Дмитровські

Дмитровские.
Джерело:
Пашин С. C. Перемышльская шляхта второй половины XIV — начала XVI века. Историко- генеалогическое исследование. Тюмень 2001.
Своим фамильным прозванием Дмитровские обязаны селу, которое осенью 1385 г. было пожаловано предкам Фредров. Судебные записки 30-40-х годов XV в. связывают с Дмитровичами нескольких шляхтичей – обычно держателей той или иной части села (выходцев из соседнего Луткова), однако единственным владельцем Дмитровичей был принадлежавший к гербу ”Кораб” Ян Дмитровский. Не позднее января 1444 г. Ян женился на вдове Нерботы Поруденского Анне, к началу 1461 г. уступил половину Дмитровичей Миколаю Голамбеку, в феврале 1478 г. продал вторую половину села Андрею Голамбеку Замеховскому. Полученные деньги пошли на материальное обеспечение родственниц Яна: сестры Екатерины (вдовы Яна Зброжека Яскманицкого) и второй жены Свентохны (сестры Яна Боболы). К январю 1479 г. Свентохна успела овдоветь.В часи Ягайла Чишки були польським селом на німецькому праві. Так характеризує їх краєзнавець Василь Лаба (“Штрихи до історії села Чишки”, Львів, 1999). На той час поселення входило до маєтку Миколи Дмитровського (герб Кораб), а пізніше – його синів Яна і Станіслава. На початку ХVст. власник довколишніх земель Миколай Дмитровський запросив сюди з метою колонізації нових жителів - поляків. З того часу і до ХХ ст. село залишається польським. Солтис та інший сільський нобілітет були запрошеними зі Львова німцями. Скажімо, в 1437 р. лавниками Чишок були Гануш Вейге, Клозе Вонар і Матіас Газнар. Корчму тоді тримав Гануш Ланчутер, а солтисом Михайло Сочевич. В 1442-1443 рр. Яна Дмитровського навіть викликали до суду з приводу передачі Чишок в королівську казну, але дідич довів, що Чишки здавна належали до Дмитрович, вотчини Дмитровських. Саме тоді й випливає дата 1364: начебто того року село отримав у дарунок Вацлав, син Жеготи з Голухова – і взяв собі пізніше прізвище Дмитровський. 

Син Яна, якому довелося в суді право на Чишки доводити, теж Ян, став домініканцем, а тому Чишки перейшли його сестрі, яка чи то одружилася з Юрієм Струмилою, чи продала йому маєток, та саме Струмило став власником поселення в 1456 р. і вже 15 травня того ж року подарував Чишки львівським францисканцям.


Микола Дмитровський у вже згадуваний день 11 листопада 1420 р. фундував у селі Чишки дерев’яний храм під титулом Всіх Святих і дав йому велике поле та півтора лани сіножаті, плюс став на потоці Шапін (Сапін). Ксьондзу, крім традиційної десятини, дісталася ще й колода жита від кожного селянського лану та овес перед днем св. Мартина.
Comments