Бзіцькі


Bzicki h. Ciołek, pisali się z Bzitego w Chełmskiem, ale i z Bzic; gn. Bzite w z. chełmskiej; z nich 1 kasztelan 1557-1565; w XVII wieku posiadali swoje dobra w ziemi chełmskiej i przemyskiej; wylegitymowani ze szlachectwa w XIX w.
Źródła: Bon. II 300; Kos. I.
BZICKI h. CIOŁEK. Senator w rodzinie, Andrzej, kasztelan chełm¬ski 1557—1567 r.
Piszą się z Bzitego, w ziemi chełmskiej, zkąd przenieśli się na Ruś Czerwoną; mieli przydomek Jarogoszka. Jan, dworzanin królewski 1547 r. Andrzej, dobry wojownik, kilkakrotnie hetmanił wojsku, kasztelan chełmski, posłował do Turcyi 1557 r. Jan, komornik, następnie 1644 r. skarbnik przemyślski, urn. 1647 r.; był żonatym z Dorotą Komarnicką. Andrzej, koadiutor łukowski, 1643 r., kanonik sandomierski, ofieyał i proboszcz łukowski 1665 r. Aleksander, Jan, Paweł, Kazimierz i Stanisław 1669 r., Samuel i Sebastyan 1697 r. z ziemią chełmską podpisali elekeye. Kazimierz i Katarzyna, małżonkowie, posesorowie dóbr Grodek 1700 r., mieli syna Antoniego, towarzysza wojsk koronnych 1706 r.
Jan w 1516 r. sprzedał bratu Bernardowi majątek Chojno, w pow. krasnostawskim. Po Bernardzie syn Stanisław miał syna Mikołaja, tego syn Jan pozostawił syna Samuela, jego syn Józef miał syna Kajetana, żonatego z Maryanną Żukowską, z której syn Józef, dziedzic dóbr Hruszow, w gub. lubelskiej, wylegitymowany w Królestwie 1845 r.
Comments