Бутовичі

БУТОВИЧІ

1. Загальні відомості та походження.


БУТОВИЧІ


Бібліографія
Олег Однороженко (Київ). Шляхетська геральдика Київської землі XV — першої половини XVII ст. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєва // Сфрагістичний щорічник · Випуск ІІ.
Валерій Томазов
ДЕЩО ПРО РІД БУТОВИЧІВ


2. Геральдика та сфрагистика.

Знаком у вигляді трьох трикутників під хрестом в якості родового
герба користувалися пани Бутовичі (Бутовичі-Брусиловські), про що до-
відуємося при ознайомленні з зображенням на печатці київського хору-
жого (1581–1604) Яцка (Якова) Дмитровича Бутовича від 1584–1588 рр.,
яка містила в своєму полі зображення родового знака у ренесансовому
щиті під шоломом з наметом203
203 ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 2, спр. 7444/I, арк. 119 (“Butowicz h. Rozmiar — taką pieczątką widzilem”); AGAD. AZ, sygn. 2633, st. 60; APK. ASang, teka ХVII а, plik 32 (овальна, 15×13 мм; згори літери: І • D • В). 

3. Генеалогія та біограми.
1. Michał Butowicz h Ogończyk  lub h. Własnego (1520) + Agryppina Oben
1.1. Dymitr Butowicz ur ok 1530
1.1.1. Anna Butowicz + Wasyl Jerlicz
1.1.2. Tatiana Butowicz + Piotr Łoboza
1.1.3. Iwan Butowicz, chorąży kijowski 1606
1.1.4. Maria Butowicz, ur ok 1565 + Jacek Hołowiński
1.1.5. Jacek Butowicz, zm 1604, chorąży kijowski 1604 (1574,1600)+ Anna Hrebnicka
1.1.5.1. Barbara Butowicz + Lew Lassota, skarbnik kijowski 1615-1620 (patrz Alexander Hołowiński)
1.1.5.2. Semen Butowicz, zm 1601, wojski kijowski 1598 + Eudoksja Jelec
1.1.5.2.1. Stefan Butowicz
1.1.5.2.2. Helena Butowicz + Jerzy książe Puzyna, podkomorzy włodzimierski
1.1.5.2.3. Magdalena Butowicz + Jerzy Hołub
1.1.5.3. Marcin Butowicz, zm 1630, chorąży kijowski 1609 + Helena Mikulińska
1.1.5.3.1 Paweł Butowicz, zm 1648
1.1.5.4. Alexander Butowicz, zm 1604/5 + Emilia Berezeńska
1.1.5.5. Hrehory Butowicz, zm 1591
Butowicz herbu Własnego (Bezmiar)

Rodzina poch. tatarskiego wyznania prawosławnego na Wolyniu w XV wieku (H. Litwin, struktura wyznaniowa szlachty kijowskiej 1569-1648, Warszawa 2004, Uruski, Niesiecki, latopis Joachima Jerlicza, SGKP -Brusiłów. Przodkowie – pokreślone). Siedziba rodzinna: Brusiłów.

