Єничі

Єнич Іван.
Рік написання: 1641.
Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання: Клеванський
костел.
Пожертви: на Клеванський
костел жертвує 100 злотих.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 225. .Арк. 1299.1301 зв.
249. Єнич Ян.
Рік написання: 1625.
Віровизнання: православний.
Місце поховання: церква Св.
Трійці у Степані.
Пожертви: на Степанську церкву
Св. Трійці жертвує 30 злотих.
ЦЩАК України: Ф. 25.. Oil 1..
Спр. 149. . Арк. 133 зв..135 зв.
250. Єничівна Маруша ?(чоловік
Мацей Папроцький?).
Рік написання: 1634.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: Пересопницька
церква.
Пожертви: на Клеванський
костел . 50 злотих, кс.Бартоломею .
10 злотих, на клеванський шпиталь .
12 злотих, пересопницькому попу .
20 злотих.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 196. . Арк. 823.825 зв.
251. Єничівна Христина (чоловік
Миколай Война).Рік написання: 1649.
Віровизнання: римо-католичка.
Місце поховання: Клсванський
костел.
Пожертви: на костел у Клевані
жертвує золоті та срібні речі, а також
дрібну худобу.
ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 262. .Арк. 34.36.
Comments