Бубновські

Із
мінового листа від 6 листопада 1542 р. у Кракові дізна-
ємося, що подружжя волинських шляхтичів Михайла і
Ждани Федорівни Бубновські обміняли господарському
писареві пану Михайлу Васильовичу (Свинюському) свій
маєток Бубново на маєток Вєчини98. LM 22. — № 6.19 — P. 49–50. 
Comments