Бржозовські г. Любич (Бел.п.)

Brzozowski herbu Lubicz. Z tych był Jakub kanonik Płocki, proboszcz Płoński, jeszcze za czasów Paprockiego, Krzysztof Brzozowski sędzia ziemski Bełski, w roku 1640. Jędrzej podstoli Bełski w tymże czasie kwitnął. Krystyn podkomorzy Bełski. [str. 340]
Comments