Дремлики

Дремлики

ДРЕМЛИКИ (Dřemlikowé, Drzemlikowie) – земянський рід, у XVІ–XVІІ ст. землевласники у Холмській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Щасного Дремлика 1590 р. (ЦДІАК, ф. 1, оп. 1, спр. 4, арк. 73).

печатка Щасного Дремлика 1590 р.

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1037.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 691.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 443.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІІ. – S. 425.

Олег Однороженко

Comments