Цимінські

Під час звинувачення
Яном Цимінським луцького і острозького
єпископа Кирила Терлецького у згвалту-
ванні 1594 р. своєї служниці «швачки»
Палажки боярин Іван Лазкович свідчив, що
«самъ замужъ зъ дому своtго» видав «тую
бtлую голову, которая у нtго дtвкою слу-
жила»109.
109 АЮЗР.  Ч. I.  Т. I.  С. 409426.
11
Comments