Цуциловські

Цуциловські

ЦУЦИЛОВСЬКІ (з Цуцилова, de Czuczilow, Cuczilowski, Cucyłowscy) – земянський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Галицькій землі.


Właściciele Cucyłowa nad Bystrzycą nadwórniańską dzielili niemal wspólne 
losy z Knihinińskimi. Osiedlili się zapewne w czasach Władysława Jagiełły W r 1420 
świadczy Jurij w sprawie granic Komorowa, a później bierze udział w zjeździe pod 
imieniem Dziordź. gdzie wyciska oryginalną odmianę herbu Sas Po nim widzimv 
na dziedzictwie 1 w a ś k a, żonatego z M a r u s i ą z Obelnicy 1442 r., i W a s v I a z żona 
Oluchną z Grabowca 1447». Iwaśko sprzedał 1454 r. część Cucyłowa, Pniowa
!,,W li y “ -fnai; 1,3 co zg°dzit si« P^niej jego syn Hanusz i nieznani z imienia 
Wasylęta 1460 r. >*. Hanusz czyli Iwanko oprawił żonę na Cucyłowie i Pniowie 1482 r.». 
W r. 1510 pozwano Zana Cucyłowskiego o zdradę, lecz oczyści! się przed komisją15 
Gniazdo uległo jednak częściowej konfiskacie w r. 1531 z powodu ucieczki Kością 
i I l i ni cza do Mol dawj i Zdaj e się, że reszta dziedziców opuściła także ojcowiznę 
przechodząc do innych ziem i dzielnic. W każdym razie Cucyłowscy znikają ze 
źródeł całkowicie.
" Notaty, nr 1142. ■» Agz. XII. 1064, 176*. .. Ib XII. 2759, 29*4. .. I x ix 957
16 Hruszewski, Materiały nr 66. 1« Matr. Sum. IV. 15948.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям додолу під півколом з загнутими додолу та в бік кінцями.

Джерела:
– печатка Гліба з Цуцилова 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 687; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 734; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 7 [10], 35).
– печатка Юрка (Журжа) Цуциловського 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 703; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1142; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 39).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 242.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 95, 156.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/tsutsylovski/

Comments