Буяльські

Учень, що згодом прийняв свячення в Товаристві Ісуса підляшанин Мартин Буяльський, Буяльські фіксуються на Волині з 1560-х.'Зокрема, це Криштоф, степанський урядник Ольбрахта Ласького в 
період його володіння маєтками Острозьких: ЦДІАУК. Ф. 25, оп. і, спр. її. Арк. 543 зв. (1569 рік).
Comments