Дунаєвські

Відомо з джерел про ротмістрів над чернігівськими козаками. Так, у 
березні 1637 р. ротмістр хоругви Стефан Дунаєвський поступився своїми 23 волоками 
під Черніговом братам Левові, Самуелові та Семенові Козляковським18. Невідомо, 
чи його наділ обмежувався цими волоками, чи був більшим. 18. РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Д. 219: Xięgy spraw, zapisow, dekretow y przywileiow 
woiewodztw kiiowskiego, wołynskiego, braclawskiego y czernihowskiego... (1635–1641). – Л. 
43–43об.
Comments