Будзинські

БУДЗИНСЬКІ (Budzińscy) – земянський рід, у XVI ст. землевласники у Белзькій землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.Джерела:
– печатка Станіслава Будзинського 1576 р. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 48).
Олег Однороженко


Каспер Будзинський (зг. 1615), 
ймовірно, син волинського мечника 1610 -1634 років, далі холмського підко­морія 1634 -1642 років Яна Будзинського (Budzyński, Bądziński)33
1615, учень Луцького колегіума.
33 Urzędnicy wołyńscy. С. 138. Перебування на уряді підкоморія: Urzędnicy województwa bełskiego і ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy /Орг. H. Gmiterek i R. Szczygieł.  Kórnik, 1992. S. 218.

Comments