Чижевичі-Тушебинські

Наприкінці 1561 р. І.Ф.Чорторийський отримав у дар від луцького гос-
подарського зем’янина Василя Чижевича Тушебинського третю частину 
Тушебинського маєтку40, а дві третини – у заставу у сумі «полтретяста» кіп 
литовських грошів до часу повної виплати41. По суті, це була прихована 
дарча угода на всю частину Тушебинського маєтку, якою володів луцький 
зем’янин.
38 Луцька замкова книга 1560–1561 рр. … – С.447–448. 39 Там само. – С.415–417. 40 Там само. – С.466–467. 41 Там само. – С.467–468.
Comments