Michał Butowicz h. Własnego ok 1500 (1520), więzień u ordy tatarskiej (SGKP) + Agryppina (Ohrefina) Oben
1.1 Dymitr Butowicz ur ok 1530 + ? Złotolińska (latopis Jerlicza), ojciec Olech Złotoliński
1.1.1 Hanna Butowicz + Wasyl Jerlicz h. Jerlicz, dziadkowie Joachima Jerlicza
1.1.2 Tatiana Butowicz + Piotr Łoboza
1.1.3 Iwan Butowicz, chorąży kijowski 1606
1.1.4 Maria Butowicz ur ok 1565+ Jacek Hołowiński (do Hołowiński)
1.1.5 Jacek Butowicz, zm 1604, chorąży kijowski 1604 (1574,1600, Bon), pozwolenie na zbudowanie miasta i zamku w Brusiłowie (24.3.1574) przez kr. Henryka Walezjusza, nabył Batijów i Puków (Bon), w 1590 napadł z Mateuszem Woronieckim i setką Kozaków na Chworoszczę, majątek Agnieszki Kozarowskiej w woj. Kijowskiem i ograbił z pieniędzy, kosztowności, broni, koni, bydła, etc (ks o Ukrainie) + Agryppina (Ohrefina) Raj
1.1.5.1 Barbara Butowicz + Lew Lasota, skarbnik kijowski 1615-1620 (patrz Alexander Hołowiński)
1.1.5.2 Semen Butowicz, zabity w 1601 przez Adama Tyszę (A. Tysza zm 28.1.1636, poch w Chodorkowie), wojski kijowski 1598 + Eudoksja Jelec c. Dymitra, pisarza ziemskiego kijowskiego
1.1.5.2.1 Stefan Butowicz, umiera 6 tygodni po ślubie  + Nastazja Bohusz c. Filona, potem żona wojewody kijowskiego Kisiela
1.1.5.2.2 Helena Butowicz + 1°voto Krzysztof Liszka zabity 2.7.1632 za „grunta brusiłowskie i wodołyjskie” przez własnego szwagra Jerzego Hołuba + 24.8.1635 2°voto Jerzy książe Puzyna, podkomorzy włodzimierski
1.1.5.2.2.1a. Kazimierz Liszka, zm młodo
1.1.5.2.2.2a. Katarzyna Liszka + Jerzy ks Puzyna synowiec Jerzego (1.1.5.2.1.)
1.1.5.2.2.3a. Helena Liszka zm młodo
1.1.5.2.3 Magdalena Butowicz + Paweł Strybił
1.1.5.2.3.1. Stefan Strybił
1.1.5.2.3.2. Hanna Strybił + ? Wolanowski
1.1.5.2.3.3. Zofia Strybił + ? Zaleski
1.1.5.2.3.4.Eufrazyna Strybił +1°voto Wasyl Brudnowski + 2°voto Jerzy Hołub (zm 1649 w Lublinie), oswobodziłkilka tysięcy więzniów tatarskich pod Brusiłowem w 1648 (Jerlicz str. 100)
1.1.5.2.3.4.1b Konstanty Hołub
1.1.5.2.3.4.2b. Jakub Hołub
1.1.5.2.3.4.3b. Leonora Hołub
1.1.5.2.4 Eudoksja Semenowa Butowicz, wojska kijowska, wzięta w jasyr i wykupiona w Krymie (SGKP), ofiarowała w 1636 do cerkwi woskresinskiej w Brusiłowie starą biblię (SGKP)
1.1.5.3 Marcin Butowicz, zm 20.4.1632 w Brusiłowie, tam poch. w cerkwi, chorąży kijowski 1609, wnosi w 1628 z 2 dymów z Łazarówki i 25 dymów z Brusiłowa (SGKP) + Helena Mikulińska c. Hordyja Mikulińskiego
1.1.5.3.1. Jan Butowicz, zm młodo
1.1.5.3.2. Aleksander Butowicz zabity w 1637 przez Kozaków pod Kumejkami (SGKP)
1.1.5.3.3. Paweł Butowicz, zabity w 1655 przez Kozaków pod Ochmatowem (SGKP) + Krystyna Strybił c. FilipaStrybiła
1.1.5.3.3.1. Michał Butowicz
1.1.5.3.3.2. Aleksander Butowicz,
1.1.5.3.3.3. Jacko Butowicz
1.1.5.3.3.4. Samuel Butowicz
1.1.5.3.3.5. ? Butowicz
1.1.5.3.3.6. córka Butowicz
1.1.5.3.4. Samuel Butowicz, zm młodo
1.1.5.3.5 kilka córek zmarłych młodo
1.1.5.4 Alexander Butowicz zm 1604/5 + Tomiła Bereżecka h. Kościesza (c. Matiasza), miała kilka sióstr (Czoł), obaj poch. w cerkwi brusiłowskiej w zamku starego miasta
1.1.5.4.1. Helena Butowicz zm 10.12.1647 w Kosłowcach , poch. w cerkwi brusiłowskiej razem z rodzicami, sprzedała dobra w pow. owruckim Teodorowi Woroniczowi za 60 000 złp 2 sierpnia 1641 w Żytomierzu + Andrzej Sokołowski (jego brat Wojciech Sokołowski)
1.1.5.4.1.1.syn Butowicz zm młodo
1.1.5.4.1.2. Katarzyna Sokołowska + 1°voto Łukasz Chmielecki + 2°voto ? (Marcin?) Harain.
1.1.5.5 Hryhory Butowicz, skarga Józefa Niemirycza za najazd na Czerniechów w 1584 (Puł), zm 1591 + Ewa Ochrefena Rojówna bzdz (Puł)
1.1.5.6 Danił Butowicz, bzdz
1.2. córka Butowicz + Bołhat Dozalin
1.3. córka Butowicz + Kostiuszkiewicz Chobołtowski
1.3.1. córka Choboltowska + Promczeyk Delotecki
1.3.2. córka Choboltowska + Olechno Krasnosielski
1.4. córka Butowicz + ? Hołowiński
1.4.1. Mikołaj Hołowiński, zabity przez Kozaków pod Perejasławiem
1.4.1.1. córka Hołowińska + ? Baranowski, synowiec biskupa krakowskiego
1.4.2. Abram Hołowiński
Герб «Огончик»

