Добронізькі

7. Добронизька Гальшка
(чоловік Андрій Дахнович).
Рік написання: 1631.
Віровизнання: римо-католичка.
Місце поховання: костел оо. домі-
нікан у Володимирі.
Пожертви: на Володимирський
домініканський костел . 200 злотих,
на володимирський польський
шпиталь . 100 злотих.
ДЩАК України: Ф. 27.. On. 1..
Спр. 32. . Арк. 221.225.
228. Добронизький Марціян
(дружина Сузанна Крижановицька).
Рік написання: 1631.
Віровизнання, римо-католик.
Місце поховання: Склеп під
вівтарем неназваного кляштору.
Пожертви: на кляштор, де буде
поховано його тіло (гіпотетично .
оо. домінікан у Володимирі), . 300
злотих.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 28.. On. 1..
Спр. 67. . Арк. 309 зв..313.

І


Петро Добронизький
Тестамент: рік написання: 1604. Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання: Мурований костел у Володимирі. Пожертви: відсутні.[1]
Інколи жінка могли виступити ініціаторкою розлучення. Так наприклад, сталося у родині Оникія Мутикальського. Після проведених спільно 32 років родинного життя та 11 спільних дітей «шість синів і п’ять дівок», дружина Анна Еленська, на думку чоловіка свого, «за настановами злих людей» задумала розлучитися з чоловіком, підговорила старшого сина Стефана, і разом із ним втекла з дому, прихопивши частину майна. Намовили жінку учинити так пані Петрова Доброницька, її дочки Федора Трипольська та Ориша Поплавська. Список «вкрадених» речей вражає, адже половина з них належала самій Анні і становила предмети її гардеробу [6, 492].
× дружина Раїна "з Єльної"
1. ЦДІАК України: Ф. 28.. On. 1. Спр. 37. Арк. 28 зв..31 зв.
6. Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссией для разбора древних актов, учрежденной при Киевском, Подольском, Волынском генерал-губернаторе. Ч. 8. – Т. 3: Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси в XVI–XVII вв. – К., 1909.

ІІ

Федора  Петрівна Добронізька
× Трипольський
Ориша Петрівна Добронізька
× Поплавський.
Comments