Гординські

ГОРДИНСЬКІ h. власний/Сас (de Hordynia, Hordyńscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.
Вважають себе нащадками Степана Лізди . На початку 14 ст. Лев Данилович надав йому у Самбірській волості села Гординю і Дорожів. Відповідний князівський лист зберігся у вигляді копії у підтверджувальному привілеї Сигізмунда Августа від 8 січня 1557 р. Серед дослідників цей документ викликає найменше підозр й більшістю зараховується до автентичних .
Генеалогія роду прослідковується з 1479 р. В цьому році Юхно з Гордині (Zuhordynya), заставив братам Машкові і Павлові свою чатску у родинному маєтку .  
М. Грушевський, Чи маємо автентичні грамоти кн. Льва? Критично-історична розвідка, [w:]„Записки Наукового товариства імені Шевченка”, t. 45, Львів 1902, c. 3-4; О. Купчинський, Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ–першї половини XIV століть. Дослідження. Тексти, Львів 2004, c. 697-705, 883-884. AGZ, t. XVIII, nr 1180).
Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).

Геральдика та сфрагистика.

1. На блакитному полі срібний знак у вигляді подвійної стріли в стовп.

Джерела:
– печатка Ганчика з Секирчиць 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 775).
– печатка Ганчика з Секирчиць 1439 р (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 666; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 349).

2. На блакитному полі срібний знак у вигляді подвійної стріли в стовп у супроводі двох вістрь.

Джерела:
– печатка Івана Гординського 1552 р. (MNK, Rkps 527, Plik 11; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 225).

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том Х. – Dodatek. – S. 174.
– Boniecki A. Herbarz polski. – Tom VII. – S. 337–338.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XХ.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 244.
– Барвінський Б. Конашевичі в Перемиській землі. – С. 12.

Олег Однороженко

Comments