Черхавські

Черхавські

ЧЕРХАВСЬКІ (з Черхави, de Czirchawa, Czerchawscy) – земянський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі золота п’ятипроменева зірка над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори.

Джерела:
– печатка Олександра з Черхави 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 687; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 742; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 7 [10], 55).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства перемишльським гродським судом 1668 р. (ЦДІАЛ, ф. 13, оп. 1, спр. 404, с. 1777).
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 121.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/cherhavski/

Comments