Дзиковські

Дзик Ян (пом. до 1676 р.) – ротмістр, із 1631 р. брацлавський хорунжий. Після
1625 р., коли Т.Замойський (претендував на булаву польного гетьмана) востаннє брав
участь у поході (Куруківській битві), Я.Дзик практично незмінно очолював власні за-
гони цього маґната (а після 1638 р. – його спадкоємців). Родич фастівського (1651 р.), 
чернігівського, а згодом острогозького (1652–1670 рр.) козацького полковника Івана
Миколайовича Дзинковського (Дзика, Дзиковського). Можливо, саме під хоругвами
Я.Дзика перебував 1626 р. і Я.Доброцеський (хоча, якщо врахувати його славослів’я
на адресу С.Хмелецького, то він міг перебувати саме в «гетьманському» підрозділі).

 Дзиківна Гальшка (чоловік
Станіслав Петровський).
Рік написання: не пізн. 1617.
Віровизнання: римо-католичка
(гіпотетично).
Місце поховання: не встановлено.
Пожертви: на Кременецький
монастир оо. францисканів . 400
злотих.
Згадується: ЦЩАК України: Ф.
25.. On. 1..Спр. 88..Арк. 112 зв.,
113.

Comments