Городиські (Холм.з.)

Z Horodyszcza w ziemi chełmskiej Sułek z Grodzyszcza sprzedał 1448 r. Grodzyszcze za 90 grzywien Andrzejowi i Janowi z Ostrowa (AGZ.). Feliks i Mikołaj, dziedzice Horodyszcza 1524 r. Mikołaj i Jan Horodyscy, asesorowie sądowi 1549 r. w Chełmie. Jan, dziedzic części Świerszczowa, Woli i Beska w chełmskiem, 1564 r. (Paw.). Stanisław i Jarosz Horodyscy, brali udział 1577 r. w pospolitem ruszeniu szlachty ziemi chełmskiej, celem wypędzenia z dóbr wywołanego z kraju Teodora, koadjutora władyki chełmskiego (Akta XIX-go). ¶ Z Horodyszcza w powiecie samborskim, którego dziedzice także Horodeckimi się zwali: Jacko i Stecko Horodyscy, dziedzice części Horodyszcza i Sielca 1589 r. (Paw.). Stecko był synem Hryćka (Wyr. Lub. 22 f. 613). Z nich pewno choć zapisani jako Horodyńscy z Czajkowic: Hrehory, Siemion i Piotr, stawili się 1651 r. na popis ziemi lwowskiej. Waśko żonaty około 1620 r. z Katarzyną Zawadzką. ¶ Sieńko, Waśko i Iwan, synowie Jana Abramowicza i Hrehory, syn Sieńka, Horodyscy, otrzymali glejt 1671 r. (Sig. 12 f. 99). N., podczaszy owrucki, umarł w 1688 r. Samuel i Stanisław, z województwem ruskiem, a Tomasz, z ziemią halicką, podpisali elekcyę Augusta II-go. ¶ Jan, pisarz grodzki przemyski 1764 r., a podstarości przemyski 1773 roku. Jerzy, komornik graniczny przemyski 1773 r. Wojciech Omenczyc Horodyski, cześnik dźwinogrodzki, ożeniony z Józefą Jaworską, 1-o v. Michałową Komorowską, cześnikową bracławską 1783 r. Anastazya, żona Jana Ilnickiego w końcu XVIII wieku. ¶ Dom ten licznie rozrodzony brał różne przydomki, jak: Abramowicz, Bratko, Jadwiszczak, Kamatiak, Maciejczak, Omanczyc, Prokopiak, Puchacz i Żurawel. Z kilkudziesięciu Horodyskich, wylegitymowanych ze szlachectwa 1782 r., w sądach ziemskich i grodzkich: lwowskich, halickich, przemyskich i trembowelskich, dwóch Antonich, Wojciech, Leon i Jan, członkowie Stanów galicyjskich 1782 r., a Józef 1817 r. (Goł.). ¶ Tomasz Horodyski, członek Stanów galicyjskich, udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie 1782 r., w sądzie grodzkim trembowelskim. Synowie jego: Antoni Feliks, członek Stanów galicyjskich 1823 r., a Dionizy 1827 r. ¶ Antoni Feliks, z Zofii z Czermińskich, pozostawił trzech synów: Leonarda, Rudolfa i Tomasza. Leonard, właściciel Żabińczyk, ożeniony z Różą Oczosalską, ma z niej synów: Leonarda i Kazimierza, oraz córkę Maryę, za Kazimierzem Cieńskim. Leonard, właściciel Nowosiółki i Kadłubisk, zmarły w Chomiakówce 1901 roku pozostawił z Jadwigi Podlewskiej, córkę Waleryę. ¶ Tomasz, właściciel Krogulca, poseł na sejm galicyjski i do rady państwa w Wiedniu 1861 r., żonaty z Anną Komarnicką, pozostawił syna Bronisława, właściciela Wasilkowiec, ożenionego 1877 r. z Heleną Niezabytowską, z której syn Jan Rudolf, ur. 1881 r. i córka Maryanna. ¶ Dionizego, brata Antoniego Feliksa, właściciela Babiniec, córki: Julia, za Hieronimem Kunaszowskim, Helena, za Zdzisławem Ujejskim, zmarła w Czortkowie 1880 r. i Sylwia, za Maryanem Kozickim, oraz synowie: Wiktor, Oskar i Kornel. Wiktor, właściciel Babiniec, z Eleonory Bocheńskiej, córki Franciszka i Maryi Strutyńskiej, pozostawił synów: Józefa, Andrzeja, Jerzego i Tomasza. Józef, ur. w Babińcach 1853 r., zaślubił w Czortkowie 1893 r. Eleonorę Stefanię Ujejską, h. Szreniawa, a Andrzej zaślubił w Krakowie 24-go Października 1891 r. hr. Emilię Romerównę, córkę Feliksa z Inwaldu. Oskar, właściciel Kociubiniec, cesarsko-austryjacki szambelan 1850 r. Kornel, właściciel Tłusteńka i Kolendzian, zmarły 1898 r., z Leonii z Garnyszów ma synów: Leona, ur. 1868 r., właściciela Tłusteńka, żonatego z Anielą Skibniewską, Franciszka, ur. 1871 r., właściciela Trybuchowiec, ożenionego 1903 r. w Abazyi z Martą Narkiewiczówną Jodkówną, córką Jana i Jadwigi z Chylińskich, Ludwika, ur. 1872 r. w Kociubińcach, właściciela Kolendzian, cesarsko-austryjackiego szambelana, porucznika huzarów i Piotra, ur. 1875 r. Wojciech Rudolf, chorąży przemyski, zmarł 1810 r. Pozostała po nim wdowa, Katarzyna Józefa z Jaworskich, 1-o v. Komorowska, wystawiła mu pomnik w Żurawicy. Apolonia, córka Józefa, miecznika sanockiego, za hr. Cypryjanem Komorowskim 1803 r. (Goł.; Bork. i Mich. Zaw.). ¶ Gabryel, syn Józefa, wnuk Tomasza, prawnuk Jakóba; Wojciech z synami: Wojciechem, Janem i Ignacym, Marcin z synami: Franciszkiem, Michałem, Bartłomiejem i Franciszkiem, i Jan z synami: Wojciechem i Cypryjanem Józefem, synowie Wawrzyńca; Antoni z synem Klemensem Aleksandrem, Jan z synem Kazimierzem, Józef z synem Piotrem i Wojciech, synowie Stanisława, a wszyscy wnukowie wyżej wymienionego Józefa, prawnukowie Tomasza, praprawnukowie Jakóba, legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej 1845 r., a Józef, syn Wojciecha i wnuk Wojciecha i Jan i Józef, synowie Michała, wnukowie Marcina, 1873 r., Mieczysław Lucyan, syn Klemensa Aleksandra, 1865 r. i Konrad, syn Wojciecha, wnuk Stanisława, 1867 r. Legitymował się tam również 1860 r. Bonifacy, syn Aleksandra Władysława, wnuk Andrzeja, prawnuk Szymona.
Comments