Дубровські

ДУБРОВСЬКІ
ДУБРОВСЬКІ герб Радван - шляхетський рід, землевласникиу Волинському воєводстві.

І

Миколай Дубровський
~ кнж. Ганна Козечанка

ІІ

Миколай Миколаєвич Дубровський
В акті від 13 жовтня 1569 р., укладеному в м. Володимир. Згідно
з цим договором, шляхтич Василь Болобан Осекровський
віддав у заставу частину маєтку Секров шляхтичу Миколі
Дубровському за 80 кіп грошів терміном на 8 років: «Я сам
або ести бы в тых годех з божего допущеня з сего света
зшол, тогды жона и сынове мои мают п(а)ну Дубровскому
або малжонце и детем тую осмъдесят копъ грошеи
литовских всю сполна заплатити»336
336 Волинські грамоти XVI ст. / Упор. В.Б. Задорожний, А.М. Мат-
вієнко. — К., 1995. — № 24. — С. 41. 
30 травня 1564 р. Миколай і Криштоф Дубровські занесли в луцькі гродські книги лист від себе і “за молодшую братю”, Якуба, Станіслава, Яся, Мартина, своїй матері – 
княгині Ганні Козечанці. Своїм записом вони брали на себе зобов’язання
при виданні заміж своїх сестер, Барбари та Катерини, яких їхня мати
“при собε ку выхованю заставити рачила”, виправити посаг, 
призначений їхнім батьком Миколою Дубровським “дочъкамъ своимъ а
сεстрамъ нашимъ”. Таким чином, цей документ дає змогу зразу
реконструювати конкретну родину, яка складалася з подружньої пари
Миколая Дубровського і кн. Ганни Козечанки, їхніх шістьох синів та
двох дочок4. ЦДІАК України,ф. 25, оп. 1, спр. 8, арк. 553. 
Криштоф Миколаєвич
Якуб Миколаєвич
Станіслав Миколаєвич
Ясь Миколаєвич
Мартин Миколаєвич
Барбара Миколаєвна
Катерина Миколаєвна

Дубровський Миколай

Дубровський Миколай, земянин волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому хоругва під хрестиком; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Радван); згори літери: ND.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 652. 1576 р.

Олег Однороженко


Comments