Родословную Бутович мог брать начало от боярина Матьяша Бутовича, упомянутого 1177, когда тот советовал Мстиславу Ростиславовичу не смиряться со Всеволодом Георгиевичем перед битвой под Юрьевым [1]. Бояре Войташич, Степанович, Бутович - типичные фамилии боярской знати турецких колонистов - черных клобуков, которым во времена Киевской Руси за преданную службу князья предоставляли земли в Поросье и Переяславщине. Наверное, именно по Переяславщины происходил и волынский благородный род Бутович герба «Огончик» [2], который становится известным в начале XVI в. как ровенские зем'яни * князей Острожских [3].
Как отмечал автор польской летописной «хроники» Йоахим Ерлич, Бутович были татарскими выходцами, поступивших на литовско-польскую службу [4]. Это вполне подтверждается происхождением их фамилии, что может означать «переводчик» от татарского слова «буть» или «придунайский украинец» от тюркского «буткол» [5]. П. Белецкий-Носенко отмечал, что словом буткалы (путкалы) еще и в значительно более поздние времена называли запорожских казаков в турецких грамотах и трактатах [6]. Осев на Волыни, Бутович быстро зажили хорошей славы и вместе с земельными владениями получили значительные административные должности. Одни представители этого рода поселились в Польше, где род расщепился на несколько ветвей, продолжают существовать до сих пор, а другие перебрались на Брусиливщину [7].
I
1. Михаил Бутович (? -1540-?) - «татарский выходец», ордынец * первый известный представитель рода Бутович.
По мнению Э. Руликовских, Михаил Бутович владел Брусиловом [8]. Такой же точки зрения придерживался А. Яблоновский, указывая, что 1540 Бутович были посажены в Брусилове на р. Сдвижные в окружности Киевском [9]. В свою очередь, П. Клепатскому, описывая боярские роды Киевской земли, обращает внимание на их двойную фамилию - Бутович-Брусиловские и принадлежность к татар [10].
На самом деле Михаил Бутович никогда не владел Брусиловом. Он постоянно проживал на Волыни, а потому не мог носить фамилию Брусиловский. К 1540 Брусилов был дидичиною рода Кисель-Брусиловский, а после смерти Тимофея Брусиловского село перешло к его жене Пелагеи Бутович (по мужу Брусиловского), дочери Михаила Бутовича.
Д .: Агриппина N Обен. Супруги имели детей [11]. 

II 

2. Дмитрий Михайлович (? -1573). Постоянно проживал на Волыни. ............... .1
Д .: NNN. Супруги имели детей.
- Пелагея Михайловна (? -1540-1541-?). ................................................ ..1
М .: Тимофей Федорович Кисель-Брусиловский (? - ранее 1540). 

