Городиські (Самбір.п.)

ГОРОДИСЬКІ h. Сас (de Horоdyszcze, Horodysсу) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.
Городиські, що виводилися від двох осіб – Федора Чобота (1507 – † п. 1533) і Федора Семаша (1507 – † п. 1521) – на 1590-ті роки нараховували до двох десятків дорослих чоловіків, з яких 17 були внуками і правнуками Федора Чобота340
Перші згадки про власників Городища датуються 1501, 1505 рр. Зокрема, у 1501 р. Федько з Городища отримав у заставу частку у с. Гординя від якихось Анни і Маруші . Через чотири роки Федько Городиський провадив судову справу з Федьком Семашем Городиським . Обидва Федьки застували два окремі відгалуження Городиських – Чоботовичів і Семашів. 
340 AGZ. – Lwów, 1903. – T. XVIII. – Nr 2954, 3075, 3459, 4379; t. XIX. – S. 623-624, 638. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 27. – С. 155-156, 180, 181, 207-214, 219, 220; спр. 29. – С. 221; спр. 287. – С. 585; спр. 292. – С. 624; спр. 293. – С. 333; спр. 295. – С. 288; спр. 299, 1592, 2477; спр. 309. – С. 806; спр. 310. – С. 215; спр. 318. – С. 484; спр. 318. – С. 484; ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 32. – С. 793-796; спр. 49. – С. 94-97; спр. 63. – С. 290, 702; спр. 64. – С. 835, 1066; спр. 65. – С. 1209; спр. 70. – С. 1500-1508

Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).

 

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства перемишльським земським судом 1599 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 302, с. 56–58).
– протестація Федора Винницького 1635 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 235).

Олег Однороженко


Comments