Годлевські

  • жовнір Єжи Годлєвський отримав 4 лютого 1649 р. на Крупичполі 48 волок на 
  • 6 коней35.35. AGAD. – Metryka koronna. – Sygn. 192. – K. 16–18. 22 червня 1668 р. королівська канцелярія на прохання сенаторів видала потвердний привілей для ніжинської козацької хоругви: новгород-сіверський мечник Єжи Годлєвський з племінником Станіславом отримали підтвердження на 104 волоки, а перший – окремо ще й на 190, надані йому окремим привілеєм у 1664 р. 39. Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV–XVII ст. – Острог; Варшава; Москва: Print House, 1999. – Т. V: Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. / Підгот. П. Кулаковський. – С. 425–427; AGAD. – Sigillata. – Sygn. 10: Księga sigillat za kanclerstwa Jana Leszczyńskiego, 1663– 668. – K. 202. 22 червня 1668 р. королівська канцелярія на прохання сенаторів видала потвердний привілей для ніжинської козацької хоругви:  отримав підтвердження на 24 волоки Маріанна з Годлєва Олешковська. 39. Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV–XVII ст. – Острог; Варшава; Москва: Print House, 1999. – Т. V: Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. / Підгот. П. Кулаковський. – С. 425–427; AGAD. – Sigillata. – Sygn. 10: Księga sigillat za kanclerstwa Jana Leszczyńskiego, 1663– 668. – K. 202
    Comments