III 

3. Иван Дмитриевич (? -1563-1585-? [12]. Постоянно проживал на Волыни. .................................................................................... ...................................................... ..2
4. Яцко (Яков) Дмитриевич (? -1573-1585-бл.1604) - староста константиновском, хорунжий киевский. Построил в Брусилове замок. ............... .2
Д .: 1) Анна Михайловна Гребницька [13]. У супругов было пятеро сыновей. 2) Федора Прокофьевна N.
Известно, что после смерти мужа Пелагея Брусиловская приняла схиму * и 1541 подалась в Печерский монастырь, а Брусилов заложила архимандриту Вассиану. Потомков Пелагея Брусиловская не было, а в ближайшее ее родственником был «братанич (племянник отчество - Авт.) Яцко Бутович, староста Константиновский», который после ее смерти решил выкупить заложенные Брусиловского владения [14]. Но село так интересовало Якова Бутовича, а «Брусиловская дорога» с переездом через р. Здвижень в Монастырище, которую после смерти Тимофея Брусиловского фактически контролировали Лозки.
После неудачной попытки выкупить Брусилов Яцко Бутович силой отобрал село и оставил его за собой лишь после того, как в обмен на Брусилов дал Киево-Печерскому монастырю собственное имение Зайковщину [15].
29 марта 1574 польский король Генрих IV издает грамоту Яцко Бутовичу на строительство замка в Брусилове и переименование его в городок и заселение городка для обороны земель Волынских от татар [16]. А 1585 Яцко Бутович уже от короля Стефана Батория добивается для Брусилова немецкого (Магдебургского) права и с тех пор вместе с семьей постоянно проживает в своем Брусиловском замка [17].
Яков Дмитриевич был человеком достаточно предприимчивым и воинственной [18]. Так, М. Грушевский отмечает, что киевский хорунжий Бутович со своим сыном Семеном, что, очевидно, дружил с казаками, призвав несколько казаков, ограбили имение Хворощанську Козаровських, с которыми имели какие-то споры [19].
1585 брусиливци помогли Анастасии Дубленський уйти от мужа [20]. Они доставили Дубленську в Брусилов к Бутович, а оттуда - в Киев.
По Якова Дмитриевича Брусиловского владения Бутович значительно расширились. Прикупив к Брусилова пять окраинных поселений Пукове, Батыева, Монастырище, Милетич (Милетича) и Щенснивку, Бутович становятся хозяевами «Брусиловского дороги». В начале XVII в. было установлено границы между имениям ЛОЗКО и Бутович и осаждены новые висе Озеряны, Карабачин, Осовец, Кочеров, Костюковець [21]. Наверное, еще при жизни Якова Дмитриевича Бутович достались села Соловеевка, Дивин, Морозовка, Водотыи и др.
Известный завещание Якова Бутовича по 3 августа 1604 (дата завещания, возможно, и является датой смерти Якова Бутовича), в котором, в частности, отмечается: «Целый имение свое, что в воеводстве Киевском, замок и город Березовка со всеми его принадлежностями ( видимо, имелось в виду близлежащие деревни - Авт.) сыновьям своим записал Мартину и Александру в равных долях; жене своей Федоре Прокофьевне сумму 25 000 польских злотых в высь Костевци заверил; дочери своей Марии Ласотиний доживать век на своем имении висе Кочуров тем записал до живота ей утвердил »[22].
- Анна Дмитриевна. ............................................................................................. .2
М .: Василий Иванович Ерлич (? - 1557) - ровенский боярин [23] .
- Мария Дмитриевна [24]. .................................................................................... ..2
М .: Яков N Головинский - ровенский боярин.
- Татьяна Дмитриевна. .......................................................................................... .2
М .: Петр N Лобоза (Льобоза) [25].

