Гирі

Гиря Данило (?—1608—1654—?) - сотник білоцерків­
ський (1638), козак білоцерківський (1649)7, наказний 
полковник білоцерківський (1654, 1655)*. Вважаємо, 
що він був сотником білоцерківським у 1649, 1654, 
1655 pp. А в 1660 p., мабуть, став повним полковни­
ком білоцерківським’.
Іван Гиря - козацький старшина в 1630 p., брав 
участь у повстанні Федоровича.


Гиря Іван Васильович14 (?—1595—1649—?) походив з 
остерської шляхти17. Разом із Семеном Гирею (мабуть, 
братом) отримав Мрин. В 1618 р. разом з іншим 
Іваном Гирею, вступивши у Баришівці козаком до 
полку Яцька Люберського, потрапив у московський 
полон. В 1625 р. він був послом до московського ца­
ря, а в 1630 р. - військовим суддею у Жовнині. Пол­
ковник білоцерківський (1648-1649). В кінці червня
1648 р. приймав у Білій Церкві польського посла до 
гетьмана.

Comments