Горбовські

Певним підтвердженням сказаному 
слугують дані обрахування помешкань в поселен-
нях Подільського воєводства у зв'язку з подим-
ним податком 1661 р. В документах зроблено за-
пис про земянина Камя'нецького староства М.Гор-
бовського, який під присягою засвідчив, що село 
Горбівці цілком розорене (малось на увазі, що його 
мешканці не мають можливостей платити подат-
ки і виконувати визначені повинності).12
12. Архив Юго-Западной России. - 4.VII. - Т. 
2. Акты о заселении Юго-Западной России. -
К., 1890. - С. 520.
Comments