IV 

5. Семен Яковлевич (? -1580-1602) - военный киевский. Владел Водотыи, Соловеевка и частью Удивительно [26]. ............................................. ..4
В Житомирской гродских книге есть вытянул за 5 марта 1602, в котором засвидетельствовано доклад приставу о том, что он доставил наследникам умершего Семена Бутовича Стефану, Богумил и другим Бутович, а также их опекунам Мартину и Александру Бутович иск в суд по делу о денежном долге Яну Ласковский [27].
Д .: Евдокия N Елец [28]. У супругов было два сына и две дочери.
Евдокию Бутович захватили татары в плен, из которого она спаслась только за большой выкуп. В дар за это 1641 Брусиловской Вознесенской (Новоместская) церкви было дано Евангелие с надписью «Госпожа Евдокия Семенова Бутович».
6. Григорий Яковлевич Бутович (? -1584-1587-?) - хорунжий киевский. ..4
И. Огиенко отмечал, что Григорий был родственником Якова Бутовича и время от времени жил в Брусилове [29]. Польский историк А. Бонецький, исследуя благородные роды древней Польши, установил, что Григорий был сыном Якова Бутовича [30]. Это обстоятельство хорошо согласуется с работами других польских историков, которые указывали на наличие в Якова Бутовича пятерых сыновей и дочери [31,32,33].
1587 Станислав Ясликовський со стаей вооруженных людей напали на двух шляхтичей и ездового, слуг Григория Бутовича, ехавших в Брусиловский замок с различным имуществом. При этом шляхтичей ранили, а ездового убили [34]. Через несколько дней уже Григорий Бутович с братьями и крестьянами напали на имение Старый Поселок Станислава Ясликовського и устроили там разбой [35].
Д .: Ева Васильевна Раевна - богатая помещица, которая в первом браке была за Иваном Олизар (? -1565-1577-?), А во втором - за земским судьей Киевского суда Матвеем Немиричем.
Матвей Немирич хотел отомстить бывшей жене. Для этого он собрал своих слуг и крестьян с отцовского имения в Черняхове и, вооружив их, с двумя гаховницямы в ночь с субботы на воскресенье 15 сентября 1584 напал на городок Топорище, имение бывшей жены. Все было сожжено и перебито, имение ограблен и опустошен, «яко одни и татары побурилы» [36]. Награбленное Немирич отправил в город Черняхова.
Он и дальше не оставлял в покое бывшую жену. Однажды, а именно 15 июля 1585, Ева Васильевна возвращалась из Брусилова к себе в имение. Она везла с собой много ценных вещей. Под вечер, когда жена Григория Бутовича подъезжала к Коростышев, на нее напал бывший муж «и сделал ее шум, бой и разбой» [37]. Все, что было при Еве Васильевне, он отобрал. Сама же она с этого большого истязания еле живая в дубраву убежала и только на рассвете пришла пешком в город Коростышев [38].
7. Ян Яковлевич (? -1606-?) - хорунжий киевский [39]. ................................. .4
8. Александр Яковлевич (? -1601-1604-?). ...................................................... 4
21 июля 1604 Александр Бутович судился на Александра Тишину-Быковского о разбое насланных от него слуг на собственных почвах поводов на урочище Маркова Пасека, а также о грабеже его владений в Карабачин 20 волов, 50 овец, 50 свиней и другого имущества [40 ].
Д .: 1) Емилия N Бережецкий [41]. 2) Томила Брама (? -1611-?) [42]. Супруги имели дочь.
9. Мартин Яковлевич (? -1630) - хорунжий киевский, владелец Брусилова. ... 4
Д .: Микулина Моршицька. Супруги имели детей.
1617 Мартин Бутович подписал «собственной рукой» и скрепил печатью важный политический документ - обязательства волынских дворян защищать Люблинское православное братство от всяких обид [43]. Благодаря Бутович в начале XVII в. в Брусилове было построено Воскресенске замочную православную церковь.
1618 Мартин Бутович передал право на владение пятой частью Брусилова жене Микулине Моршицький [44]. После смерти мужа ей принадлежали Брусилов, Хомутец, Вильшка, Ястребна, Лазаревка, Новый и Старый Кочеров [45].
- Мария (Барбара) Яковлевна. 1613 владела Кочеров [46]. .................. .4
М .: 1) Яцко N Вербовецкий (? -1586-?), От которого Мария Яковлевна ушла в имение своего отца в городок Березовка [47]. 2) Лев N Ласота.
Известный судебный спор между Яном и Анастасией Прошицькимы с Горяинив с Мартином Бутович и Марусей с Бутович Ласотовою о выделении добра Кочура, Карабачин, Озеряны, Осовце и рожки круг почв Любково, Копылова, Привороття, Пуковщины, Раковщины и Кисиливщины, что неправильно «przez poz posiadanych »[48].
V
10. Богумил-Семен Семенович (? -1609) - ревизор земли Киевской. Погиб от рук шляхтича-соседа Адама Тишины-Быковского [49]. .......................................................................................................................................... ..5
11 . Стефан Семенович (? -1628) - владелец Морозовка и части Брусилова. ..................................................................................................................... .5
Д .: Анастасия Богушивна Гулкевич, дочь киевского шляхтича Филона Гулкевич, которая во втором браке была за Адамом Киселем [50]. Детей у супругов не было.
- Елена Семеновна (? -1618-1642) - владелица Водотий, Соловеевка и части Странность. ............................................................................................................ .5
М .: 1) Криштоф N Лишко (? -1632 ), с которым имела две дочери; 2) князь Юрий Юрьевич Пузина (? -1648) - подкоморий владимирский [51].
1633 Елена с Бутович Лишко завещала своим дочерям Екатерине и Анне село Соловеевка [52]. О дальнейшей судьбе Екатерины ничего не известно, а Анна Лишко (Лищанка) была замужем за Лаврентием Степановичем Ханенко, родным братом гетмана Михаила Ханенко.
- Магдалена Семеновна (? -1630-1650). ................................................... .5
М .: 1) Петр N Стрибиль (Стрибуль), от которого имела сына Стефана; 2) Юрий Иванович Голуб. Супруги имели сыновей - Томаша и Якуба и дочерей - Анну и Леонору [53].
1630 Елена и Магдалена с Бутович после смерти брата Стефана делят Брусиловского владения [54]. 1648 Магдалена Мартыновна завещала Стефану Стрибилю Новый Брусилов, Леоноре - Дивин, а Томашу и Якубу - Морозовку [56].
- Елена (Елена) Александровна (? -1618-после 1643) [55]. Владелица части города Старый Брусилов и сел Карабачин, Озеряны, Кочеров, Костовцы и Осовцы. .............................................................................................................................. .8
Ч .: Андрей N Соколовский . Супруги имели сына Яна и дочь Еву, замужнюю по Богуславом Гораин.
1618 Елена Александровна вместе с мужем владела Кочерева [58]. На нее 17 мая 1623 судился Мартин Бутович за разбой и забрання добра из села Озерян и висе Костнивець (Костовцы) Брусиловский имений [59]. С извлечения подымного налога за 1628 узнаем, что Андрею Соколовскому с Брусиловского удела Бутович достаются село Карабачин, в котором в это время два дымы и огородник, и село Озеряны, где пять дымов и три огородники [60].
12. Александр Мартынович (? -1637). Погиб в битве с казаками под Кумейками. ..................................................................................................................... 9

