Дворецькі

Василь Федорович Дворецький (? — 1629–1671 [44] — ?) був шляхтичем гербу «Слонина» [45]. Зберігся помянник його роду у Межигірському монастирі [46]. Василь Федорович покозачився і став сотенним старшиною Київського полку (1649), неодноразово призначався наказним полковником київським (1653.11, 1654.01., 1655.10. [47], 1656.05., 1656.11. — 1656.12., 1657.04., 1657.07. — 1657.08., 1658.03., 1658.09.). Це свідчить, що протя$
гом 1651–1658 рр. він знаходився на старшинському уряді чи полкового старшини або сотник. На нашу думку він був сотни$
ком київським.

45. Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник. — К., 1991. — С. 41.
46. ІР НБУ. — Ф. Петров. — № 375/374 С. — Арк. 229.
47. ІР НБУ. — Ф. ІІ. — № 15564–15570. — Арк. 50.
Comments