Буховські

БУХОВСЬКІ (Буховські з Риботичів, Buchowscy de Rybotycze, Buchowscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі, відгалуження Риботицьких. 
Зокрема, у 1443 р. четверо синів Станка Риботицького розділили свої маєтності старший Іван отримав Угольники, Буховичі і Тухолковичі. Від нього виводяться Буховські .

Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).


1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 696.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 343.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІI. – S. 214–215.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХІХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 306, 337.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 34.

2. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 202.

Олег Однороженко

Comments