Горайські

пани ҐОРАЙСЬКІ (пани з Ґораю, Лади і Божегодару, Ґорайські пани з Ґораю, Щебрешина, Туробина і Красника, domini de Goray, Bozydar et Lada, heren van Goray, Goragsstij páni z Gorage, Goraуscy panowie z Goraia, Sczebrzeszyna, Turobina i Kraśnika) – панський рід, у XІV–XVІ ст. землевласники у Холмській та Люблинській землях.

1. На червоному полі три срібних вруба; над щитом золотий шолом, в нашоломнику з двох срібних кіл з червоними серединами виникає срібний пес з червоним язиком, навколо щита чорно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Дмитра Ґорайського пана з Ґораю, Лади і Божегодару, дідича Ґораю і Щебрешина 1390 р. (BCz, Perg. 224; MNK, Rkps 1713, karta 173; Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 78, 224, il. 375; Sperka J. Otoczenie Władysława Opolczyka. – S. 218–219, il.).
– герб Івана пана з Ґораю і Клеця в гербовнику «Wapenboek Gelre» другої половини XIV ст. (Armorial de Gelre. – P. 242, n. 525 Mikucki S. Rycerstwo słowiańskie w Wapenboek Gelrego. – S. 113–114, n. 26).
– герб Івана пана з Ґораю і Клеця в гербовнику «Armorial Bellenville» другої половини XIV ст. (Heymowski A. Herby polskie w paryskim Armorial Bellenville. – S. 121, n. 33).
– герб Івана пана з Ґораю і Клеця в гербовнику «Codex Bergshammar» 30-х років XV ст. (Heymowski A. Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar. – S. 102, n. 24).

герб Івана пана з Ґораю і Клеця в гербовнику «Armorial Bellenville» другої половини XIV ст.

печатка Дмитра Ґорайського пана з Ґораю, Лади і Божегодару, дідича Ґораю і Щебрешина 1390 р.

2. На червоному полі три срібних вруба (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Прокопа Івановича Ґорайського пана зі Стоянців і Щебрешина XV ст. (Drohojowski J. Kronika Drohojowskich. – Część І. – S. 2; Зазуляк Ю. Шляхта Руського воєводства у XV ст. – С. 154).
– опис герба Олександра Івановича Ґорайського пана з Ґораю в «Historia Polonicae» Йоана Длугоша (Joannis Długossii seu longini canonici cracoviensis Historiae Polonicae. – Tomus IV. – Libri XI–XII. – P. 38; Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście. – Tom IV. – Księgi XI–XII. – S. 36; Длугош Я. Грюнвальдская битва. – С. 88).
– Rej M. Zwierzyniec. – Krakόw, 1574. – S. 89.
– Paprocki B. Panosza. – S. S 2

3. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– герб Катерини Ґорайської з Ґораю і Божегодару на пам’ятній плиті в парафіяльному костелі св. Жиґимонта в місті Сінно 1438 р. (Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 79, il. 112; Mrozowski P. Polskie tablice erekcyjne. – S. 93, il. 6).
– Ambrosius Marcus de Nissa. Arma Regni Poloniae. – F. 60.
– герб Корчак панів Ґорайських в кольоровій версії гербовника Марка Амброзія з Ниси «Arma Regni Poloniae» 1562 р. (Szymański J. Nieznane źródło heraldyki polskiej z XVI wieku. – S. 140).
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–105v.
– Paprocki B. Ogrod Krolewsky. – L. 4–4v, CLXVI.

герб панів Горайських в гербовнику Бартоша Папроцького «Ogrod Krolewski» 1599 р.

4. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– герб Корчак панів Ґорайських в гербовнику «Insignorum clenodiorum Regis et regni Poloniae descriptio etc» (Курницький рукопис) (Friedberg M. Klejnoty Długoszowe. – S. 70, n. 81; Piekosiński F. Heraldika polska. – S. 76).
– герб Корчак панів Ґорайських в гербовнику «Omnium domorum sive clenodiorum Polonice gentis descripcio» (рукопис Оссолінських) (Friedberg M. Klejnoty Długoszowe. – S. 70, n. 81).
– герб Корчак панів Ґорайських в гербовнику «Insigniorum seu clenodiorum regis et regni Polonie descriptio feliciter incipit» (Римський рукопис) (Friedberg M. Klejnoty Długoszowe. – S. 70, n. 81).
– герб Корчак панів Ґорайських в гербовнику «Insignia seu clenodia regni Polonie» (рукопис Лентовського) (Friedberg M. Klejnoty Długoszowe. – S. 70, n. 81).
– герб Корчак панів Ґорайських в гербовнику «Liber insigniorum regionum atque clenodiorum Regni Poloniae summa cum diligencia elaboratus 1575» Еразма Каміна (НБЛНУ, ВР, Рукопис ІІІ, 995; Friedberg M. Klejnoty Długoszowe. – S. 70, n. 81; S. 102, n. 82).
– печатка Йоана Ґорайського пана з Ґораю 1570 р. (ANK, ZR, Rkps 124, st. 103).
– печатка Збігнева Ґорайського пана з Ґораю 1631 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 200, арк. 13).
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1029–1035.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 677–680.
– Kronika Polska Marcina Bielskiego. – S. 256–257.
– герб Корчак панів Ґорайських в гербовнику «Stemmata Nobilium» 1596 р. (BCz, Rkps 1298 («Stemmata Nobilium»), k. 308; ZNiO, Rkps 4510 («Stemmata Nobilium»), k. 556; Dymmel P. Stemmata nobilium. – S. 24, 42, n. 41).
– ZNiO, Rkps 9608 («Stemmata Nobilium Regni Poloniae»), k. 223.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 436.
– BCz, Rkps 1740 («Compendium»), st. 116/124 (Kojałowicz W. Сompendium. – S. 94).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 183.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom VI. – S. 231–232.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 284, 288, 302, 341, 348.

5. На червоному полі з золотого корчака виникає срібний пес; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три срібних вруба, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак ІІ).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1028–1030.
– Kronika Polska Marcina Bielskiego. – S. 202.

Олег Однороженко

Comments