Германовські

ГЕРМАНОВСЬКІ (Германовські з Гроховиць, de Hermanowice, Hermanowscy de Grochowice, Hermanowscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській та Львівській землях.

1. На червоному полі срібний баран.

Джерела:
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХІІІ, XV, ХІХ.
– Semkowicz W. Ród Awdańców w wiekach średnich. – S. 263.
– Мицько І. Про нащадків воєводи Богдана. – С. 4–5.
– Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства. – С. 127.

2. На червоному полі срібний баран; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає срібний баран, навколо щита червоно-срібний намет (герб Юноша).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 325.

3. На червоному полі срібний баран; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита червоно-срібний намет (герб Юноша).

Джерела:
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 362–365.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 355.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom VII. – S. 268.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331, 352.

4. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Германовського 1621 р. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 112).

Олег Однороженко

Comments