13. Павел Мартынович (? -1655) - после смерти матери обладал Брусиловского имениями. .................................................................................... .9
1646 вел процесс по Уханською143. Известно, что его имущественные документы были утрачены во время Пилявецкой кампании (свидетельство 1650) [59]. Павел Бутович погиб в бою с казаками под Охматовым 1655 [62].
Д .: Кристина N Стрибиль. Супруги имели четырех сыновей [63].
В киевских земских книгах сохранился иск за 10 июля 1643 к Георгию
(Юрию) и Магдалены Голубь, Елены Соколовской и Павла Бутовича, владельцев городка Брусилова, от митрополита Петра Могилы, архимандрита Киево-Печерского монастыря, об опустошении ними вышеупомянутого города, принадлежавший монастырю [64].

VI 

14. Ян Павлович. Умер молодым [65]. ......................................................... ..13
15. Самуэль Павлович. Умер молодым [66] ................................................ .13
16. Александр Павлович (? -1649). Погиб в бою с казаками под Меджибожем [67] ......................................................................................................... 13
17. Михаил Павлович . Дальнейшая судьба неизвестна. ....................................... 13
18. Стефан Павлович (? -1642-?). 1642 Александр и Анна Подгаецкий жаловались на Стефана и Павла Бутовича за неуплату денег за заложенное село Хомутец Брусиловского волости [68]. ............................................................ .13
Наверное, один из сыновей Павла Бутовича был женат на представительнице роду Сущанських-Проскуров, тетей Стефана Проскуры. 1690 Стефан Проскура унаследовал от двоюродных братьев Бутович Брусилов и прилегающие села [69].
Нет сомнений в том, что первые известные представители рода Бутович были
православными. Так, на Поместном Синоде в Брест-Литовске среди других был из Киевского воеводства господин Яцко Бутович, хорунжий киевский [70,71]. Известно, что под протестом относительно наступления на православную веру католиков среди других подписались: депутат Трибунала коронного Демьян Гулевич, хорунжий киевский Яцко Бутович, подстароста белоцерковский Демьян Курчевич Булыга [72]. Православными были и дети Якова Бутовича. Но младшие Бутович, вероятно, сразу после введением унии оставили православия и приняли католичество.

