Дубницькі

Michajło Wasilewicz Dubnicki otrzymał w drugiej połowie XVI-go wieku od króla Zygmunta wójtostwo włodzimierskie i dobra Dubniki, zabrane katedrze włodzimierskiej. W 1566 r. pisarz kancelaryi królewskiej (Op. Włodzim. 923 f. 14). Tenże wójt włodzimierski, jeszcze 1583 r. (Woł. I f. 113 i Jabł.).
Comments