ЦеценiвськіЦЕЦЕНIВСЬКI.I. Загальна характеристика та походження роду .


ЦЕЦЕНIВСЬКI — Ceceniewski (także: Ceceniowski)
Wstęp: w województwie wołyńskiem.


Генеалогічний родовiд та бiограми .


I

1. Олехно

II

2/1. Михайло Олехнович (1437)
otrzymał 1437 r. od w. ks. Swidrygiełły Ceceniowce i Krasiłów na Słuczy, Zahorowce na Bohu i Kotiużyńce na Bożku.

III

3/2. Василь [Михайлович]
sprzedali 1467 r. Ceceniowce i Bajmakowce na Słuczy, ojcowiznę swoją księciu Sanguszce, któremu również sprzedali 1469 r. Nowosielce nad Wilją, w powiecie krzemienieckim.
4/2. Немец [Михайлович]
sprzedali 1467 r. Ceceniowce i Bajmakowce na Słuczy, ojcowiznę swoją księciu Sanguszce, któremu również sprzedali 1469 r. Nowosielce nad Wilją, w powiecie krzemienieckim.
5/2. Ігнат [Михайлович]
sprzedali 1467 r. Ceceniowce i Bajmakowce na Słuczy, ojcowiznę swoją księciu Sanguszce, któremu również sprzedali 1469 r. Nowosielce nad Wilją, w powiecie krzemienieckim.

IV

Андрій Німцевич Цеценівський (1491)
2 вересня 1491 р. «приказанем господаря нашого короля его милости» луцький староста Семен Юрійович і намісник кременецький Андрій Михайлович разом із князями й панами волинськими ухвалили вирок у справі кременецьких зем’ян Андрія Німцевича, Василя Гнатовича Цеценівських із князем Олександром Сангушком стосовно маєтку Новосільце Arсhiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie wydane przez Bronisława Gorczaka, konserwatora tegoż archiwum. –T.I. – Lwów, 1887. – S.94
Василь Гнатович
 Цеценівський (1491)
2 вересня 1491 р. «приказанем господаря нашого короля его милости» луцький староста Семен Юрійович і намісник кременецький Андрій Михайлович разом із князями й панами волинськими ухвалили вирок у справі кременецьких зем’ян Андрія Німцевича, Василя Гнатовича Цеценівських із князем Олександром Сангушком стосовно маєтку Новосільце Arсhiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie wydane przez Bronisława Gorczaka, konserwatora tegoż archiwum. –T.I. – Lwów, 1887. – S.94
Моісєй

V


Michał Mojsiejewicz (1528, 1533)
z synami: Sopronem  i N. sprzedał pretensye swoje do Ceceniówki, w powiecie krzemienieckim, Janowi, biskupowi wileńskiemu 1533 r. (Arch. Sang. III).

VI

Sopron
Michał Mojsiejewicz z synami: Sopronem  i N. sprzedał pretensye swoje do Ceceniówki, w powiecie krzemienieckim, Janowi, biskupowi wileńskiemu 1533 r. (Arch. Sang. III).
N.
Michał Mojsiejewicz z synami: Sopronem i N. sprzedał pretensye swoje do Ceceniówki, w powiecie krzemienieckim, Janowi, biskupowi wileńskiemu 1533 r. (Arch. Sang. III).

Antoni Michał, łowczy ciechanowski, namiestnik burgrabstwa krzemienieckiego 1758 r. (Arch. I. Z. Ros. VI. 1).
Antoni, regent grodzki krzemieniecki 1767 r.
Michał, regent grodzki krzemieniecki 1785 r.
Comments