Чермінські

Czermieński (także: Czermiński)
Herb:Ramult
Gniazdo:z Czermna w powiecie bieckim

Pisali się: z Czermina,którą to wieś posiadali w 1581 roku Jan, Wojciech i Mikołaj (Paw.). Do nich zapewne zaliczyć należy Jana z Czermna Czermińskiego, dworzanina Jana Buczackiego 1445 r., który darował mu za zasługi w 1541 r. wieś Telacze w halickiem. Na tej wsi zapisał on żonie swej Jadwidze 60 grzywien 1453 r. (AGZ. XII). Jan miał zapisane 150 grzywien na Waniewicach, które król przeniósł synowi jego Mikołajowi 1497 r. na Dąbrówkę, a Waniewice odebrał (Proch.). Jan, kanonik przemyski i sandomierski, pleban sanocki i pisarz królewski 1532 r. (AGZ. X. 492). Stanisław, żonaty z ks. Małgorzatą Zbaraską 1555 r., nie pozostawił potomstwa (M. 85 f. 72). Jan, posiadał. na Podolu 1565 r. Mielnicę, Trupczyn, Olchowiec, Władkowce i Zwiniacze (Jabł.). Tenże sam, czy też inny Jan, dziedzic Zwiniacz i Mielnicy, wojski kamieniecki 1585 r., żonaty z Elżbietą Branicką 1593 r., w którym zabezpieczył jej posag (Zap. Lub. 12 f. 557). Anna, za Mikołajem Potockim 1577 r. Jan, żonaty z Barbarą z Kalinowskich, otrzymał 1649 roku konsens królewski, na wykupienie wsi Kniaże w województwie ruskiem, z rąk Łahodowskiego (M. 191 f. 7; 192 f. 311 i AGZ. X. 4278). [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] ¶ Jan, ale pisał się z Czermina, podstoli latyczowski 1692 r., podstoli podolski 1702 r., żonaty z Angelą z Łąckich, 1-o v. Zubczewską (Bracł. XIV f. 876 i 1085). Brat jego Stanisław 1715 r. (Bracł. XV f. 1427). ¶ Remigian, podstoli podolski 1726 r. Andrzej, stolnik latyczowski 1724 r., żonaty z Wiktoryą Zahorowską 1727 r. (Czerniech. f. 971).Rodowód

3.759.1
którą to wieś posiadali w 1581 roku Jan,
3.759.2
Wojciech
3.759.3
Mikołaj (Paw.).
3.759.4
Do nich zapewne zaliczyć należy Jana z Czermna Czermińskiego, dworzanina Jana Buczackiego 1445 r., który darował mu za zasługi w 1541 r. wieś Telacze w halickiem. Na tej wsi zapisał on żonie swej
3.759.5 & 4
Jadwidze 60 grzywien 1453 r. (AGZ. XII).
3.759.6
Jan miał zapisane 150 grzywien na Waniewicach, które król przeniósł
3.759.7
synowi jego Mikołajowi 1497 r. na Dąbrówkę, a Waniewice odebrał (Proch.).
3.759.8
Jan, kanonik przemyski i sandomierski, pleban sanocki i pisarz królewski 1532 r. (AGZ. X. 492).
3.759.9
Stanisław,
3.759.10 & 9
żonaty z ks. Małgorzatą Zbaraską 1555 r., nie pozostawił potomstwa (M. 85 f. 72).
3.759.11
Jan, posiadał. na Podolu 1565 r. Mielnicę, Trupczyn, Olchowiec, Władkowce i Zwiniacze (Jabł.).
3.759.12 = 11
Tenże sam, czy też inny Jan, dziedzic Zwiniacz i Mielnicy, wojski kamieniecki 1585 r.,
3.759.13 & 12
żonaty z Elżbietą Branicką 1593 r., w którym zabezpieczył jej posag (Zap. Lub. 12 f. 557).
3.759.14
Anna,
3.759.15 & 14
za Mikołajem Potockim 1577 r.
3.759.16
Jan,
3.759.17 & 16
żonaty z Barbarą z Kalinowskich,
3.759.18 = 16
otrzymał 1649 roku konsens królewski, na wykupienie wsi Kniaże w województwie ruskiem, z rąk Łahodowskiego (M. 191 f. 7; 192 f. 311 i AGZ. X. 4278).
3.759.19
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
3.759.20
¶ Jan, ale pisał się z Czermina, podstoli latyczowski 1692 r., podstoli podolski 1702 r.,
3.759.21 & 20
żonaty z Angelą z Łąckich,
3.759.22 & 21
1-o v. Zubczewską (Bracł. XIV f. 876 i 1085).
3.759.23
Brat jego Stanisław 1715 r. (Bracł. XV f. 1427).
3.759.24
¶ Remigian, podstoli podolski 1726 r.
3.759.25
Andrzej, stolnik latyczowski 1724 r.,
3.759.26 & 25
żonaty z Wiktoryą Zahorowską 1727 r. (Czerniech. f. 971).Comments