Литература:
1. Калачев Н. Архив историко-юридических сведений, относящихся к России. - Москва, 1850. - С. 91.
2. Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. - Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905 - T.2. - S. 98.
* зем'яни - мелкие дворяне, землевладельцы, несли воинскую службу, ходили в походы, охраняли границы.
3. Тесленко И. Семейный клан Ерлич. - Социум. Альманах социальной истории. - Выпуск 4. - С. 147.
4. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego ... - Warszawa, 1880. - T. 1. - S. 389.
5. Неребчук С. Реестр Запорожского казачества 1649 года. - Интернет-сайт GENEALOGIA.ru - С.http: //www.genealogia.ru.
6. Белецкий-Носенко П. Словарь украинского языка / подготовил к изданию В. Нимчук. - М .: Наукова думка,
1966. - С. 65.
7. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego SJ - Lipsk, 1845. - TX - Dodatok. - S. 59.
* Ордынке - это слуги, сопровождавшие в Орду послов и гонцов, а также использовались для военной разведки. По правовому состоянию ордынцы были свободными людьми и за службу от своих князей часто получали в собственность земли или поселения.
8. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego ... - Warszawa, 1880. - T. 1. - S. 389.
9. Zrodla dziejowe. - Т. XXII. - Warszawa, 1897. - S. 672.
10. Клепатский П. Очерки по истории Киевской Земли ... - Белая Церковь, 2007. - С. 425.
11 Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. - Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905 - T.2. - S. 98.
12. Опись актовых книг Киевского центрального архива. - № 8. - М., 1869. - С. 22.
13. Bobiński W. Kiev Voivodship during the reign of Sigismund III Vasa : study of settlement and estate relations. - Warsaw, 2000. - S. 334.
* Схима - самый высокий монашеский степень в православной церкви, что требует от посвященного соблюдения строгого аскетизма, чем от обычного монаха.
14. АЮЗР. - М., 1886. - Ч. 7. - Т. 1. - С. 120.
15. Клепатский П. Очерки по истории Киевской Земли ... - Белая Церковь, 2007. - С. 218.
16. АЮЗР. - М., 1905. - Ч. 7. - Т. 3. - С. 281-284.
17. Литвинчук М. Из истории Брусилова. - Колхозная правда. - 1957. - 20 червей.
18. Огиенко И. Местечко Брусилов и его окрестности. - М., 1913. - С. 15-16.
19. Грушевский М. С. История Украины-Руси. - Т. VII. - Раздел III. - Киев, 1913. - С. 7.
20. АЮЗР. - М., 1861. - Ч. 2. - Т. 1. - С. 29.
21. Zrodla dziejowe. - Т. XXI. - Warszawa, 1894. - S. 476-478.
22. Ibidem. - S. 504.
23. Тесленко И. Семейный клан Ерлич. - Социум. Альманах социальной истории. - Выпуск 4. - С. 147.
24. Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. - Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905 - T.2. - S. 98.
25. Ibidem.
26. Ibidem. - S. 151.
27. Опись актовых книг Киевского центрального архива. - № 9. - М., 1877. - С. 18.
28. Кривошея В., Орел В. Украинская шляхта накануне освободительной войны середины XVII в .: историко-географические и историко-генеалогические материалы. - НАН Украины, 2000. - С. 17.
29. Огиенко И. Местечко Брусилов и его окрестности. - М., 1913. - С. 17.
30. Boniecki A. Herbarz polski. -Warszawa, 1900. - T. 2. - S. 266.
31.Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego: (dopełnienie Niesieckiego): wydanie z rękopisu. - Kraków, 1870. - S. 338.
32. Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. - Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905 - T.2. - S. 98.
33. Pułaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy: monografie i wzmianki. - Brody, 1911. - T.1. - S. 386.
34. Опись актовых книг Киевского центрального архива. - № 8. - М., 1869. - С. 54-55.
35. Там же.
