590.
24 Там само.  С. 455, 456-457.
25 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 15.  С. 35-37, 68-69, 75, 79-80, 209, 395.
26 AGZ.У 1468 р. Катерина, вдова по Миколі Грабовницькому, зазнала нападу своїх пасербів Миколи, Петра, Івана, Вільгельма і Завіси, під час якого вони викрали посуд, срібні ложки, каблучки, шати та інші речі [1, № 528, 530. 533]. 
1. Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we
Lwowie, wydane staraniem Galicijskiego Wydziału krajowego. / A. Prochaska. – Lwów, 1894. – T. ХVI

Comments