Черкаси

ЧЕРКАСИ - східно-подільських земянський рід (черкас з турецької означає – командир війська) [284, c. 135]. 
У 1600 р. Якім Черкас позивався до суда на Юрія Струся в справі ґвалтовного вибиття його зі своєї  «ойчизни» – Демковець, Романовець, Якубовець [322, c. 447].
284.Dziadulewicz S. Pierwiastek turański u szlachty ukraińskiej / 
S. Dziadulewicz // Miesięcznik heraldyczny. – Warszawa, 1931. – № 6. – S. 133-140.
322. Żródła dziejowe. T. ХХІ. Ukraina (Kijow – Bracław) / wydał A. Jabłonowski. – Warszawa, 1894. – 654 s.


Черкаси Сергій Грозів 1600–1601
Єроним Головлі 1603
Хотичин 1603
Наприкінці 16 століття район пізнішого Тального був уходницьким земянським володінням Якима Черкаса.


Ждан Стечевич Омелянський позивав рівненсь­кого урядника Сергія Черкаща: в серпні 1578 р., на свято Успіння Пресвятої Богородиці, дружина позивача, на имя Любка, єздила до Дорогобужа на празник, гды вже было по службе Божой єхала з манастыра додому, її на доброволной дорозе побив відповідач [15]. 
15. ЦДІАУ - Ф. 26. - Оп. 1.- Спр . 18. - Арк . 545. 

Comments