36. Огиенко И. Местечко Брусилов и его окрестности. - М., 1913. - С. 17.
37. Там же.
38. АЮЗР. - М., 1905. - Ч. 7. - Т. 3. - С. 443-446.
39. Rulikowski E. Opis powiatu Kijowskiego. - Kijow-Warszawa, 1913. - S. 187.
40. Zrodla dziejowe. - Т. XXI. - Warszawa, 1894. - S. 463.
41. Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. - Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905 - T.2. - S. 98.
42. Опись актовых книг Киевского центрального архива. - № 13. - М., 1882. - С. 11.
43. Публ. по украинским переводом, помещенным в издании: Борьба Юго-Западной Руси и Украины против экспансии Ватикана и унии (X-начало XVII в.) / Сборник документов и материалов. - М., 1988. - С. 127-144.
44. Опись актовых книг Киевского центрального архива. - № 13. - М., 1882. - С. 41.
45. Там же. - № 14. - М., 1882. - С. 63.
46. Zrodla dziejowe. - Т. XXI. - Warszawa, 1894. - S. 179.
47. Кривошея В., Орел В. Украинская шляхта накануне освободительной войны середины XVII в .: историко-географические и историко-генеалогические материалы. - НАН Украины, 2000. - С. 18.
48. Zrodla dziejowe. - Т. XXI. - Warszawa, 1894. - S. 233.
49. Опись актовых книг Киевского центрального архива. - № 13. - М., 1882. - С. 69.
50. Южнорусские летописи. - С. 137.
51. ЦДИАК Украины. - Ф. 57. - Оп. 1. - Спр. 2555. - Арк. 1.
52. Кривошея В. Генеалогия украинского казачества: Белоцерковский полк. - М .: Стилос, 2002. - С. 61.
53. Алферов А. Землевладение семьи Голубей в Житомирской конца XVI в. - первой половины XVII в. - Интернет-портал «Гайдамака». - 2008. - С. http://www.haidamaka.org.ua/0145.html.
54. Кривошея В. Генеалогия украинского казачества: Очерки по истории казачьих полков. - М .: Издательский дом «Стилос», 2004. - С. 61.
55. Алферов А. Землевладение семьи Голубей ... - 2008. - С. http://www.haidamaka.org.ua/0145.html.
56. Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. - Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905 - T.2. - S. 98.
57. Zrodla dziejowe. - Т. XXI. - Warszawa, 1894. - S. 236.
58. Ibidem. - S. 633.
59. Zrodla dziejowe. - Т. XXI. - Warszawa, 1894. - S. 79.
60.ЦДИАК Украины. - Ф. 57. - Оп. 1. - Спр. 380. - Арк. 1.
61. Кривошея В. Генеалогия украинского казачества: Очерки по истории казачьих полков. - М .: Изд. дом «Стилос», 2004. - С. 61.
62. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego ... - Warszawa, 1880. - T. 1. - S. 389.
63. Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. - Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905 - T. 2. - S. 98.
64. Описание документов архива западно-русских митрополитов. - СПб., 1887. - Т. 1. - С. 270 док. 733.
65. Szornel I. Wspomnienie o Dywinie. - Pamiętnik kijowski (Łondyn), 1995. - T. 5. - S. 76.
66. Ibidem.
67. Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. - Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905 - T.2. - S. 98.
68. Опись актовых книг Киевского центрального архива. - № 9. - М., 1877. - С. 47.
69. Там же. - № 4. - М., 1869. - С. 27.
70. Публ. по украинским переводом, помещенным в издании: Борьба Юго-Западной Руси и Украины против экспансии Ватикана и унии (X-начало XVII в.) / Сборник документов и материалов. - М., 1988. - С. 127-144.
71. Philaleth C., Byliński J., DługoszE J. Ekthesis, abo, Krótkie zebranie spraw, na partykularnym, to jest pomiastnym Synodzie w Brześciu Litewskim. - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. - 224 str.
72. Kempa T. Wobec kontrreformacji: protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI iw pierwszej połowie XVII wieku . - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - S. 599.
Comments